حفاظت از حریم خصوصی

 

۱) موارد عمومی

الف) اصل حفاظت از حریم خصوصی، قواعد رفتاری ما در حوزۀ استفاده، جمع‌آوری و ذخیره‌سازی قانونی اطلاعات شخصی کاربران و چارچوب محافظت از این اطلاعات را تبیین می‌کند.

 

ب) با استفاده از سایت و اپلیکیشن «بازار املاک دزفول»، شما صراحتاً رضایت خود را از جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و حفظ اطلاعات شخصی و استفاده از این اطلاعات توسط «بازار املاک دزفول» اعلام می‌کنید.

 

پ) «بازار املاک دزفول» ممکن است هر زمان، سیاست‌های حفظ حریم خصوصی خود را تغییر دهد. تداوم استفادۀ شما از سایت یا اپلیکیشن «بازار املاک دزفول» به معنای رضایت بی‌‌قیدوشرط از این تغییرات است؛ لذا توصیه می‌شود مرتباً این سیاست‌نامه را مطالعه نمایید. هرگونه تغییرات در سیاست‌های حفظ حریم خصوصی، در سایت و اپلیکیشن «بازار املاک دزفول» به‌روزرسانی می‌شود.

 

۲) اطلاعات جمع‌آوری‌شده از کاربران

الف) همۀ افراد می‌توانند بدون ثبت نام، به سایت یا اپلیکیشن «بازار املاک دزفول» مراجعه کنند. شما به محض درج آگهی خود در سایت یا اپلیکیشن «بازار املاک دزفول» صراحتاً موافقتتان را با ذخیره‌سازی قانونی اطلاعات شخصی خود و استفاده و محافظت «بازار املاک دزفول» از این اطلاعات، اعلام می‌دارید.

 

ب) اطلاعات وارد شده توسط شما، مربوط به محتوای آگهی و اطلاعات مربوط به تصاویری که توسط شما در سایت/اپلیکیشن بارگذاری می‌شود، به منظور حفظ سطح خدمات و جلوگیری از تخلف و کلاهبرداری، جمع‌آوری و ذخیره‌سازی خواهد شد.

 

۳) نحوه استفاده «بازار املاک دزفول» از اطلاعات شخصی کاربران

شما با درج آگهی در سایت یا اپلیکیشن «بازار املاک دزفول»، صراحتاً با استفادۀ «بازار املاک دزفول» از اطلاعات شخصی خود برای اهداف زیر موافقت می‌کنید:

ارتباط با کاربران

جلوگیری از کلاهبرداری، مزاحمت و …

بهبود تجربۀ آگهی‌گذاری

به منظور مباحث پژوهشی و توسعه‌ای، به صورت بی‌نام و با صلاحدید و تشخیص «بازار املاک دزفول»

سایر اهدافی که به صورت مشروع و قانونی توسط «بازار املاک دزفول» تعیین می‌شود.

 

۴) نگهداری و حفاظت از داده‌های کاربران

الف) بنابر مادۀ ۵ آیین‌نامۀ جمع‌آوری و استنادپذیری ادلّۀ الکترونیکی، «بازار املاک دزفول» موظف است اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمۀ اشتراک و محتوای ذخیره‌شده و دادۀ ترافیکی حاصل از تغییرات را حداقل تا پانزده روز نگهداری کند.

 

ب) در راستای تطابق عملکرد با قوانین و مقررات کشور، «بازار املاک دزفول» تنها در پاسخ به دستور مراجع ذی‌صلاح ممکن است اطلاعات موضوع این سند را در اختیار نهادهای مربوط قرار دهد.

 

پ) اشخاص ثالثی که به نحوی در ارائۀ خدمات با «بازار املاک دزفول» همکاری کرده یا وابسته به «بازار املاک دزفول» هستند، فقط در چارچوب این سند اجازۀ پردازش اطلاعات شخصی و استفاده از آن را دارند.

 

ت) «بازار املاک دزفول» در راستای حفظ و نگهداری داده‌های شخصی کاربرانش تمام تلاش خود را به کار می‌بندد، اما در صورت وقوع حوادث غیرقابل‌پیش‌بینی و خارج‌ازکنترل یا اختلال در بستر اینترنت کشور، هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال مخدوش‌شدن داده‌های کاربران ندارد.