Baner

موارد ویژۀ «آژانس املاک دزفول»

مغازه 30 متری در شریعتی-ساسان

بازار املاک دزفول

03321فروش لکس تجاری
منطقه14- سبزقبا
قیمت(تومان) : 900,000,000
کد آگهی : 0104090000
2
منطقه14- سبزقبا
قیمت(تومان) : 3,000,000,000
کد آگهی : 0104090000
2
منطقه14- سبزقبا
قیمت(تومان) : 4,500,000,000
کد آگهی : 0104090000

مغازه 29 متری در شریعتی-ساسان

بانک اطلاعات املاک
Slide8
منطقه15- حیدرخانه
قیمت(تومان) : 2,400,000,000
کد آگهی : 0104250000
2
منطقه15- حیدرخانه
قیمت(تومان) : 1,160,000,000
کد آگهی : 0104250000
2
منطقه15- حیدرخانه
2
منطقه14- سبزقبا
قیمت(تومان) : 3,000,000,000
کد آگهی : 104090000

*ویلایی 170 متری مدرس-ارسطو

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه18- قرنی
قیمت(تومان) : 3,230,000,000
کد آگهی : 0105061818
Slide1
منطقه 9- درمانگاه امام علی
قیمت(تومان) : 2,700,000,000
کد آگهی : 0105061717

*ویلایی 106 متری بوعلی-مدرس

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه16- مسجد جمشیدآباد
قیمت(تومان) : 1,500,000,000
کد آگهی : 0104302030

*ویلایی 92 متری سنجر-گلستان

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 475,000,000
کد آگهی : 0104161200
Slide1
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 2,600,000,000
کد آگهی : 0103201920

*ویلایی 127 متری عارف-45 متری

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه16- مسجد جمشیدآباد
قیمت(تومان) : 2,800,000,000
کد آگهی : 0103201840

*ویلایی 170 متری هجرت-دهقان

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه16- مسجد جمشیدآباد
قیمت(تومان) : 2,650,000,000
کد آگهی : 0103201830

*ویلایی 144 متری صفا-بهشتی

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه16- مسجد جمشیدآباد
قیمت(تومان) : 2,880,000,000
کد آگهی : 0103201800

*ویلایی185 متری منتظری-شیرزاد

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه27- سیدمحمود
قیمت(تومان) : 1,700,000,000
کد آگهی : 0103201500

*ویلایی 72 متری منتظری-ساحلی

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه26- صحرابدر غربی
قیمت(تومان) : 1,100,000,000
کد آگهی : 0103201216
Slide1
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 2,000,000,000
کد آگهی : 0103210000
Slide1
منطقه11- فرهنگ‌شهر
قیمت(تومان) : 4,600,000,000
کد آگهی : 0103151100
Slide1
منطقه42- کوی انقلاب
قیمت(تومان) : 3,080,000,000
کد آگهی : 0102251115

*ویلائی 104 متری در فولادیان

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه15- حیدرخانه
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0102251112
2
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
Slide1
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 4,290,000,000
کد آگهی : 0103071211

*ویلائی 230 متری در زیباشهر

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه53- زیباشهر
قیمت(تومان) : 2,300,000,000
کد آگهی : 0012211110

*ویلائی 138 متری درمعزی-45متری

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه17- مطهری شمالی
قیمت(تومان) : 1,860,000,000
کد آگهی : 0102241530

*ویلائی225 متری در عارف-مطهری

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه17- مطهری شمالی
قیمت(تومان) : 3,825,000,000
کد آگهی : 0101190000
Slide1
منطقه38- بیمارستان نبوی
قیمت(تومان) : 1,800,000,000
کد آگهی : 0102211000
2
منطقه47- میدان گل‌ها
قیمت(تومان) : 2,800,000,000
کد آگهی : 0102101200
 
Slide1
منطقه37- یازهرا
قیمت(تومان) : 5,760,000,000
کد آگهی : 0102071600
Slide1
منطقه17- مطهری شمالی
قیمت(تومان) : 2,760,000,000
کد آگهی : 0102031500

*ویلائی 120 متری درشهر امام

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0101231240

*ویلائی 57 متری در زیباشهر

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه53- زیباشهر
قیمت(تومان) : 345,000,000
کد آگهی : 0101231330
Slide1
منطقه29- مسجد نجفیه
قیمت(تومان) : 6,550,000,000
کد آگهی : 0101231140
Slide1
منطقه38- بیمارستان نبوی
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0101231020
Slide1
منطقه11- فرهنگ‌شهر
قیمت(تومان) : 8,890,000,000
کد آگهی : 0101292020

*ویلائی 210 متری در مربی-بهشتی

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 4,532,000,000
کد آگهی : 0101231112

*ویلائی202 متری در مطهری-رازی

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه35- پارک نارنج
قیمت(تومان) : 3,500,000,000
کد آگهی : 0101291800
Slide1
منطقه 2- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : 3,600,000,000
کد آگهی : 0101291800
Slide1
منطقه17- مطهری شمالی
قیمت(تومان) : 2,500,000,000
کد آگهی : 0101291700
Slide1
منطقه25- محلۀ قلعه
قیمت(تومان) : 1,300,000,000
کد آگهی : 0101092330
Slide1
منطقه15- حیدرخانه
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0101091910
Slide1
منطقه26- صحرابدر غربی
قیمت(تومان) : 650,000,000
کد آگهی : 0101091300
2
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0101150000
 
Slide1
منطقه 3- مسجد غدیر
قیمت(تومان) : 4,300,000,000
کد آگهی : 0101110000
Slide1
منطقه24- محلۀ مسجد
قیمت(تومان) : 1,200,000,000
کد آگهی : 0101060000
Slide1
منطقه34- کوی مقاومت
قیمت(تومان) : 2,900,000,000
کد آگهی : 0012211600
Slide1
منطقه40- پارک خیبر
قیمت(تومان) : 2,000,000,000
کد آگهی : 0012120606
Slide1
منطقه41- کوی ذوالفقار
قیمت(تومان) : 1,650,000,000
کد آگهی : 0012120303
Slide1
منطقه51- کوی آزادگان
قیمت(تومان) : 4,500,000,000
کد آگهی : 0012020202
Slide1
منطقه16- مسجد جمشیدآباد
قیمت(تومان) : 3,570,000,000
کد آگهی : 0012010203
Slide1
منطقه16- مسجد جمشیدآباد
قیمت(تومان) : 1,040,000,000
کد آگهی : 0012150000
Slide1
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 5,000,000,000
کد آگهی : 0012052000
Slide1
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 6,100,000,000
کد آگهی : 0012051800
Slide1
منطقه 5- حضرت سلیمان
قیمت(تومان) : 2,410,000,000
کد آگهی : 0012051600
Slide1
منطقه39- کوی مصلی
قیمت(تومان) : 3,000,000,000
کد آگهی : 0012051400

اداری تجاری 84 متری شوش-رجائی

بانک اطلاعات املاک
2
شوش
قیمت(تومان) : 1,670,000,000
کد آگهی : 0104250000
Slide1
منطقه35- پارک نارنج
قیمت(تومان) : 3,880,000,000
کد آگهی : 0012011200

*ویلائی 198 متری در مقاومت11

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه34- کوی مقاومت
قیمت(تومان) : 3,366,000,000
کد آگهی : 0011291410

ویلائی 206 متری در کربلای 5

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه35- پارک نارنج
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0011291400
Slide1
منطقه12- دبیرستان عصاریان
قیمت(تومان) : 12,000,000,000
کد آگهی : 0012011100

*ویلائی 225 متری در عارف-مطهری

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه17- مطهری شمالی
قیمت(تومان) : 4,050,000,000
کد آگهی : 0011291310
Slide1
منطقه32- کوی مدرس
قیمت(تومان) : 900,000,000
کد آگهی : 0011291210
Slide1
منطقه47- میدان گل‌ها
قیمت(تومان) : 8,280,000,000
کد آگهی : 0011291150

ویلائی 260 متری در عقیق

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه20- کوی نگارستان
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0011291100
Slide1
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 1,200,000,000
کد آگهی : 0011291100
2
منطقه‌های حومه دزفول
قیمت(تومان) : 900,000,000
کد آگهی : 0011301200

ویلائی 107 متری در مدرس- مطهری

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه17- مطهری شمالی
قیمت(تومان) : 2,350,000,000
کد آگهی : 0011301300
Slide1
منطقه 8- رودبند
قیمت(تومان) : 1,250,000,000
کد آگهی : 0011282200
Slide1
منطقه39- کوی مصلی
قیمت(تومان) : 1,800,000,000
کد آگهی : 0011281300
Slide1
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 3,400,000,000
کد آگهی : 0105101900
Slide1
منطقه36- سیدصبور
قیمت(تومان) : 2,000,000,000
کد آگهی : 0011261204
Slide1
منطقه53- زیباشهر
قیمت(تومان) : 1,800,000,000
کد آگهی : 0011241430

ویلائی 120 متری در معاد-حافظ

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 1,900,000,000
کد آگهی : 0011241200
Slide1
منطقه12- دبیرستان عصاریان
قیمت(تومان) : 6,530,000,000
کد آگهی : 0011241800
Slide1
منطقه 5- حضرت سلیمان
قیمت(تومان) : 2,200,000,000
کد آگهی : 0011201435
Slide1
منطقه25- محلۀ قلعه
قیمت(تومان) : 1,400,000,000
کد آگهی : 0011201430
Slide1
منطقه18- قرنی
قیمت(تومان) : 5,450,000,000
کد آگهی : 0011181100

*ویلائی 270 متری در فرهنگ 27

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه11- فرهنگ‌شهر
قیمت(تومان) : 5,400,000,000
کد آگهی : 0011191600

*دوبلکس 194 متری در 86 هکتار

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه 1- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : 3,490,000,000
کد آگهی : 0011191500
Slide1
منطقه 1- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : 4,500,000,000
کد آگهی : 0011191300
Slide1
منطقه12- دبیرستان عصاریان
قیمت(تومان) : 4,060,000,000
کد آگهی : 0011181700
Slide1
منطقه13- کوی رسالت
قیمت(تومان) : 9,000,000,000
کد آگهی : 0011110404

*ویلائی 180 متری در خ احسان 33

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه 2- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : 3,100,000,000
کد آگهی : 0011110202
Slide1
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 3,400,000,000
کد آگهی : 0011081234
Slide1
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 1,700,000,000
کد آگهی : 0011060708

*ویلائی 300 متری در امامت-نبوی

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه38- بیمارستان نبوی
قیمت(تومان) : 3,000,000,000
کد آگهی : 0011040011
Slide1
منطقه35- پارک نارنج
قیمت(تومان) : 3,250,000,000
کد آگهی : 0011191700

ویلائی 154 متری در کوی سعدی

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه44- کوی سعدی
قیمت(تومان) : 2,000,000,000
کد آگهی : 0009201127
Slide1
منطقه 8- رودبند
قیمت(تومان) : 1,400,000,000
کد آگهی : 0010202224

ویلائی 150 متری در فرهنگ‌شهر

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه11- فرهنگ‌شهر
قیمت(تومان) : 3,300,000,000
کد آگهی : 0010201020
Slide1
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 2,500,000,000
کد آگهی : 0009141800
Slide1
منطقه37- یازهرا
قیمت(تومان) : 2,950,000,000
کد آگهی : 0010212223

*مغازه 50 متری در منتظری-مثلث

بانک اطلاعات املاک
20
منطقه27- سیدمحمود
قیمت(تومان) : 5,000,000,000
کد آگهی : 0004171819

*حجرۀ 330 متری میدان‌بار قدیم

بانک اطلاعات املاک
03328فروش حجره
منطقه48- دادگستری
قیمت(تومان) : 13,200,000,000
کد آگهی : 0010161718
01134فروش مجتمع مسکونی
منطقه17- مطهری شمالی
قیمت(تومان) : 6,500,000,000
کد آگهی : 0010211818
Slide1
منطقه28- بقعۀ عباسعلی
قیمت(تومان) : 3,520,000,000
کد آگهی : 0010202020
22
منطقه36- سیدصبور
قیمت(تومان) : 3,000,000,000
کد آگهی : 9908011111

*ویلائی 146متری در فردوسی-فیض

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه17- مطهری شمالی
قیمت(تومان) : 1,460,000,000
کد آگهی : 0010181127

