02رهن مسکونیrss

9902312119
منطقه44- کوی سعدی
رهن(تومان) : 80,000,000
اجاره(تومان) : 250,000,000
9809240851
منطقه 9- درمانگاه امام علی
9805131003
اندیمشک
رهن(تومان) : 5,000,000
اجاره(تومان) : 200,000