عنوان آگهی محله/منطقه زمان انتشار اجاره(تومان)قسط (تومان)قیمت(تومان)کد آگهیرهن(تومان)ودیعه(تومان)
Slide1

*ویلائی 230 متری در زیباشهر

بانک اطلاعات املاک
منطقه53- زیباشهر1 هفته پیش------2,300,000,0000012211110------
Slide1

*ویلائی 138 متری درمعزی-45متری

بانک اطلاعات املاک
منطقه17- مطهری شمالی1 هفته پیش------1,860,000,0000102241530------
Slide1

*ویلائی225 متری در عارف-مطهری

بانک اطلاعات املاک
منطقه17- مطهری شمالی2 هفته پیش------3,825,000,0000101190000------
Slide1

*ویلائی 110 متری در ابتدای کشاورز

بانک اطلاعات املاک
منطقه38- بیمارستان نبوی2 هفته پیش------1,800,000,0000102211000------
Slide1

*ویلائی 154 متری درنظامی-بهشتی

بانک اطلاعات املاک
منطقه16- مسجد جمشیدآباد2 هفته پیش------2,772,000,0000102181000------
2

*نانوایی 37 متری+ امتیاز میدان‌ شاهد

.......... ویـــژه ..........
منطقه47- میدان گل‌ها2 هفته پیش------2,800,000,0000102101200------
Slide1

*ویلائی 360 متری امام سجاد-یازهرا

بانک اطلاعات املاک
منطقه37- یازهرا2 هفته پیش------5,760,000,0000102071600------
Slide1

*ویلائی 138 متری شیخ بهایی-مطهری

بانک اطلاعات املاک
منطقه17- مطهری شمالی3 هفته پیش------2,760,000,0000102031500------
Slide1

*ویلائی 120 متری درشهر امام

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 ماه پیش------توافقی0101231240------
Slide1

*ویلائی 57 متری در زیباشهر

بانک اطلاعات املاک
منطقه53- زیباشهر1 ماه پیش------345,000,0000101231330------
Slide1

*ویلائی 262 متری سبحانی-12فروردین

بانک اطلاعات املاک
منطقه29- مسجد نجفیه1 ماه پیش------6,550,000,0000101231140------
Slide1

*ویلائی 180 متری شهیدمومن-جهاد

بانک اطلاعات املاک
منطقه38- بیمارستان نبوی1 ماه پیش------توافقی0101231020------
Slide1

*ویلائی 254 متری فرهنگ‌شهر-فرهنگ1

بانک اطلاعات املاک
منطقه11- فرهنگ‌شهر1 ماه پیش------8,890,000,0000101292020------
Slide1

*ویلائی 210 متری در مربی-بهشتی

بانک اطلاعات املاک
منطقه 7- بهشتی شمالی1 ماه پیش------4,532,000,0000101231112------
Slide1

*ویلائی202 متری در مطهری-رازی

بانک اطلاعات املاک
منطقه35- پارک نارنج1 ماه پیش------3,500,000,0000101291800------
Slide1

*ویلائی 200 متری در اندیشه-نگین 22

بانک اطلاعات املاک
منطقه 2- کوی اندیشه1 ماه پیش------3,600,000,0000101291800------
Slide1

*ویلائی 100 متری دردهقان-مطهری

بانک اطلاعات املاک
منطقه17- مطهری شمالی1 ماه پیش------2,500,000,0000101291700------
Slide1

*ویلائی 130متری در طالقانی غربی

بانک اطلاعات املاک
منطقه25- محلۀ قلعه1 ماه پیش------------------
Slide1

*ویلائی 150متری در شریعتی-کیانی

بانک اطلاعات املاک
منطقه15- حیدرخانه1 ماه پیش------توافقی0101091910------
Slide1

*ویلائی 62متری در طالقانی-ساحلی

بانک اطلاعات املاک
منطقه26- صحرابدر غربی1 ماه پیش------650,000,0000101091300------
2

***باغچه 3260 متری در شوهان علیا

.......... ویـــژه ..........
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 ماه پیش------توافقی0101150000------
Slide1

*ویلائی 233متری در آفرینش-طوبی

بانک اطلاعات املاک
منطقه 3- مسجد غدیر1 ماه پیش------4,300,000,0000101110000------
Slide1

ویلائی 170 متری در شریعتی-آزادی

بانک اطلاعات املاک
منطقه24- محلۀ مسجد1 ماه پیش------1,200,000,0000101060000------
Slide1