*ویلائی 210متری در معزی-مطهری

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه17- مطهری شمالی
قیمت(تومان) : 3,800,000,000
کد آگهی : 0010151924
2
منطقه22- پمپ بنزین فردوسی
قیمت(تومان) : 650,000,000
کد آگهی : 0010131935
Slide1
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 6,000,000,000
کد آگهی : 0004061821
Slide1
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 4,500,000,000
کد آگهی : 0010071118
Slide1
منطقه14- سبزقبا
قیمت(تومان) : 1,050,000,000
کد آگهی : 0010071041

*ویلائی 74 متری در مدرس-خیام

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه17- مطهری شمالی
قیمت(تومان) : 1,925,000,000
کد آگهی : 0010062035
Slide1
منطقه27- سیدمحمود
قیمت(تومان) : 3,013,000,000
کد آگهی : 0009281000
Slide1
منطقه17- مطهری شمالی
قیمت(تومان) : 5,040,000,000
کد آگهی : 0009161200
Slide1
منطقه16- مسجد جمشیدآباد
قیمت(تومان) : 3,700,000,000
کد آگهی : 0009181900
Slide1
منطقه41- کوی ذوالفقار
قیمت(تومان) : 1,650,000,000
کد آگهی : 0010051251
Slide1
منطقه43- کوی بهمن
قیمت(تومان) : 3,654,000,000
کد آگهی : 0009301235
Slide1
منطقه28- بقعۀ عباسعلی
قیمت(تومان) : 2,000,000,000
کد آگهی : 0009301236
Slide1
منطقه 1- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : 4,000,000,000
کد آگهی : 0010051123
1
منطقه26- صحرابدر غربی
قیمت(تومان) : 970,000,000
کد آگهی : 0010020304
Slide1
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 1,300,000,000
کد آگهی : 0010011114
Slide1
منطقه 3- مسجد غدیر
قیمت(تومان) : 3,960,000,000
کد آگهی : 0010071900
Slide1
منطقه23- هایپرمارکت آسمان
قیمت(تومان) : 4,488,000,000
کد آگهی : 0009291205
2
منطقه20- کوی نگارستان
قیمت(تومان) : 4,000,000,000
کد آگهی : 0007230040
Slide1
منطقه22- پمپ بنزین فردوسی
قیمت(تومان) : 1,200,000,000
کد آگهی : 0009270115
Slide1
منطقه41- کوی ذوالفقار
قیمت(تومان) : 1,500,000,000
کد آگهی : 0009270107
Slide1
منطقه16- مسجد جمشیدآباد
قیمت(تومان) : 2,300,000,000
کد آگهی : 0009271257
Slide1
منطقه 8- رودبند
قیمت(تومان) : 1,440,000,000
کد آگهی : 0009241256
Slide1
منطقه18- قرنی
قیمت(تومان) : 5,040,000,000
کد آگهی : 0009241209
1
منطقه36- سیدصبور
قیمت(تومان) : 3,300,000,000
کد آگهی : 0009171100
1
منطقه36- سیدصبور
قیمت(تومان) : 840,000,000
کد آگهی : 0009181000
2
منطقه44- کوی سعدی
قیمت(تومان) : 2,300,000,000
کد آگهی : 0009171800
03310
منطقه15- حیدرخانه
قیمت(تومان) : 7,630,000,000
کد آگهی : 9905020909
Slide8
منطقه26- صحرابدر غربی
قیمت(تومان) : 4,750,000,000
کد آگهی : 0106202020

*رهن لکس 120متری فردوسی-روستا

بانک اطلاعات املاک
اجاره لکس ویلائی
منطقه12- دبیرستان عصاریان
رهن(تومان) : 150,000,000
اجاره(تومان) : 2,500,000
کد آگهی : 0105111111

*سوبلکس 200 متری فرهنگ13شرقی

بانک اطلاعات املاک
01133فروش سوبلکس مسکونی
منطقه11- فرهنگ‌شهر
قیمت(تومان) : 6,500,000,000
کد آگهی : 0108020304
Slide6
منطقه12- دبیرستان عصاریان
رهن(تومان) : 120,000,000
اجاره(تومان) : 2,500,000
کد آگهی : 0108010101
Slide2
منطقه11- فرهنگ‌شهر
قیمت(تومان) : 3,050,000,000
کد آگهی : 0107250002
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 1,500,000,000
کد آگهی : 0107250001
Slide18
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 1,200,000,000
کد آگهی : 0107200001
Slide9
منطقه‌های حومه دزفول
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0107010009
Slide13
منطقه46- کوی حافظ
قیمت(تومان) : 2,000,000,000
کد آگهی : 0107010005

*معاوضه 60 متری در طوس-مطهری

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه12- دبیرستان عصاریان
قیمت(تومان) : 1,020,000,000
کد آگهی : 0107240001
Slide1
منطقه 3- مسجد غدیر
قیمت(تومان) : 3,800,000,000
کد آگهی : 0107110000
Slide1
منطقه16- مسجد جمشیدآباد
قیمت(تومان) : 3,675,000,000
کد آگهی : 0107010008
Slide1
منطقه 1- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : 3,800,000,000
کد آگهی : 0107010004
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0107010002
Slide8
منطقه15- حیدرخانه
قیمت(تومان) : 2,030,000,000
کد آگهی : 0107010001
Slide2
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 1,050,000,000
کد آگهی : 0106310000
image_2022_10_22-11_7_3_134_17B
منطقه11- فرهنگ‌شهر
قیمت(تومان) : 3,850,000,000
کد آگهی : 0108050001
اجاره انباری
منطقه15- حیدرخانه
رهن(تومان) : 30,000,000
اجاره(تومان) : 3,500,000
کد آگهی : 0107131415
Slide1
منطقه 8- رودبند
قیمت(تومان) : 3,000,000,000
کد آگهی : 0107141516
Slide1
منطقه 5- حضرت سلیمان
قیمت(تومان) : 2,850,000,000
کد آگهی : 0107080911
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 5,750,000,000
کد آگهی : 0107070707
Slide13
منطقه14- سبزقبا
قیمت(تومان) : 15,000,000,000
کد آگهی : 0107070707
Slide8
منطقه32- کوی مدرس
قیمت(تومان) : 1,400,000,000
کد آگهی : 0106120000
Slide2
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 1,250,000,000
کد آگهی : 0106300000
Slide1
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 8,000,000,000
کد آگهی : 0106300000
Slide1
منطقه16- مسجد جمشیدآباد
قیمت(تومان) : 4,500,000,000
کد آگهی : 0107010701
Slide2
منطقه35- پارک نارنج
قیمت(تومان) : 1,050,000,000
کد آگهی : 0106270001

*مغازه 10 متری در امام-مثلث

بانک اطلاعات املاک
Slide8
منطقه26- صحرابدر غربی
قیمت(تومان) : 6,000,000,000
کد آگهی : 0106260001
Slide1
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 3,100,000,000
کد آگهی : 0106140001
03321فروش لکس تجاری
منطقه25- محلۀ قلعه
قیمت(تومان) : 540,000,000
کد آگهی : 0106091000
فروش لکس مسکونی
منطقه15- حیدرخانه
قیمت(تومان) : 650,000,000
کد آگهی : 0106040506
Slide1
منطقه 1- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : 3,800,000,000
کد آگهی : 0106101010
Slide8
منطقه46- کوی حافظ
قیمت(تومان) : 1,300,000,000
کد آگهی : 0106080910
Slide9
منطقه11- فرهنگ‌شهر
قیمت(تومان) : 550,000,000
کد آگهی : 0106040404
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 1,050,000,000
کد آگهی : 0106070707
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 1,100,000,000
کد آگهی : 0106030405
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه 9- درمانگاه امام علی
قیمت(تومان) : 3,000,000,000
کد آگهی : 0106090911
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 1,850,000,000
کد آگهی : 0106020304

مغازه 30 متری در شریعتی-ساسان

.......... ویـــژه ..........
2
منطقه15- حیدرخانه
قیمت(تومان) : 2,600,000,000
کد آگهی : 0104250000

دوبلکس 274 متری در مطهری-طوس

بانک اطلاعات املاک
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه12- دبیرستان عصاریان
قیمت(تومان) : 8,000,000,000
کد آگهی : 0106080808

زمین 121 متری در انقلاب 5 شرقی

بانک اطلاعات املاک
Slide3
منطقه42- کوی انقلاب
قیمت(تومان) : 1,000,000,000
کد آگهی : 0106020303
فروش لکس مسکونی
منطقه 5- حضرت سلیمان
قیمت(تومان) : 690,000,000
کد آگهی : 0106020202
Slide2
منطقه15- حیدرخانه
قیمت(تومان) : 1,100,000,000
کد آگهی : 0106010000
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 10,500,000,000
کد آگهی : 0105220006
Slide1
منطقه12- دبیرستان عصاریان
قیمت(تومان) : 3,800,000,000
کد آگهی : 0105220009
Slide1
منطقه 1- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : 3,900,000,000
کد آگهی : 0105220007
01120
منطقه 1- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : 1,000,000,000
کد آگهی : 0105220003

زمین 3150 متری در شهرک صنعتی 4

بانک اطلاعات املاک
09920فروش زمین صنعتی
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 2,205,000,000
کد آگهی : 0105220001
Slide2
منطقه19- کوی بهاران
قیمت(تومان) : 2,200,000,000
کد آگهی : 015220002
Slide2
منطقه51- کوی آزادگان
قیمت(تومان) : 850,000,000
کد آگهی : 0104270000

ویلائی 550 متری در امام-قدس

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه 5- حضرت سلیمان
قیمت(تومان) : 13,750,000,000
کد آگهی : 0105190000
Slide1
منطقه18- قرنی
قیمت(تومان) : 3,000,000,000
کد آگهی : 0105190000
Slide1
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 2,800,000,000
کد آگهی : 0105180000
پیش‌فروش
منطقه 7- بهشتی شمالی
کد آگهی : 0105161616
ودیعه(تومان) : 1,200,000,000
قسط (تومان) : 50,000

کارگاه 1200متری در شهرک صنعتی4

بانک اطلاعات املاک
فروش املاک صنعتی
منطقه53- زیباشهر
قیمت(تومان) : 3,200,000,000
کد آگهی : 0105141414
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 10,000,000,000
کد آگهی : 0105130000
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 1,000,000,000
کد آگهی : 0105130000
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 4,500,000,000
کد آگهی : 0105170000
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه 2- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : 3,700,000,000
کد آگهی : 0105151515
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه12- دبیرستان عصاریان
قیمت(تومان) : 8,000,000,000
کد آگهی : 0105111111
Slide13
منطقه30- شهرداری یک
قیمت(تومان) : 5,500,000,000
کد آگهی : 0104310000
Slide11
منطقه‌های حومه دزفول
رهن(تومان) : 50,000,000
اجاره(تومان) : 1,000,000
کد آگهی : 0104280000
Slide2
منطقه12- دبیرستان عصاریان
قیمت(تومان) : 3,050,000,000
کد آگهی : 0105150000
Slide2
منطقه11- فرهنگ‌شهر
قیمت(تومان) : 2,000,000,000
کد آگهی : 0105140000
Slide2
منطقه12- دبیرستان عصاریان
قیمت(تومان) : 2,000,000,000
کد آگهی : 0105120002
01133فروش سوبلکس مسکونی
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 3,200,000,000
کد آگهی : 0103201115
Slide13
منطقه32- کوی مدرس
قیمت(تومان) : 1,900,000,000
کد آگهی : 0105101112

زمین 250 متری در دهقان-آفرینش

بانک اطلاعات املاک
Slide3
منطقه16- مسجد جمشیدآباد
قیمت(تومان) : 5,250,000,000
کد آگهی : 0105102222
Slide3
منطقه20- کوی نگارستان
قیمت(تومان) : 3,800,000,000
کد آگهی : 0105090002
فروش املاک صنعتی
منطقه‌های حومه دزفول
قیمت(تومان) : 16,500,000,000
کد آگهی : 0105090001
پیش‌فروش
منطقه 2- کوی اندیشه
کد آگهی : 0105070000
ودیعه(تومان) : 450,000,000
قسط (تومان) : 30,000,000
پیش‌فروش
منطقه 2- کوی اندیشه
کد آگهی : 0105070000
ودیعه(تومان) : 425,000,000
قسط (تومان) : 30,000,000
پیش‌فروش
منطقه 2- کوی اندیشه
کد آگهی : 0105070000
ودیعه(تومان) : 375,000,000
قسط (تومان) : 30,000,000
Slide13
منطقه32- کوی مدرس
قیمت(تومان) : 10,200,000,000
کد آگهی : 0105060000

