موارد ویژۀ «آژانس املاک دزفول»

1هکتار زمین‌کشاورزی در سیلوی گندم
لکس ویلائی 126 متری خبابان آفرینش
منزل ویلائی 230 متری در محتشم

07فروش کشاورزیrss

عنوان آگهی محله/منطقه زمان انتشار قیمت(تومان)
9906191200

فروش 2835متر زمین‌ جادۀ خوشبختی

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های حومه دزفول1 هفته پیشتوافقی
9906180001

1هکتار زمین‌کشاورزی در سیلوی گندم

.......... ویـــژه ..........
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 هفته پیش430,000,000
9906040608

باغچۀ 2000 متری پشت تالار مهستان

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های حومه دزفول3 هفته پیش1,600,000,000
9906040506

زمین کشاورزی 1000 متری اسکندرآباد

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 هفته پیش380,000,000
9905212223

باغچۀ 2000متری بَر جادۀ دزفول‌شوش

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 ماه پیش3,500,000,000
9905202122

17 هکتار زمین کشاورزی در سربیشه

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 ماه پیش3,400,000,000
9904310102

باغچۀ 1000 متری پشت بقعۀ بن‌جعفر

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 ماه پیش700,000,000
9904310103

باغچۀ 1000 متری روبروی بن‌جعفر

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 ماه پیش400,000,000
9904293031

فروش باغچۀ 1116 متری در بن‌جعفر

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول2 ماه پیش1,116,000,000
9808140914

500 متر زمین کشاورزی در بن‌جعفر

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول2 ماه پیش160,000,000
9809151855

4000 متر زمین کشاورزی جادۀ سنجر

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش
9812282000

باغچه 5200 متری در بنوار شامی

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش2,080,000,000
9810212011

فروش باغچه 1000 متری در بن‌جعفر

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش710,000,000
9810212011

باغچه 2650 متری در قمش حاجیان

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش1,850,000,000
9811021020

2 هکتار زمین کشاورزی در شوش

عرضه در بورس املاک
شوش3 ماه پیش320,000,000
9811021020

2500 متر زمین در جاده خوشبختی

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های حومه دزفول3 ماه پیش900,000,000
9810212010

فروش باغ 900 متری در بن‌جعفر

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش396,000,000
9810090857

8350 متر زمین کشاورزی در سنجر

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیشتوافقی
9810021649

باغ 3000 متری در سیاه‌منصور

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش1,050,000,000
9809251749

1500 متر زمین در شهرک بندبال

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش375,000,000
9809240955

2000 متر زمین کشاورزی زاویه حاجیان

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش500,000,000
9808211743

1225 متر زمین باغچه ترمینال اهواز

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های حومه دزفول3 ماه پیش730,000,000
9808211113

باغچه 1000 متری نزدیک پل غدیر

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش600,000,000
9808140914

5000 متر زمین در اتوبان خوشبختی

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های حومه دزفول4 ماه پیش2,000,000,000
9807020803

فروش 2000 متر زمین کشاورزی در بن‌جعفر

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول4 ماه پیش800,000,000
9806141406

2000 متر زمین روبروی بقعۀ بن‌جعفر

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول4 ماه پیش1,100,000,000
9806101310

فروش باغچه 850 متری در شمس‌آباد

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول4 ماه پیش550,000,000