دوبلکس 90 متری شریعتی-ساسان

بانک اطلاعات املاک
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه15- حیدرخانه
قیمت(تومان) : 1,500,000,000
کد آگهی : 0105050606

باغچه 2110 متری در قلعه ربع

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 3,150,000,000
کد آگهی : 0105120001

باغچه 911 متری در بنوارحسین

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 520,000,000
کد آگهی : 0105050505
Slide1
منطقه 5- حضرت سلیمان
قیمت(تومان) : 690,000,000
کد آگهی : 0105050505
Slide1
منطقه15- حیدرخانه
قیمت(تومان) : 800,000,000
کد آگهی : 0105220008
03323فروش مجتمع یا مجموعه تجاری
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 10,800,000,000
کد آگهی : 0105050000
Slide2
منطقه13- کوی رسالت
قیمت(تومان) : 1,375,000,000
کد آگهی : 0105090000
Slide2
منطقه51- کوی آزادگان
قیمت(تومان) : 800,000,000
کد آگهی : 0105040000

*اجاره لکس 60 متری نصر-مطهری

بانک اطلاعات املاک
اجاره لکس ویلائی
منطقه17- مطهری شمالی
رهن(تومان) : 30,000,000
اجاره(تومان) : 1,500,000
کد آگهی : 0105111800
Slide13
منطقه33- کوی طالقانی
قیمت(تومان) : 16,500,000,000
کد آگهی : 0105111919
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 2,400,000,000
کد آگهی : 0105101920
Slide13
منطقه44- کوی سعدی
قیمت(تومان) : 1,550,000,000
کد آگهی : 0105092030
Slide6
منطقه16- مسجد جمشیدآباد
رهن(تومان) : 350,000,000
کد آگهی : 0105082030
Slide11
منطقه12- دبیرستان عصاریان
رهن(تومان) : 100,000,000
کد آگهی : 0105061800
IMG-20220408-WA0007
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 3,000,000,000
کد آگهی : 0105080000
Slide3
منطقه41- کوی ذوالفقار
قیمت(تومان) : 1,400,000,000
کد آگهی : 0105011710

*سوبلکس 103 متری خیابان شهدا

بانک اطلاعات املاک
01133فروش سوبلکس مسکونی
منطقه14- سبزقبا
قیمت(تومان) : 5,000,000,000
کد آگهی : 0105011818
Slide5
منطقه53- زیباشهر
رهن(تومان) : 150,000,000
اجاره(تومان) : 500,000
کد آگهی : 0104161111

*آپارتمان 90 متری یعقوب لیث

بانک اطلاعات املاک
Slide2
منطقه29- مسجد نجفیه
قیمت(تومان) : 1,200,000,000
کد آگهی : 0104161100
Slide2
منطقه42- کوی انقلاب
قیمت(تومان) : 2,475,000,000
کد آگهی : 0104161020
Slide6
منطقه42- کوی انقلاب
رهن(تومان) : 380,000,000
کد آگهی : 0104161020
04421 رهن لکس تجاری
منطقه23- هایپرمارکت آسمان
رهن(تومان) : 100,000,000
اجاره(تومان) : 7,000,000
کد آگهی : 0104161010
Slide5
منطقه23- هایپرمارکت آسمان
رهن(تومان) : 100,000,000
اجاره(تومان) : 4,500,000
کد آگهی : 0104161010

*باغچه 550 متری در اسکندرآباد

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 470,000,000
کد آگهی : 0104161000
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 2,500,000,000
کد آگهی : 0103201900

*زمین باغ1500 متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
Slide18
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0103201730
Slide13
منطقه26- صحرابدر غربی
قیمت(تومان) : 17,000,000,000
کد آگهی : 0103201700
فروش املاک صنعتی
منطقه31- شهرک صنعتی
قیمت(تومان) : 35,000,000,000
کد آگهی : 0103201620
فروش لکس مسکونی
منطقه12- دبیرستان عصاریان
قیمت(تومان) : 650,000,000
کد آگهی : 0103201600

*باغچه‌ 800متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
Slide18
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 700,000,000
کد آگهی : 0103201530
Slide13
منطقه48- دادگستری
قیمت(تومان) : 10,000,000,000
کد آگهی : 0103201520

*مغازه 38 متری در جاده بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
Slide8
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0103201400

*زمین 75متری در محدوده سبزقبا

بانک اطلاعات املاک
Slide3
منطقه14- سبزقبا
قیمت(تومان) : 750,000,000
کد آگهی : 0103201330
Slide3
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 3,200,000,000
کد آگهی : 0103201300

*پیش فروش 158 متری روستا-شقایق

بانک اطلاعات املاک
پیش‌فروش
منطقه12- دبیرستان عصاریان
قیمت(تومان) : 3,320,000,000
کد آگهی : 0103201240

*آپارتمان 60 متری اندیمشک

بانک اطلاعات املاک
Slide2
اندیمشک
قیمت(تومان) : 480,000,000
کد آگهی : 0103201230

*باغچه‌ 1500متری در شمس آباد

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 2,400,000,000
کد آگهی : 0103201220

*باغچه‌ 1000 متری در چمگلک

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 340,000,000
کد آگهی : 0103201218

*باغچه‌ 1000 متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 1,300,000,000
کد آگهی : 0103201217
Slide2
منطقه19- کوی بهاران
قیمت(تومان) : 2,288,000,000
کد آگهی : 0103201215

*باغچه‌ 500متری در شمس‌آباد

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 230,000,000
کد آگهی : 0103201214
Slide8
منطقه14- سبزقبا
قیمت(تومان) : 2,100,000,000
کد آگهی : 0103201212
01133فروش سوبلکس مسکونی
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 3,200,000,000
کد آگهی : 0103201115
Slide13
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 4,000,000,000
کد آگهی : 0104231700
Slide13
منطقه 8- رودبند
قیمت(تومان) : 1,380,000,000
کد آگهی : 0103201112

*پیش فروش 142 متری نوفرهنگ5

بانک اطلاعات املاک
پیش‌فروش
منطقه11- فرهنگ‌شهر
کد آگهی : 0103201200
ودیعه(تومان) : 445,000,000
قسط (تومان) : 25,000,000

*پیش فروش 142 متری نوفرهنگ5

بانک اطلاعات املاک
پیش‌فروش
منطقه11- فرهنگ‌شهر
کد آگهی : 0103201200
ودیعه(تومان) : 400,000,000
قسط (تومان) : 25,000,000

*باغچه 500 متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 350,000,000
کد آگهی : 0103201100

*زمین باغ2500 متری شمس آباد

بانک اطلاعات املاک
Slide18
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 4,750,000,000
کد آگهی : 0103201000

*زمین باغ1200 متری شهرک منتظری

بانک اطلاعات املاک
Slide18
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 1,800,000,000
کد آگهی : 0103202000
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه11- فرهنگ‌شهر
قیمت(تومان) : 4,600,000,000
کد آگهی : 0103200201
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 1,789,000,000
کد آگهی : 0103200101
Slide13
منطقه29- مسجد نجفیه
قیمت(تومان) : 8,750,000,000
کد آگهی : 0103200000
Slide2
منطقه 1- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : 750,000,000
کد آگهی : 0011291120
04421 رهن لکس تجاری
منطقه23- هایپرمارکت آسمان
رهن(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0103241909
04421 رهن لکس تجاری
منطقه 7- بهشتی شمالی
رهن(تومان) : 100,000,000
اجاره(تومان) : 2,000,000
کد آگهی : 0105270000
Slide2
منطقه51- کوی آزادگان
قیمت(تومان) : 750,000,000
کد آگهی : 0104200000
Slide6
منطقه20- کوی نگارستان
رهن(تومان) : 301,000,000
کد آگهی : 0104052020
Slide6
منطقه12- دبیرستان عصاریان
رهن(تومان) : 300,000,000
کد آگهی : 0103292100
Slide6
منطقه12- دبیرستان عصاریان
رهن(تومان) : 200,000,000
اجاره(تومان) : 500,000
کد آگهی : 0103290000
Slide5
منطقه12- دبیرستان عصاریان
رهن(تومان) : 300,000,000
کد آگهی : 0103262100
Slide11
منطقه24- محلۀ مسجد
رهن(تومان) : 200,000,000
اجاره(تومان) : 7,000,000
کد آگهی : 0103241909
Slide11
منطقه24- محلۀ مسجد
رهن(تومان) : 1,000,000,000
اجاره(تومان) : 25,000,000
کد آگهی : 0103241909

*آپارتمان 160 متری در زیباشهر

بانک اطلاعات املاک
Slide2
منطقه53- زیباشهر
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0103071600
Slide2
منطقه18- قرنی
قیمت(تومان) : 1,300,000,000
کد آگهی : 0103211200

*مسکونی-تجاری 100متری خ معزی

بانک اطلاعات املاک
Slide13
منطقه25- محلۀ قلعه
قیمت(تومان) : 2,000,000,000
کد آگهی : 0103211000

*رهن لکس 160متری کوی بوستان

بانک اطلاعات املاک
اجاره لکس ویلائی
منطقه40- پارک خیبر
رهن(تومان) : 250,000,000
اجاره(تومان) : 500,000
کد آگهی : 0103151200
Slide9
منطقه45- پایانه اهواز
قیمت(تومان) : 920,000,000
کد آگهی : 0103151115

*آپارتمان 90متری در مهرشهر

بانک اطلاعات املاک
Slide2
منطقه51- کوی آزادگان
قیمت(تومان) : 830,000,000
کد آگهی : 0103151112
پیش‌فروش
منطقه29- مسجد نجفیه
کد آگهی : 0102251200
ودیعه(تومان) : 390,000,000
قسط (تومان) : 25,000,000
پیش‌فروش
منطقه29- مسجد نجفیه
کد آگهی : 0102251200
ودیعه(تومان) : 490,000,000
قسط (تومان) : 35,000,000

*زمین 500متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
Slide18
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 550,000,000
کد آگهی : 0102251114

*دوبلکس 485متری در آزادگان

بانک اطلاعات املاک
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه51- کوی آزادگان
قیمت(تومان) : 4,200,000,000
کد آگهی : 0102251100
پیش‌فروش
منطقه36- سیدصبور
کد آگهی : 0102251014
ودیعه(تومان) : 900,000,000
پیش‌فروش
منطقه12- دبیرستان عصاریان
کد آگهی : 0102251012
ودیعه(تومان) : 1,400,000,000
Slide3
منطقه35- پارک نارنج
قیمت(تومان) : 10,500,000,000
کد آگهی : 0102250000
09920فروش زمین صنعتی
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0102151000
07710
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 1,750,000,000
کد آگهی : 0102151100
Slide2
منطقه19- کوی بهاران
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0102150000

*زمین 3000 متری در ماهور برنجی

بانک اطلاعات املاک
Slide18
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 1,350,000,000
کد آگهی : 0103101000

*مغازه 12 متری در بهشتی-45متری

بانک اطلاعات املاک
Slide8
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 700,000,000
کد آگهی : 0103101800
Slide3
منطقه20- کوی نگارستان
قیمت(تومان) : 2,700,000,000
کد آگهی : 0103101700
Slide2
منطقه16- مسجد جمشیدآباد
قیمت(تومان) : 2,430,000,000
کد آگهی : 0103071300
Slide2
تهران
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0103071500
Slide2
منطقه16- مسجد جمشیدآباد
قیمت(تومان) : 2,400,000,000
کد آگهی : 0103071855

*دوبلکس 181متری در عارف-مطهری

بانک اطلاعات املاک
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه17- مطهری شمالی
قیمت(تومان) : 3,620,000,000
کد آگهی : 0103041816

*واحد88 متری مهرگان زیباشهر

بانک اطلاعات املاک
Slide2
منطقه53- زیباشهر
قیمت(تومان) : 550,000,000
کد آگهی : 0009301234

زمین 165 متری ناصرخسرو-آفرینش

بانک اطلاعات املاک
Slide3
منطقه 5- حضرت سلیمان
قیمت(تومان) : 2,393,000,000
کد آگهی : 0012211550
Slide8
منطقه14- سبزقبا
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0012211440
Slide8
منطقه14- سبزقبا
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0012211440
07710
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 3,400,000,000
کد آگهی : 0012211220
07710
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 3,400,000,000
کد آگهی : 0012211220

*مسکونی-تجاری 30متری استقلال

بانک اطلاعات املاک
Slide13
منطقه 5- حضرت سلیمان
قیمت(تومان) : 660,000,000
کد آگهی : 0012211220

*پیش‌فروش 105متری نظامی-قرنی

بانک اطلاعات املاک
پیش‌فروش
منطقه18- قرنی
قیمت(تومان) : 1,785,000,000
کد آگهی : 0012211000

*پیش‌فروش 210 متری نظامی-قرنی

بانک اطلاعات املاک
پیش‌فروش
منطقه18- قرنی
قیمت(تومان) : 3,570,000,000
کد آگهی : 0012211000
پیش‌فروش
منطقه16- مسجد جمشیدآباد
کد آگهی : 0012211000
ودیعه(تومان) : 700,000,000
پیش‌فروش
منطقه28- بقعۀ عباسعلی
کد آگهی : 0012211000
ودیعه(تومان) : 420,000,000
پیش‌فروش
منطقه28- بقعۀ عباسعلی
کد آگهی : 0012211000
ودیعه(تومان) : 530,000,000
پیش‌فروش
منطقه16- مسجد جمشیدآباد
کد آگهی : 0012211000
ودیعه(تومان) : 475,000,000

*پیش‌فروش 110متری مولوی-بعثت

بانک اطلاعات املاک
پیش‌فروش
منطقه37- یازهرا
کد آگهی : 0012211000
ودیعه(تومان) : 715,000,000

باغچه 500 متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 550,000,000
کد آگهی : 0012210900

*ویلائی 211 متری در بهاران11

بانک اطلاعات املاک
Slide13
منطقه19- کوی بهاران
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0102190000
101010
منطقه‌های حومه دزفول
رهن(تومان) : توافقی
اجاره(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0102241730
05520
منطقه12- دبیرستان عصاریان
قیمت(تومان) : 8,100,000,000
کد آگهی : 0102241700
Slide2
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 1,525,000,000
کد آگهی : 0102241630

*دامپروری 1500 متری درشوشتر

بانک اطلاعات املاک
شوشتر
قیمت(تومان) : 3,300,000,000
کد آگهی : 0102241600
Slide8
منطقه36- سیدصبور
قیمت(تومان) : 1,500,000,000
کد آگهی : 0102221842
Slide9
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 15,180,000,000
کد آگهی : 0102210000
فروش ساختمان اداری-تجاری
منطقه16- مسجد جمشیدآباد
قیمت(تومان) : 1,440,000,000
کد آگهی : 0102181234

*باغچه 1600 متری در شمس آباد

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه45- پایانه اهواز
قیمت(تومان) : 2,700,000,000
کد آگهی : 0102180000

*زمین 2000 متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
Slide18
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 480,000,000
کد آگهی : 0102071800
07720
منطقه51- کوی آزادگان
قیمت(تومان) : 375,000,000
کد آگهی : 0102071700

*پیش‌فروش 120متری نوفرهنگ1

بانک اطلاعات املاک
پیش‌فروش
منطقه11- فرهنگ‌شهر
کد آگهی : 0102071500
ودیعه(تومان) : 1,056,000,000
قسط (تومان) : 15,000,000
پیش‌فروش
منطقه11- فرهنگ‌شهر
کد آگهی : 0102071500
ودیعه(تومان) : 1,012,000,000
قسط (تومان) : 15,000,000

*زمین 1000 متری نزدیک چمگلک

بانک اطلاعات املاک
Slide18
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 800,000,000
کد آگهی : 0102071400

*زمین 198 متری در طرح عسگری

بانک اطلاعات املاک
Slide3
منطقه51- کوی آزادگان
قیمت(تومان) : 1,584,000,000
کد آگهی : 0102071300
Slide2
منطقه37- یازهرا
قیمت(تومان) : 1,100,000,000
کد آگهی : 0102071200

*آپارتمان 130 متری مولوی-بعثت

بانک اطلاعات املاک
Slide2
منطقه37- یازهرا
قیمت(تومان) : 1,300,000,000
کد آگهی : 0102071200
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه15- حیدرخانه
قیمت(تومان) : 2,690,000,000
کد آگهی : 0102071000

*سوبلکس 50متری در کوی پردیس

بانک اطلاعات املاک
01133فروش سوبلکس مسکونی
منطقه34- کوی مقاومت
قیمت(تومان) : 1,100,000,000
کد آگهی : 0102070000

*زمین 500 متری در شهرک پیروزی

بانک اطلاعات املاک
Slide18
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0102032400
Slide13
منطقه33- کوی طالقانی
قیمت(تومان) : 5,500,000,000
کد آگهی : 0102032300

*آپارتمان 60 متری در زیباشهر

بانک اطلاعات املاک
Slide2
منطقه53- زیباشهر
قیمت(تومان) : 370,000,000
کد آگهی : 0102032200
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه15- حیدرخانه
قیمت(تومان) : 950,000,000
کد آگهی : 0102032100

*آپارتمان 159 متری در کوی حافظ

بانک اطلاعات املاک
Slide2
منطقه46- کوی حافظ
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0102032000

*زمین 2200 متری درشهرک مطهری

بانک اطلاعات املاک
Slide18
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 1,210,000,000
کد آگهی : 0102031900

*باغچه 500 متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 260,000,000
کد آگهی : 0102031700

*باغ ویلا 1116 متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
07710
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 1,700,000,000
کد آگهی : 0102031600

*باغ 6000 متری در شمس آباد

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 3,600,000,000
کد آگهی : 0102031400
Slide2
منطقه35- پارک نارنج
قیمت(تومان) : 600,000,000
کد آگهی : 0102031300
Slide2
منطقه51- کوی آزادگان
قیمت(تومان) : 600,000,000
کد آگهی : 0102031200
فروش املاک صنعتی
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0102031100

*آپارتمان 90 متری در زیباشهر

بانک اطلاعات املاک
Slide2
منطقه53- زیباشهر
قیمت(تومان) : 600,000,000
کد آگهی : 0102031800
Slide2
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0102031000
Slide8
منطقه27- سیدمحمود
قیمت(تومان) : 2,500,000,000
کد آگهی : 0106120000

*مسکونی-تجاری325 متری مدرس

بانک اطلاعات املاک
Slide13
منطقه32- کوی مدرس
قیمت(تومان) : 4,500,000,000
کد آگهی : 0102030900

*زمین 8000 متری درجاده بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
Slide18
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0102030800
Slide8
منطقه41- کوی ذوالفقار
قیمت(تومان) : 1,600,000,000
کد آگهی : 0102030700
Slide13
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 550,000,000
کد آگهی : 0102030600

*باغ ویلا 1500 متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
07710
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 2,600,000,000
کد آگهی : 0102030500
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 9,000,000,000
کد آگهی : 0102030400
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 840,000,000
کد آگهی : 0102030303

*باغچه 520 متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 420,000,000
کد آگهی : 0102030202
Slide8
اندیمشک
قیمت(تومان) : 350,000,000
کد آگهی : 0102030101
Slide2
منطقه16- مسجد جمشیدآباد
قیمت(تومان) : 2,485,000,000
کد آگهی : 0101231300
پیش‌فروش
منطقه11- فرهنگ‌شهر
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0010021947
07720
منطقه45- پایانه اهواز
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0101231200
Slide3
منطقه 1- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : 2,420,000,000
کد آگهی : 0101231155
01133فروش سوبلکس مسکونی
منطقه36- سیدصبور
قیمت(تومان) : 1,900,000,000
کد آگهی : 0101231150
01134فروش مجتمع مسکونی
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0101231130
پیش‌فروش
منطقه22- پمپ بنزین فردوسی
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0101231120
Slide8
منطقه25- محلۀ قلعه
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0101231112

*حجرۀ 375 متری در میدان‌بار

بانک اطلاعات املاک
03328فروش حجره
منطقه48- دادگستری
قیمت(تومان) : 20,625,000,000
کد آگهی : 0101231110
Slide13
منطقه 8- رودبند
قیمت(تومان) : 9,340,000,000
کد آگهی : 0101231100
پیش‌فروش
منطقه20- کوی نگارستان
قیمت(تومان) : 1,585,000,000
کد آگهی : 0101231030
ودیعه(تومان) : 950,000,000
قسط (تومان) : 159,000
پیش‌فروش
منطقه20- کوی نگارستان
قیمت(تومان) : 1,340,000,000
کد آگهی : 0101231030

*پیش‌فروش 105 متری در مقاومت 7

بانک اطلاعات املاک
پیش‌فروش
منطقه34- کوی مقاومت
کد آگهی : 0101231030
ودیعه(تومان) : 330,000,000
قسط (تومان) : 26,000,000

*پیش‌فروش 80 متری در مقاومت7

بانک اطلاعات املاک
پیش‌فروش
منطقه34- کوی مقاومت
کد آگهی : 0101231030
ودیعه(تومان) : 275,000,000
قسط (تومان) : 20,000,000
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه18- قرنی
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0101292220
Slide2
منطقه15- حیدرخانه
قیمت(تومان) : 1,350,000,000
کد آگهی : 0009301234
Slide2
منطقه29- مسجد نجفیه
قیمت(تومان) : 935,000,000
کد آگهی : 0101292100

*لکس 125 متری در آزادگان

بانک اطلاعات املاک
2
منطقه51- کوی آزادگان
قیمت(تومان) : 1,300,000,000
کد آگهی : 0101220022
03323فروش مجتمع یا مجموعه تجاری
منطقه37- یازهرا
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0101092121

*مغازه 56 متری در بازار قدیم

بانک اطلاعات املاک
Slide8
منطقه25- محلۀ قلعه
قیمت(تومان) : 6,500,000,000
کد آگهی : 0101092200
Slide18
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0101092140

زمین 700000 متری در شهرک‌صبیری

بانک اطلاعات املاک
Slide18
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 525,000,000,000
کد آگهی : 0101092140

زمین 200000 متری در سرخه

بانک اطلاعات املاک
Slide18
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 18,000,000,000
کد آگهی : 0101092140

زمین 60000 متری در شهرک دولتی

بانک اطلاعات املاک
Slide18
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 6,000,000,000
کد آگهی : 0101092140

*پیش‌فروش135متری رسالت-محتشم

بانک اطلاعات املاک
پیش‌فروش
منطقه12- دبیرستان عصاریان
کد آگهی : 0101092130
ودیعه(تومان) : 990,000,000
Slide8
منطقه28- بقعۀ عباسعلی
قیمت(تومان) : 4,725,000,000
کد آگهی : 0101092121

*باغچه 1000 متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 1,200,000,000
کد آگهی : 0101092121

*دوبلکس 265 متری امام-ابوذر

بانک اطلاعات املاک
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه39- کوی مصلی
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0101092120

*آپارتمان 85 متری در پیتاک

بانک اطلاعات املاک
Slide2
منطقه53- زیباشهر
قیمت(تومان) : 640,000,000
کد آگهی : 0101092100

*زمین 591متری طباطبایی-فردوسی

بانک اطلاعات املاک
Slide3
منطقه35- پارک نارنج
قیمت(تومان) : 11,230,000,000
کد آگهی : 0101092040
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 1,425,000,000
کد آگهی : 0101092030

*باغچه 890متری در چهار راه اوج

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 1,200,000,000
کد آگهی : 0101092030
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0101091900

*پیش‌فروش 145 متری در فرهنگ 32

بانک اطلاعات املاک
پیش‌فروش
منطقه11- فرهنگ‌شهر
قیمت(تومان) : 2,465,000,000
کد آگهی : 0101091800
07720
منطقه41- کوی ذوالفقار
قیمت(تومان) : 1,800,000,000
کد آگهی : 0101091700

باغچه 1000 متری در مهرشهر

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه51- کوی آزادگان
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0101091600

*باغچه 550 متری در شهرک منتظری

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 523,000,000
کد آگهی : 0101091500

*باغچه 500 متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0101091200

*زمین 1000 متری درجاده خوشبختی

بانک اطلاعات املاک
Slide18
منطقه41- کوی ذوالفقار
قیمت(تومان) : 1,200,000,000
کد آگهی : 0101091110

*باغچه 1000 متری در قلعه نو

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 1,500,000,000
کد آگهی : 0101091100

*باغچه 1000 متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 1,200,000,000
کد آگهی : 0101091000

*زمین 173متری در روستا-22بهمن

بانک اطلاعات املاک
Slide3
منطقه12- دبیرستان عصاریان
قیمت(تومان) : 5,000,000,000
کد آگهی : 0101200000

دوبلکس 220 متری در احسان 3

بانک اطلاعات املاک
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه 1- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : 3,200,000,000
کد آگهی : 0101180000
پیش‌فروش
منطقه 2- کوی اندیشه
کد آگهی : 0101170000
ودیعه(تومان) : 750,000,000
قسط (تومان) : 25,000,000

*باغچه 5000 متری در قلعه نو

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 7,500,000,000
کد آگهی : 0101161200
Slide2
منطقه 2- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : 1,350,000,000
کد آگهی : 0101161000

*زمین 157متری در هایپر مادر

بانک اطلاعات املاک
Slide3
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 1,730,000,000
کد آگهی : 0101161000

*باغچه 1622 متری در قلعه نو

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 2,110,000,000
کد آگهی : 0101160000

*کارگاه 1000 متری شهرک‌ صنعتی

بانک اطلاعات املاک
فروش املاک صنعتی
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 3,500,000,000
کد آگهی : 0009301234
Slide13
منطقه36- سیدصبور
قیمت(تومان) : 4,500,000,000
کد آگهی : 0101120000
Slide13
منطقه 8- رودبند
قیمت(تومان) : 10,205,000,000
کد آگهی : 0101081100
03325فروش واحدهای کارگاهی-تجاری
منطقه47- میدان گل‌ها
قیمت(تومان) : 9,200,000,000
کد آگهی : 0101080000
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه16- مسجد جمشیدآباد
قیمت(تومان) : 5,200,000,000
کد آگهی : 0101100000

*رهن لکس 170متری دهقان-بهشتی

بانک اطلاعات املاک
اجاره لکس ویلائی
منطقه16- مسجد جمشیدآباد
رهن(تومان) : 300,000,000
کد آگهی : 0101100000
Slide2
منطقه10- کوی پیام
قیمت(تومان) : 1,990,000,000
کد آگهی : 0101061100
Slide2
منطقه10- کوی پیام
قیمت(تومان) : 1,850,000,000
کد آگهی : 0101061100
پیش‌فروش
منطقه10- کوی پیام
کد آگهی : 0101061100
ودیعه(تومان) : 650,000,000
قسط (تومان) : 30,000,000
03330
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 7,750,000,000
کد آگهی : 0009301234
Slide8
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 8,500,000,000
کد آگهی : 0009301234
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 5,440,000,000
کد آگهی : 0009301234
پیش‌فروش
منطقه10- کوی پیام
کد آگهی : 0101061100
ودیعه(تومان) : 600,000,000
قسط (تومان) : 30,000,000

*باغچه 835 متری در شمس آباد

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0012121013

*آپارتمان 134 متری در نوفرهنگ5

بانک اطلاعات املاک
Slide2
منطقه11- فرهنگ‌شهر
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0012121012

*پیش‌فروش 145 متری درفرهنگ32

بانک اطلاعات املاک
پیش‌فروش
منطقه11- فرهنگ‌شهر
کد آگهی : 0012121011
ودیعه(تومان) : 2,320,000,000

*مغازه 23 متری در فردوسی-وصال

بانک اطلاعات املاک
Slide8
منطقه17- مطهری شمالی
قیمت(تومان) : 1,500,000,000
کد آگهی : 0012221200

*زمین 254 متری در خیام-روستا

بانک اطلاعات املاک
Slide3
منطقه12- دبیرستان عصاریان
قیمت(تومان) : 5,840,000,000
کد آگهی : 0012221200
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه17- مطهری شمالی
قیمت(تومان) : 2,300,000,000
کد آگهی : 0012211300
Slide8
منطقه 2- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : 600,000,000
کد آگهی : 0012221100

*باغچه 600 متری در بنوارحسین

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 400,000,000
کد آگهی : 0012221100

*ویلا باغ 800متری در شمس آباد

بانک اطلاعات املاک
07710
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 2,800,000,000
کد آگهی : 0012221000
Slide2
منطقه10- کوی پیام
قیمت(تومان) : 2,130,000,000
کد آگهی : 0012211400
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 4,000,000,000
کد آگهی : 0101071400
Slide2
منطقه21- کوی گلستان
قیمت(تومان) : 3,780,000,000
کد آگهی : 0101071300

*زمین 1000 متری درجاده خوشبختی

بانک اطلاعات املاک
Slide18
منطقه44- کوی سعدی
قیمت(تومان) : 1,200,000,000
کد آگهی : 0012121010
Slide11
منطقه45- پایانه اهواز
رهن(تومان) : 50,000,000
اجاره(تومان) : 3,000,000
کد آگهی : 0012120909

*ویلا باغ 1060متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
07710
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 2,200,000,000
کد آگهی : 0012120808
07710
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 2,400,000,000
کد آگهی : 0012120505

تجاری-مسکونی 250 متر در خ امام

بانک اطلاعات املاک
Slide13
منطقه 3- مسجد غدیر
قیمت(تومان) : 5,500,000,000
کد آگهی : 0012120404

*پیش‌فروش 72 متری در نوفرهنگ6

بانک اطلاعات املاک
پیش‌فروش
منطقه13- کوی رسالت
کد آگهی : 0012120202
ودیعه(تومان) : 400,000,000
قسط (تومان) : ؟؟؟

*لکس 54 متری در خ‌نصر-45 متری

بانک اطلاعات املاک
فروش لکس مسکونی
منطقه17- مطهری شمالی
قیمت(تومان) : ؟؟؟
کد آگهی : 0012211200
Slide8
منطقه15- حیدرخانه
قیمت(تومان) : 1,000,000,000
کد آگهی : 0012210000
Slide2
منطقه42- کوی انقلاب
قیمت(تومان) : 2,550,000,000
کد آگهی : 0105030000
Slide2
منطقه34- کوی مقاومت
قیمت(تومان) : 960,000,000
کد آگهی : 0012040404

*دوبلکس 250متری در حضرت‌رسول

بانک اطلاعات املاک
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 7,500,000,000
کد آگهی : 0012030303
03325فروش واحدهای کارگاهی-تجاری
منطقه22- پمپ بنزین فردوسی
قیمت(تومان) : 13,680,000,000
کد آگهی : 0012020304
09920فروش زمین صنعتی
منطقه45- پایانه اهواز
قیمت(تومان) : 1,080,000,000
کد آگهی : 0012010203
پیش‌فروش
منطقه21- کوی گلستان
کد آگهی : 0012010101
ودیعه(تومان) : 2,800,000,000
قسط (تومان) : 0
پیش‌فروش
منطقه21- کوی گلستان
کد آگهی : 0012010101
ودیعه(تومان) : 1,470,000,000
قسط (تومان) : 0
پیش‌فروش
منطقه21- کوی گلستان
کد آگهی : 0012010101
ودیعه(تومان) : 1,330,000,000
قسط (تومان) : 0
پیش‌فروش
منطقه21- کوی گلستان
کد آگهی : 0012010101
ودیعه(تومان) : 1,420,000,000
قسط (تومان) : 0
پیش‌فروش
منطقه21- کوی گلستان
کد آگهی : 0012010101
ودیعه(تومان) : 1,280,000,000
قسط (تومان) : 0
Slide3
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 1,940,000,000
کد آگهی : 0012161000

*زمین تجاری 186 متری در 45 متری

بانک اطلاعات املاک
Slide9
منطقه22- پمپ بنزین فردوسی
قیمت(تومان) : 12,420,000,000
کد آگهی : 0012161000

*زمین تجاری 120 متری در 45 متری

بانک اطلاعات املاک
Slide9
منطقه22- پمپ بنزین فردوسی
قیمت(تومان) : 7,800,000,000
کد آگهی : 0012161000

*زمین تجاری 66 متری در 45متری

بانک اطلاعات املاک
Slide9
منطقه22- پمپ بنزین فردوسی
قیمت(تومان) : 4,620,000,000
کد آگهی : 0012161000
Slide3
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 2,700,000,000
کد آگهی : 0012151100
Slide3
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 2,500,000,000
کد آگهی : 0012151100
Slide3
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 1,950,000,000
کد آگهی : 0012151100

*باغچه 3000 متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 2,100,000,000
کد آگهی : 0012151000
08810
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
رهن(تومان) : توافقی
اجاره(تومان) : 1,000,000
کد آگهی : 0012051900
Slide2
منطقه12- دبیرستان عصاریان
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0012051700
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 400,000,000
کد آگهی : 0012051500
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 500,000,000
کد آگهی : 0012051300

مسکونی-تجاری در بلوار خیبر

بانک اطلاعات املاک
Slide13
منطقه39- کوی مصلی
قیمت(تومان) : 1,500,000,000
کد آگهی : 0012051200
Slide2
منطقه28- بقعۀ عباسعلی
قیمت(تومان) : 2,805,000,000
کد آگهی : 0012051000

*مغازه 30 متری در میدان مثلث

بانک اطلاعات املاک
Slide11
منطقه26- صحرابدر غربی
رهن(تومان) : 100,000,000
اجاره(تومان) : 3,000,000
کد آگهی : 0012011100

*مغازه 120 متری در میدان مثلث

بانک اطلاعات املاک
Slide11
منطقه26- صحرابدر غربی
رهن(تومان) : 200,000,000
اجاره(تومان) : 6,000,000
کد آگهی : 0012011100
فروش ساختمان اداری-تجاری
منطقه26- صحرابدر غربی
قیمت(تومان) : 12,000,000,000
کد آگهی : 0012011100
03325فروش واحدهای کارگاهی-تجاری
منطقه45- پایانه اهواز
قیمت(تومان) : 3,150,000,000
کد آگهی : 0012010000
07720
منطقه48- دادگستری
قیمت(تومان) : 500,000,000
کد آگهی : 0011291430

*باغچه 630 متری در شهرک پیروزی

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 450,000,000
کد آگهی : 0011291420
Slide2
منطقه51- کوی آزادگان
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0011291350
Slide11
منطقه48- دادگستری
رهن(تومان) : 25,000,000
اجاره(تومان) : 2,200,000
کد آگهی : 0011291340
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 590,000,000
کد آگهی : 0011291320

*باغچه 500 متری در شهرک منتظری

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 295,000,000
کد آگهی : 0011291320

*آپارتمان 85 متری در فرهنگ 25

بانک اطلاعات املاک
پیش‌فروش
منطقه11- فرهنگ‌شهر
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0011291250
ودیعه(تومان) : توافقی
قسط (تومان) : 21,000,000

*سوبلکس 145 متری در کوی نیایش

بانک اطلاعات املاک
01133فروش سوبلکس مسکونی
منطقه41- کوی ذوالفقار
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0011291240
Slide8
منطقه14- سبزقبا
قیمت(تومان) : 900,000,000
کد آگهی : 0011291230
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه39- کوی مصلی
قیمت(تومان) : 2,450,000,000
کد آگهی : 0011291200

*دوبلکس 165 متری شهرک مهاجرین

بانک اطلاعات املاک
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 1,700,000,000
کد آگهی : 0011291140
پیش‌فروش
منطقه13- کوی رسالت
کد آگهی : 0012011000
ودیعه(تومان) : 950,000,000
قسط (تومان) : 30,000,000

*دوبلکس 85 متری در صفی آباد

بانک اطلاعات املاک
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 550,000,000
کد آگهی : 0011291110
07720
منطقه41- کوی ذوالفقار
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0011282100

آپارتمان 103 متری در نوبهار

بانک اطلاعات املاک
Slide2
منطقه19- کوی بهاران
قیمت(تومان) : 1,240,000,000
کد آگهی : 0011282000
Slide2
منطقه 1- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : 850,000,000
کد آگهی : 0011281900
پیش‌فروش
منطقه11- فرهنگ‌شهر
کد آگهی : 0011281800
ودیعه(تومان) : 380,000,000
قسط (تومان) : 20,000,000
Screenshot_۲۰۲۱۱۲۱۲-۱۸۰۶۵۸_Divar
منطقه42- کوی انقلاب
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0012020202
Slide3
منطقه20- کوی نگارستان
قیمت(تومان) : 3,520,000,000
کد آگهی : 0011281700
Slide18
منطقه48- دادگستری
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0011281600

*زمین 300 متری در زاویه مرادی

بانک اطلاعات املاک
Slide3
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 360,000,000
کد آگهی : 0011281500

*زمین 120 متری در زیباشهر-نرگس

بانک اطلاعات املاک
Slide3
منطقه53- زیباشهر
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0011281400

*باغ ویلا 510 متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
07710
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 1,250,000,000
کد آگهی : 0011281200
فروش ساختمان اداری-تجاری
منطقه23- هایپرمارکت آسمان
قیمت(تومان) : 1,920,000,000
کد آگهی : 0011281100
03325فروش واحدهای کارگاهی-تجاری
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 3,500,000,000
کد آگهی : 0011281000
Slide13
منطقه42- کوی انقلاب
قیمت(تومان) : 5,000,000,000
کد آگهی : 0011252055

*زمین 111 متری در فرهنگ25

بانک اطلاعات املاک
Slide3
منطقه11- فرهنگ‌شهر
قیمت(تومان) : 1,300,000,000
کد آگهی : 0011252000
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 400,000,000
کد آگهی : 0011261205
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : توافقی
07710
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 2,000,000,000
کد آگهی : 0011261201

*باغ ویلا 750 متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
07710
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 1,450,000,000
کد آگهی : 0011261201
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه51- کوی آزادگان
قیمت(تومان) : 4,500,000,000
کد آگهی : 0011261200
پیش‌فروش
منطقه12- دبیرستان عصاریان
قیمت(تومان) : ؟؟؟
کد آگهی : 0011261114
ودیعه(تومان) : 1,800,000,000
قسط (تومان) : ؟؟؟
پیش‌فروش
منطقه16- مسجد جمشیدآباد
کد آگهی : 0011261114
ودیعه(تومان) : 1,700,000,000
قسط (تومان) : ؟؟؟
Slide2
منطقه 1- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : 1,200,000,000
کد آگهی : 0011261113

زمین باغ 500 متری در شمس‌آباد

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0011261112

ویلا باغ 750 متری در بن جعفر

بانک اطلاعات املاک
07710
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0011261100

*باغچه 700 متری در شهرک منتظری

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0011241500

*باغچه 650 متری در شهرک منتظری

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0011241500
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 1,300,000,000
کد آگهی : 0011241500
Slide2
منطقه21- کوی گلستان
قیمت(تومان) : 2,920,000,000
کد آگهی : 0011241330
Slide2
منطقه21- کوی گلستان
قیمت(تومان) : 2,000,000,000
کد آگهی : 0011241230
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه 3- مسجد غدیر
قیمت(تومان) : 1,800,000,000
کد آگهی : 0011241100
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه15- حیدرخانه
قیمت(تومان) : 1,500,000,000
کد آگهی : 0011201440
پیش‌فروش
منطقه19- کوی بهاران
کد آگهی : 0011241800
ودیعه(تومان) : 800,000,000
قسط (تومان) : ؟؟؟
Slide2
منطقه12- دبیرستان عصاریان
قیمت(تومان) : 1,050,000,000
کد آگهی : 0105010000
پیش‌فروش
منطقه11- فرهنگ‌شهر
کد آگهی : 0011201500
ودیعه(تومان) : 600,000,000
قسط (تومان) : ؟؟؟

*آپارتمان 100 متری در شهر امام

بانک اطلاعات املاک
Slide2
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 650,000,000
کد آگهی : 0011201400

*آپارتمان 92 متری در مهرشهر

بانک اطلاعات املاک
Slide2
منطقه51- کوی آزادگان
قیمت(تومان) : 650,000,000
کد آگهی : 0011201330

*لکس 66 متری در قاضی غربی

بانک اطلاعات املاک
فروش لکس مسکونی
منطقه14- سبزقبا
قیمت(تومان) : 700,000,000
کد آگهی : 0011201315
2
منطقه25- محلۀ قلعه
قیمت(تومان) : 540,000,000
کد آگهی : 0106091000
07710
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 1,365,000,000
کد آگهی : 0011201300
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 590,000,000
کد آگهی : 0011201355

*باغچه 500 متری در شهرک منتظری

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 295,000,000
کد آگهی : 0011201355

*باغچه 500 متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 460,000,000
کد آگهی : 0011201345
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه40- پارک خیبر
قیمت(تومان) : 2,180,000,000
کد آگهی : 0011201100
پیش‌فروش
منطقه 7- بهشتی شمالی
کد آگهی : 0011201000
ودیعه(تومان) : 620,000,000
قسط (تومان) : ؟؟؟

آپارتمان 105 متری در نوفرهنگ1

بانک اطلاعات املاک
پیش‌فروش
منطقه11- فرهنگ‌شهر
کد آگهی : 0011241300
ودیعه(تومان) : 995,000,000
قسط (تومان) : 45,000,000
پیش‌فروش
منطقه 7- بهشتی شمالی
کد آگهی : 0011201000
ودیعه(تومان) : 360,000,000
قسط (تومان) : ؟؟؟
پیش‌فروش
منطقه28- بقعۀ عباسعلی
کد آگهی : 0011201230
ودیعه(تومان) : 1,400,000,000
قسط (تومان) : ؟؟؟
Slide2
منطقه25- محلۀ قلعه
قیمت(تومان) : 700,000,000
کد آگهی : 0011181000

*ویلاباغ 1000متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
07710
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 1,300,000,000
کد آگهی : 0011180000
07710
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
کد آگهی : 0011261206
Slide8
منطقه27- سیدمحمود
قیمت(تومان) : 1,600,000,000
کد آگهی : 0011191400
Slide1
منطقه12- دبیرستان عصاریان
قیمت(تومان) : 5,600,000,000
کد آگهی : 0011182000
پیش‌فروش
منطقه51- کوی آزادگان
کد آگهی : 0011101144
ودیعه(تومان) : 900,000,000
Slide2
منطقه10- کوی پیام
قیمت(تومان) : 1,680,000,000
کد آگهی : 0011161616
Slide2
منطقه 1- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : 650,000,000
کد آگهی : 0011161616
Slide2
منطقه21- کوی گلستان
قیمت(تومان) : 1,700,000,000
کد آگهی : 0011161111
Slide2
منطقه21- کوی گلستان
قیمت(تومان) : 1,580,000,000
کد آگهی : 0011161111
Slide2
اندیمشک
قیمت(تومان) : 400,000,000
کد آگهی : 0011160055
Slide2
منطقه18- قرنی
قیمت(تومان) : 1,300,000,000
کد آگهی : 0011160033
Slide2
منطقه19- کوی بهاران
قیمت(تومان) : 1,500,000,000
کد آگهی : 0011160011
فروش ساختمان اداری-تجاری
منطقه16- مسجد جمشیدآباد
قیمت(تومان) : 800,000,000
کد آگهی : 0011160044
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 480,000,000
کد آگهی : 0011110303
Slide8
منطقه 2- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : 600,000,000
کد آگهی : 0011110303

*زمین صنعتی 2800متری شهرک ص2

بانک اطلاعات املاک
09920فروش زمین صنعتی
منطقه‌های حومه دزفول
قیمت(تومان) : 1,960,000,000
کد آگهی : 0011110101
Slide13
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 6,000,000,000
کد آگهی : 0011121111
Slide13
منطقه 2- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : 5,000,000,000
کد آگهی : 0011120024
Slide11
منطقه 8- رودبند
رهن(تومان) : 00
اجاره(تومان) : 10,000,000
کد آگهی : 0011100040
Slide18
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 800,000,000
کد آگهی : 0011100030
Slide18
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 1,100,000,000
کد آگهی : 0105110000
Slide9
منطقه20- کوی نگارستان
قیمت(تومان) : 575,000,000
کد آگهی : 0011100015
Slide2
منطقه21- کوی گلستان
قیمت(تومان) : 1,850,000,000
کد آگهی : 0011121416
Slide2
منطقه28- بقعۀ عباسعلی
قیمت(تومان) : 2,500,000,000
کد آگهی : 0011120000
Slide2
منطقه42- کوی انقلاب
قیمت(تومان) : 1,250,000,000
کد آگهی : 011100024
Slide2
منطقه46- کوی حافظ
قیمت(تومان) : 2,250,000,000
کد آگهی : 0011100022
Slide2
منطقه36- سیدصبور
قیمت(تومان) : 1,000,000,000
کد آگهی : 0011100020
Slide2
منطقه53- زیباشهر
قیمت(تومان) : 600,000,000
کد آگهی : 00011100019
Slide2
منطقه39- کوی مصلی
قیمت(تومان) : 1,550,000,000
کد آگهی : 0011100018
Slide2
منطقه51- کوی آزادگان
قیمت(تومان) : 1,300,000,000
کد آگهی : 0011100014

*زمین صنعتی 1180 متری در شوشتر

بانک اطلاعات املاک
09920فروش زمین صنعتی
شوشتر
قیمت(تومان) : 700,000,000
کد آگهی : 0011031900
09920فروش زمین صنعتی
منطقه‌های حومه دزفول
قیمت(تومان) : 750,000,000
کد آگهی : 0011100016
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه53- زیباشهر
کد آگهی : 0011100012
Slide2
منطقه51- کوی آزادگان
قیمت(تومان) : 620,000,000
کد آگهی : 0011100011
Slide2
منطقه16- مسجد جمشیدآباد
قیمت(تومان) : 1,950,000,000
کد آگهی : 0011100008

آپارتمان 92 متری در خ پیام 19

بانک اطلاعات املاک
Slide2
منطقه10- کوی پیام
قیمت(تومان) : 920,000,000
کد آگهی : 0011100006
Slide2
منطقه51- کوی آزادگان
قیمت(تومان) : 650,000,000
کد آگهی : 0011100005
Slide2
منطقه 1- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : 980,000,000
کد آگهی : 0011100004
پیش‌فروش
منطقه19- کوی بهاران
کد آگهی : 0011100045
پیش‌فروش
منطقه11- فرهنگ‌شهر
کد آگهی : 0011121314
ودیعه(تومان) : 285,000,000
پیش‌فروش
منطقه11- فرهنگ‌شهر
کد آگهی : 0011121314
ودیعه(تومان) : 350,000,000
پیش‌فروش
منطقه19- کوی بهاران
کد آگهی : 0011100003
ودیعه(تومان) : 800,000,000
پیش‌فروش
منطقه37- یازهرا
کد آگهی : 0011100002
ودیعه(تومان) : 360,000,000
Slide8
منطقه16- مسجد جمشیدآباد
کد آگهی : 0011120022
Slide8
منطقه42- کوی انقلاب
قیمت(تومان) : 1,500,000,000
کد آگهی : 0011100001
Slide8
منطقه27- سیدمحمود
قیمت(تومان) : 2,000,000,000
کد آگهی : 0011100001
Slide1
منطقه28- بقعۀ عباسعلی
قیمت(تومان) : 2,600,000,000
کد آگهی : 0010251236

*پیش‌فروش واحد 115متری مطهری

بانک اطلاعات املاک
پیش‌فروش
منطقه12- دبیرستان عصاریان
کد آگهی : 0011100000
ودیعه(تومان) : 1,450,000,000
Slide2
منطقه 9- درمانگاه امام علی
قیمت(تومان) : 1,250,000,000
کد آگهی : 0011101112
Slide2
منطقه53- زیباشهر
قیمت(تومان) : 510,000,000
کد آگهی : 0011101110
Slide2
منطقه19- کوی بهاران
قیمت(تومان) : 1,700,000,000
کد آگهی : 0011100002
Slide2
منطقه19- کوی بهاران
قیمت(تومان) : 1,400,000,000
کد آگهی : 0011100001
Slide13
منطقه 2- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : 5,000,000,000
کد آگهی : 0011080044
Slide2
منطقه 2- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : 700,000,000
کد آگهی : 0011080022
فروش ساختمان اداری-تجاری
منطقه16- مسجد جمشیدآباد
قیمت(تومان) : 1,320,000,000
کد آگهی : 0011080033

*مغازه 44 متری در شریعتی-کلوپ

بانک اطلاعات املاک
Slide8
منطقه21- کوی گلستان
قیمت(تومان) : 4,400,000,000
کد آگهی : 0011061111

*مغازه 22 متری در شریعتی-کلوپ

بانک اطلاعات املاک
Slide8
منطقه21- کوی گلستان
قیمت(تومان) : 2,200,000,000
کد آگهی : 0011061111

*پیش‌فروش واحد 180متری محتشم

بانک اطلاعات املاک
پیش‌فروش
منطقه12- دبیرستان عصاریان
کد آگهی : 0011060000
ودیعه(تومان) : 1,000,000,000
قسط (تومان) : 35,000,000
پیش‌فروش
منطقه11- فرهنگ‌شهر
کد آگهی : 0011060000
ودیعه(تومان) : 550,000,000
قسط (تومان) : 25,000,000
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 3,125,000,000
کد آگهی : 0011042233
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 2,500,000,000
کد آگهی : 0011042233
01133فروش سوبلکس مسکونی
منطقه 3- مسجد غدیر
قیمت(تومان) : 7,000,000,000
کد آگهی : 0011041234

*آپارتمان 215 متری فلکه موشک

بانک اطلاعات املاک
Slide2
منطقه35- پارک نارنج
قیمت(تومان) : 2,800,000,000
کد آگهی : 0011081155
Slide2
منطقه22- پمپ بنزین فردوسی
قیمت(تومان) : 900,000,000
کد آگهی : 0011081144

*آپارتمان 60 متری در مقاومت17

بانک اطلاعات املاک
Slide2
منطقه34- کوی مقاومت
قیمت(تومان) : 620,000,000
کد آگهی : 0011081133
Slide2
منطقه 2- کوی اندیشه
کد آگهی : 0011081122
Slide2
منطقه19- کوی بهاران
قیمت(تومان) : 2,750,000,000
کد آگهی : 0011080808
Slide2
منطقه19- کوی بهاران
قیمت(تومان) : 2,620,000,000
کد آگهی : 0011080808
Slide2
منطقه19- کوی بهاران
قیمت(تومان) : 4,300,000,000
کد آگهی : 0011080808
Slide2
منطقه19- کوی بهاران
قیمت(تومان) : 2,050,000,000
کد آگهی : 0011080808
Slide2
منطقه19- کوی بهاران
قیمت(تومان) : 2,015,000,000
کد آگهی : 0011080808
Slide2
منطقه20- کوی نگارستان
کد آگهی : 0011080056
Slide2
منطقه19- کوی بهاران
قیمت(تومان) : 2,200,000,000
کد آگهی : 0011080044
Slide2
منطقه18- قرنی
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0011080011
Slide2
منطقه18- قرنی
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0011080011
Slide2
منطقه16- مسجد جمشیدآباد
قیمت(تومان) : 1,650,000,000
کد آگهی : 0011070707
Slide2
منطقه19- کوی بهاران
قیمت(تومان) : 1,500,000,000
کد آگهی : 0011070809
Slide2
منطقه28- بقعۀ عباسعلی
قیمت(تومان) : 810,000,000
کد آگهی : 0011070000
Slide2
منطقه29- مسجد نجفیه
قیمت(تومان) : 1,500,000,000
کد آگهی : 0011060000
Slide2
منطقه22- پمپ بنزین فردوسی
قیمت(تومان) : 2,150,000,000
کد آگهی : 0011060000
Slide2
منطقه22- پمپ بنزین فردوسی
قیمت(تومان) : 3,000,000,000
کد آگهی : 0011060000
Slide8
منطقه16- مسجد جمشیدآباد
قیمت(تومان) : 3,600,000,000
کد آگهی : 0011070011
Slide8
منطقه40- پارک خیبر
قیمت(تومان) : 500,000,000
کد آگهی : 0011042222
پیش‌فروش
منطقه16- مسجد جمشیدآباد
کد آگهی : 0011041144
ودیعه(تومان) : 700,000,000
Slide2
منطقه 9- درمانگاه امام علی
قیمت(تومان) : 1,400,000,000
کد آگهی : 0011041133
Slide3
منطقه12- دبیرستان عصاریان
قیمت(تومان) : 5,050,000,000
کد آگهی : 0011040000

دوبلکس 120 متری فرهنگ 26 شرقی

بانک اطلاعات املاک
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه11- فرهنگ‌شهر
قیمت(تومان) : 2,500,000,000
کد آگهی : 0011041155
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 2,000,000,000
کد آگهی : 0011041155
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه18- قرنی
قیمت(تومان) : 4,600,000,000
کد آگهی : 0011030000
Slide2
شاهین‌ویلا
قیمت(تومان) : 1,100,000,000
کد آگهی : 0011040022
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه20- کوی نگارستان
قیمت(تومان) : 2,100,000,000
کد آگهی : 0009181000

*دوبلکس 228 متری در خیام-مدرس

بانک اطلاعات املاک
فروش دوبلکس مسکونی
منطقه17- مطهری شمالی
قیمت(تومان) : 4,560,000,000
کد آگهی : 0011201335
پیش‌فروش
منطقه18- قرنی
کد آگهی : 0009201119
ودیعه(تومان) : 720,000,000
2
منطقه19- کوی بهاران
کد آگهی : 0010262400
ودیعه(تومان) : 375,000,000
قسط (تومان) : 25,000,000
2
منطقه19- کوی بهاران
کد آگهی : 0010262400
ودیعه(تومان) : 325,000,000
قسط (تومان) : 20,000,000
پیش‌فروش
منطقه 7- بهشتی شمالی
کد آگهی : 0011201000
ودیعه(تومان) : 295,000,000
قسط (تومان) : ؟؟؟
Slide8
منطقه16- مسجد جمشیدآباد
قیمت(تومان) : 450,000,000
کد آگهی : 0011241100
07710
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 2,800,000,000
کد آگهی : 0022222222
07710
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 1,900,000,000
کد آگهی : 0022222222
07710
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 1,650,000,000
کد آگهی : 0010202020
07720
منطقه‌های حومه دزفول
قیمت(تومان) : 830,000,000
کد آگهی : 0010191820

باغچه 500 متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 425,000,000
کد آگهی : 0011261111

*لکس 40 متری در نظامی-فردوسی

بانک اطلاعات املاک
فروش لکس مسکونی
منطقه17- مطهری شمالی
قیمت(تومان) : 530,000,000
کد آگهی : 0003181110
Slide8
منطقه17- مطهری شمالی
قیمت(تومان) : 1,500,000,000
کد آگهی : 0003181110
Slide8
منطقه23- هایپرمارکت آسمان
قیمت(تومان) : 2,200,000,000
کد آگهی : 0010212325
Slide2
منطقه12- دبیرستان عصاریان
قیمت(تومان) : 1,200,000,000
کد آگهی : 0011021246
Slide2
منطقه19- کوی بهاران
قیمت(تومان) : 2,600,000,000
کد آگهی : 0010202122
Slide2
منطقه34- کوی مقاومت
قیمت(تومان) : 1,400,000,000
کد آگهی : 0011201340
IMG_۲۰۲۲۰۱۱۵_۱۶۰۴۴۳
منطقه 9- درمانگاه امام علی
قیمت(تومان) : 1,250,000,000
کد آگهی : 0011030405
Slide2
منطقه12- دبیرستان عصاریان
قیمت(تومان) : 1,200,000,000
کد آگهی : 00110212416
Slide2
منطقه53- زیباشهر
قیمت(تومان) : 620,000,000
کد آگهی : 0011021241
07710
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 1,500,000,000
کد آگهی : 0010252423
07710
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 1,500,000,000
کد آگهی : 0010251218

*زمین 874 متری در مدرس-فردوسی

بانک اطلاعات املاک
Slide3
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 13,100,000,000
کد آگهی : 0011021202
Slide13
منطقه17- مطهری شمالی
قیمت(تومان) : 2,600,000,000
کد آگهی : 0003181110
01139پیش‌فروش
منطقه46- کوی حافظ
کد آگهی : 0011021042
ودیعه(تومان) : 1,240,000,000
قسط (تومان) : 30,000,000

*آپارتمان 150 متری در گلریز 10

بانک اطلاعات املاک
01139پیش‌فروش
منطقه18- قرنی
کد آگهی : 0011021042
ودیعه(تومان) : 1,000,000,000
قسط (تومان) : 35,000,000

*آپارتمان 150 متری در گلریز10

بانک اطلاعات املاک
01139پیش‌فروش
منطقه18- قرنی
کد آگهی : 0011021042
ودیعه(تومان) : 1,000,000,000
قسط (تومان) : 40,000,000

*مسکونی-تجاری 285 متری در قاضی

بانک اطلاعات املاک
Slide13
منطقه 9- درمانگاه امام علی
قیمت(تومان) : 5,000,000,000
کد آگهی : 0010282010
Slide8
منطقه35- پارک نارنج
قیمت(تومان) : 2,430,000,000
کد آگهی : 0012211500
07720
منطقه‌های حومه دزفول
قیمت(تومان) : 1,000,000,000
کد آگهی : 0010040112
Slide3
منطقه 2- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : 2,430,000,000
کد آگهی : 0010261235

*زمین 184 متری در بلوار خیبر

بانک اطلاعات املاک
Slide3
منطقه40- پارک خیبر
قیمت(تومان) : 1,776,000,000
کد آگهی : 0010252017

*زمین 1000متری در سنجر-شوهان

بانک اطلاعات املاک
Slide18
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 1,000,000,000
کد آگهی : 0010251218

*زمین 1073متری درچهار راه اوج

بانک اطلاعات املاک
Slide18
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 829,600,000
کد آگهی : 0010251139
Slide2
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 1,100,000,000
کد آگهی : 0010251226
01139پیش‌فروش
منطقه19- کوی بهاران
کد آگهی : 0010251837
ودیعه(تومان) : 720,000,000
Slide2
منطقه17- مطهری شمالی
قیمت(تومان) : 1,100,000,000
کد آگهی : 0010251831
Slide2
منطقه19- کوی بهاران
قیمت(تومان) : 1,780,000,000
کد آگهی : 0010221119
Slide2
منطقه17- مطهری شمالی
قیمت(تومان) : 1,700,000,000
کد آگهی : 0010231750
Slide2
منطقه51- کوی آزادگان
قیمت(تومان) : 1,000,000,000
کد آگهی : 0010202100
Slide2
منطقه19- کوی بهاران
قیمت(تومان) : 1,178,000,000
کد آگهی : 0010221109

*مغازه 27 متری در میدان-مثلث

بانک اطلاعات املاک
Slide8
منطقه26- صحرابدر غربی
قیمت(تومان) : 2,700,000,000
کد آگهی : 0010221137
01139پیش‌فروش
منطقه51- کوی آزادگان
کد آگهی : 0010221126
ودیعه(تومان) : 400,000,000
قسط (تومان) : 0
Slide8
منطقه17- مطهری شمالی
قیمت(تومان) : 900,000,000
کد آگهی : 0010221109
01139پیش‌فروش
منطقه12- دبیرستان عصاریان
کد آگهی : 0010211850
ودیعه(تومان) : 900,000,000
قسط (تومان) : 0
07710
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 3,000,000,000
کد آگهی : 0010211850

*زمین 333متری در نونچی-بصیرت

بانک اطلاعات املاک
Slide3
منطقه12- دبیرستان عصاریان
قیمت(تومان) : 7,326,000,000
کد آگهی : 0010211850
Slide2
منطقه19- کوی بهاران
قیمت(تومان) : 1,625,000,000
کد آگهی : 0010211850

*زمین 2000متری در شمس آباد

بانک اطلاعات املاک
Slide18
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0010211850

*زمین 1000متری در جاده پوستی

بانک اطلاعات املاک
Slide18
منطقه‌های حومه دزفول
قیمت(تومان) : 5,000,000,000
کد آگهی : 0010211850
Slide2
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 1,498,000,000
کد آگهی : 0010218150

*زمین 200متری در کوی-آزادگان

بانک اطلاعات املاک
Slide3
منطقه51- کوی آزادگان
قیمت(تومان) : 2,000,000,000
کد آگهی : 0010181228

*آپارتمان 61متری در مطهری-طوس

بانک اطلاعات املاک
Slide2
منطقه17- مطهری شمالی
قیمت(تومان) : 700,000,000
کد آگهی : 0010091905

آپارتمان 108متری در نگارستان

بانک اطلاعات املاک
Slide2
منطقه20- کوی نگارستان
قیمت(تومان) : 1,400,000,000
کد آگهی : 0009011340

مغازه 20 متری در دزبار

بانک اطلاعات املاک
Slide8
منطقه‌های حومه دزفول
قیمت(تومان) : 300,000,000
کد آگهی : 0010181211

آپارتمان 87 متری در نگارستان

بانک اطلاعات املاک
Slide2
منطقه20- کوی نگارستان
قیمت(تومان) : 1,130,000,000
کد آگهی : 0009011340
Slide2
منطقه34- کوی مقاومت
قیمت(تومان) : 1,400,000,000
کد آگهی : 0010181120

*زمین 300متری در شهرک شلگهی

بانک اطلاعات املاک
Slide3
منطقه‌های حومه دزفول
قیمت(تومان) : 360,000,000
کد آگهی : 0010181111
Slide2
منطقه34- کوی مقاومت
قیمت(تومان) : 1,155,000,000
کد آگهی : 0010181102
Slide18
منطقه‌های حومه دزفول
قیمت(تومان) : 3,500,000,000
کد آگهی : 0010151946
Slide2
منطقه10- کوی پیام
قیمت(تومان) : 1,900,000,000
کد آگهی : 0010141104
Slide8
منطقه22- پمپ بنزین فردوسی
قیمت(تومان) : 2,300,000,000
کد آگهی : 0010131935
Slide2
منطقه20- کوی نگارستان
قیمت(تومان) : 1,100,000,000
کد آگهی : 0010111946

*باغ5600 متری در جاده-خوشبختی

بانک اطلاعات املاک
07720
منطقه41- کوی ذوالفقار
قیمت(تومان) : 7,280,000,000
کد آگهی : 0010111132
Slide18
الیگودرز
قیمت(تومان) : 1,000,000,000
کد آگهی : 0010092003

*زمین 504متری در کوی-آزادگان

بانک اطلاعات املاک
Slide18
منطقه51- کوی آزادگان
قیمت(تومان) : 3,500,000,000
کد آگهی : 0010091952
Slide2
منطقه19- کوی بهاران
کد آگهی : 0010091940

*زمین 1000متری در بن‌جعفر-فدک

بانک اطلاعات املاک
Slide18
منطقه‌های حومه دزفول
قیمت(تومان) : 350,000,000
کد آگهی : 0010102020
Slide3
منطقه 1- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : 3,300,000,000
کد آگهی : 0009050505
Slide2
منطقه10- کوی پیام
قیمت(تومان) : 1,240,000,000
کد آگهی : 0010091845
Slide2
منطقه28- بقعۀ عباسعلی
قیمت(تومان) : 800,000,000
کد آگهی : 0010091830

*ویلاباغ 1500متری در شمس‌آباد

بانک اطلاعات املاک
07710
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 1,500,000,000
کد آگهی : 0010091818
Slide2
منطقه27- سیدمحمود
قیمت(تومان) : 1,100,000,000
کد آگهی : 0010051055

*آپارتمان 98متری در زیبا شهر

بانک اطلاعات املاک
Slide2
منطقه53- زیباشهر
قیمت(تومان) : 620,000,000
کد آگهی : 0010091815
Slide2
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : توافقی
کد آگهی : 0010091805
01139پیش‌فروش
منطقه11- فرهنگ‌شهر
کد آگهی : 0010060101
ودیعه(تومان) : 1,104,000,000
قسط (تومان) : 15,000,000

*آپارتمان 120متری در نوفرهنگ 1

بانک اطلاعات املاک
01139پیش‌فروش
منطقه11- فرهنگ‌شهر
کد آگهی : 0010060101
ودیعه(تومان) : 1,104,000,000
قسط (تومان) : 15,000,000
01139پیش‌فروش
منطقه28- بقعۀ عباسعلی
قیمت(تومان) : 520,000,000
کد آگهی : 0010061151
01139پیش‌فروش
منطقه28- بقعۀ عباسعلی
قیمت(تومان) : 350,000,000
کد آگهی : 0010061151

*آپارتمان 195متری درگلستان12

بانک اطلاعات املاک
01139پیش‌فروش
منطقه21- کوی گلستان
قیمت(تومان) : 1,560,000,000
کد آگهی : 0010061150
Slide1
منطقه15- حیدرخانه
قیمت(تومان) : 700,000,000
کد آگهی : 0010071808

* امتیاز مسکن مهر در مهرشهر

بانک اطلاعات املاک
01139پیش‌فروش
منطقه51- کوی آزادگان
کد آگهی : 0010071044
ودیعه(تومان) : 150,000,000

*آپارتمان 114 متری در نو فرهنگ

بانک اطلاعات املاک
Slide2
منطقه11- فرهنگ‌شهر
قیمت(تومان) : 1,100,000,000
کد آگهی : 0011213000
Slide8
منطقه42- کوی انقلاب
قیمت(تومان) : 840,000,000
کد آگهی : 0009181000
Slide2
منطقه12- دبیرستان عصاریان
قیمت(تومان) : 2,160,000,000
کد آگهی : 0009181000

* زمین 5000 متری در قلعه سید

بانک اطلاعات املاک
Slide18
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 6,500,000,000
کد آگهی : 0009171930
Slide2
منطقه10- کوی پیام
قیمت(تومان) : 1,400,000,000
کد آگهی : 0009231700
Slide1
منطقه41- کوی ذوالفقار
قیمت(تومان) : 2,200,000,000
کد آگهی : 0010051126
Slide2
منطقه11- فرهنگ‌شهر
قیمت(تومان) : 1,560,000,000
کد آگهی : 0010051227
Slide3
منطقه 5- حضرت سلیمان
قیمت(تومان) : 10,500,000,000
کد آگهی : 0010021804

*زمین 88 متری هجرت - سعیدی

بانک اطلاعات املاک
Slide3
منطقه28- بقعۀ عباسعلی
قیمت(تومان) : 1,496,000,000
کد آگهی : 0010021800
Slide3
منطقه20- کوی نگارستان
قیمت(تومان) : 6,160,000,000
کد آگهی : 0010021755
Slide3
منطقه10- کوی پیام
قیمت(تومان) : 7,290,000,000
کد آگهی : 0010041039
2
منطقه‌های حومه دزفول
قیمت(تومان) : 20,000,000,000
کد آگهی : 0010040112
Slide18
منطقه‌های حومه دزفول
قیمت(تومان) : 20,000,000,000
کد آگهی : 0010040112

*زمین کشاورزی 500متر آزادگان

بانک اطلاعات املاک
2
منطقه51- کوی آزادگان
قیمت(تومان) : 200,000,000
کد آگهی : 0011080011

*ویلائی 150 متری در معزی-فروهر

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه16- مسجد جمشیدآباد
قیمت(تومان) : 3,750,000,000
کد آگهی : 0010041834

*آپارتمان 172 متری در کوی حافظ

بانک اطلاعات املاک
Slide2
منطقه46- کوی حافظ
قیمت(تومان) : 2,100,000,000
کد آگهی : 0010022021
Slide2
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 2,950,000,000
کد آگهی : 0010041039
Slide2
منطقه 1- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : ,980,000,000
کد آگهی : 0010051140
Slide2
منطقه 2- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : 1,900,000,000
کد آگهی : 0010041039
Slide2
منطقه10- کوی پیام
قیمت(تومان) : 1,920,000,000
کد آگهی : 0010021947
Slide2
منطقه19- کوی بهاران
قیمت(تومان) : 2,880,000,000
کد آگهی : 0010021947
01139پیش‌فروش
منطقه11- فرهنگ‌شهر
کد آگهی : 0010021947
ودیعه(تومان) : 700,000,000
Slide2
منطقه11- فرهنگ‌شهر
قیمت(تومان) : ,640,000,000
کد آگهی : 0010041113
Slide2
منطقه10- کوی پیام
قیمت(تومان) : 1,800,000,000
کد آگهی : 0010021823
Slide2
منطقه 1- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : 1,164,000,000
کد آگهی : 0010021111
Slide2
منطقه51- کوی آزادگان
قیمت(تومان) : 750,000,000
کد آگهی : 0010021903
Slide2
منطقه22- پمپ بنزین فردوسی
قیمت(تومان) : 1,785,000,000
کد آگهی : 0010021159
Slide2
منطقه 1- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : 1,000,000,000
کد آگهی : 0010021118
Slide2
منطقه28- بقعۀ عباسعلی
قیمت(تومان) : 1,100,000,000
کد آگهی : 0010021145
Slide2
منطقه11- فرهنگ‌شهر
قیمت(تومان) : 1,400,000,000
کد آگهی : 0010021141
Slide2
دزفول
قیمت(تومان) : 1,100,000,000
کد آگهی : 0010021815
Slide2
منطقه27- سیدمحمود
قیمت(تومان) : 1,100,000,000
کد آگهی : 0010021145
Slide2
منطقه 2- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : 1,236,000,000
کد آگهی : 0009301110
Slide2
منطقه 2- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : 960,000,000
کد آگهی : 0009301103
22
منطقه51- کوی آزادگان
قیمت(تومان) : 900,000,000
کد آگهی : 0003030304

*آپارتمان 120 متری در بهاران 10

بانک اطلاعات املاک
پیش‌فروش
منطقه19- کوی بهاران
کد آگهی : 0009131815
ودیعه(تومان) : 700,000,000
قسط (تومان) : 30,000,000
Slide2
منطقه25- محلۀ قلعه
قیمت(تومان) : 1,524,000,000
کد آگهی : 0009090033
پیش‌فروش
منطقه19- کوی بهاران
کد آگهی : 0009241145
ودیعه(تومان) : 700,000,000
قسط (تومان) : 30,000,000

آپارتمان 95 متری درپیام 17

بانک اطلاعات املاک
Slide2
منطقه18- قرنی
قیمت(تومان) : 1,520,000,000
کد آگهی : 0009151700
Slide2
منطقه10- کوی پیام
قیمت(تومان) : 1,450,000,000
کد آگهی : 0009241222

آپارتمان 92 متری در مهرشهر

بانک اطلاعات املاک
Slide2
منطقه51- کوی آزادگان
قیمت(تومان) : 650,000,000
کد آگهی : 0009241203

* مغازه 25 متری در کوی مدرس

بانک اطلاعات املاک
Slide8
منطقه32- کوی مدرس
قیمت(تومان) : 900,000,000
کد آگهی : 0009121212
1
اهواز
قیمت(تومان) : 750,000,000
کد آگهی : 0009181000
Slide2
اهواز
قیمت(تومان) : 2,286,000,000
کد آگهی : 0009241235
منطقه53- زیباشهر
قیمت(تومان) : 2,400,000,000
کد آگهی : 0009201000

آپارتمان 120 متری در نوبهار 9

بانک اطلاعات املاک
Slide2
منطقه20- کوی نگارستان
قیمت(تومان) : 9,300,000,000
کد آگهی : 0009210118
Slide1
منطقه33- کوی طالقانی
قیمت(تومان) : 1,100,000,000
کد آگهی : 0009210114
Slide2
منطقه17- مطهری شمالی
قیمت(تومان) : 1,200,000,000
کد آگهی : 0009210110
Slide2
منطقه51- کوی آزادگان
قیمت(تومان) : 1,830,000,000
کد آگهی : 0008250002

ویلائی 220 متری در کوی اندیشه

بانک اطلاعات املاک
Slide1
منطقه 1- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : 4,000,000,000
کد آگهی : 0009201201
01139پیش‌فروش
منطقه18- قرنی
کد آگهی : 0009201115
ودیعه(تومان) : 670,000,000
1
منطقه12- دبیرستان عصاریان
قیمت(تومان) : 2,160,000,000
کد آگهی : 0009181000
Slide2
منطقه11- فرهنگ‌شهر
قیمت(تومان) : 950,000,000
کد آگهی : 0009102245
Slide2
کرج
قیمت(تومان) : 750,000,000
کد آگهی : 0009102233
Slide2
منطقه 2- کوی اندیشه
قیمت(تومان) : 450,000,000
کد آگهی : 0009101114
Slide3
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 330,000,000
کد آگهی : 0009112233
پیش‌فروش
منطقه11- فرهنگ‌شهر
کد آگهی : 0009100001
ودیعه(تومان) : 640,000,000
قسط (تومان) : 15,000,000
پیش‌فروش
منطقه11- فرهنگ‌شهر
کد آگهی : 0009090025
ودیعه(تومان) : 600,000,000
قسط (تومان) : 0
Slide2
منطقه24- محلۀ مسجد
قیمت(تومان) : 810,000,000
کد آگهی : 0009101112
Slide2
منطقه12- دبیرستان عصاریان
قیمت(تومان) : 1,960,000,000
کد آگهی : 0009100038
07710
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 2,550,000,000
کد آگهی : 0009100045
07710
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 2,400,000,000
کد آگهی : 0009182000
Slide2
منطقه12- دبیرستان عصاریان
قیمت(تومان) : 3,330,000,000
کد آگهی : 0007261900
پیش‌فروش
منطقه 7- بهشتی شمالی
کد آگهی : 0011201000
ودیعه(تومان) : 520,000,000
قسط (تومان) : ؟؟؟
Slide3
منطقه53- زیباشهر
قیمت(تومان) : 850,000,000
کد آگهی : 0009100044
0001190909
منطقه51- کوی آزادگان
قیمت(تومان) : 3,000,000,000
کد آگهی : 0001190909
فروش ساختمان اداری-تجاری
منطقه14- سبزقبا
قیمت(تومان) : 650,000,000
کد آگهی : 0009101105

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشد و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.