*ویلائی 207متری در مقاومت9-معلم

بانک اطلاعات املاک
منطقه34- کوی مقاومت1 ماه پیش------2,900,000,0000012211600------
Slide1

*ویلائی 176 متری درقرنی-حسابی

بانک اطلاعات املاک
منطقه18- قرنی2 ماه پیش------4,000,000,0000101071200------
Slide1

ویلائی189 متری در خ‌رجایی-ساحلی

بانک اطلاعات املاک
منطقه40- پارک خیبر2 ماه پیش------2,000,000,0000012120606------
Slide1

ویلائی 100متری در کوی ذوالفقار1

بانک اطلاعات املاک
منطقه41- کوی ذوالفقار2 ماه پیش------1,650,000,0000012120303------
Slide1

*ویلائی 280 متری در آزادگان-مبارز

بانک اطلاعات املاک
منطقه51- کوی آزادگان2 ماه پیش------4,500,000,0000012020202------
Slide1

*ویلائی 132متری در خ‌معزی-بهشتی

بانک اطلاعات املاک
منطقه16- مسجد جمشیدآباد2 ماه پیش------3,570,000,0000012010203------
Slide1

*ویلائی 115متری در خ‌عارف-فردوسی

بانک اطلاعات املاک
منطقه17- مطهری شمالی2 ماه پیش------2,550,000,0000012010101------
Slide1

*ویلائی 130متری در خ‌مدرس-فردوسی

بانک اطلاعات املاک
منطقه16- مسجد جمشیدآباد2 ماه پیش------1,040,000,0000012150000------
Slide1

ویلائی 420 متری در خیابان کشاورز

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول2 ماه پیش------5,000,000,0000012052000------
Slide1

*ویلائی 280متری در سنایی-بهشتی

بانک اطلاعات املاک
منطقه 7- بهشتی شمالی2 ماه پیش------6,100,000,0000012051800------
Slide1

ویلائی165متری درناصرخسرو-آفرینش

بانک اطلاعات املاک
منطقه 5- حضرت سلیمان2 ماه پیش------2,410,000,0000012051600------
Slide1

*ویلائی 224 متری در نزدیک نمازجمعه

بانک اطلاعات املاک
منطقه39- کوی مصلی2 ماه پیش------3,000,000,0000012051400------
Slide1

*ویلائی 204متری در حمزه-فتح المبین

بانک اطلاعات املاک
منطقه35- پارک نارنج2 ماه پیش------3,880,000,0000012011200------
Slide1

*ویلائی 198 متری در مقاومت11

بانک اطلاعات املاک
منطقه34- کوی مقاومت2 ماه پیش------3,366,000,0000011291410------
Slide1

ویلائی 206 متری در کربلای 5

بانک اطلاعات املاک
منطقه35- پارک نارنج2 ماه پیش------توافقی0011291400------
Slide1

*ویلائی 270متری در مطهری-زیتون

بانک اطلاعات املاک
منطقه12- دبیرستان عصاریان2 ماه پیش------12,000,000,0000012011100------
Slide1

*ویلائی 225 متری در عارف-مطهری

بانک اطلاعات املاک
منطقه17- مطهری شمالی2 ماه پیش------4,050,000,0000011291310------
Slide1

*ویلائی 100 متری درکوی‌مدرس-خ 21

بانک اطلاعات املاک
منطقه32- کوی مدرس2 ماه پیش------900,000,0000011291210------
Slide1

*ویلائی 414 متری در جنب کارخانه آرد

بانک اطلاعات املاک
منطقه47- میدان گل‌ها2 ماه پیش------8,280,000,0000011291150------
Slide1

ویلائی 260 متری در عقیق

بانک اطلاعات املاک
منطقه20- کوی نگارستان2 ماه پیش------توافقی0011291100------
Slide1

ویلائی 70 متری در میدان فردوسی

بانک اطلاعات املاک
منطقه 7- بهشتی شمالی2 ماه پیش------1,200,000,0000011291100------
2

*باغچه 1800 متری در سنجر-پیچ‌بنوار

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های حومه دزفول3 ماه پیش------900,000,0000011301200------
Slide1

ویلائی 107 متری در مدرس- مطهری

بانک اطلاعات املاک
منطقه17- مطهری شمالی3 ماه پیش------2,350,000,0000011301300------
Slide1

ویلائی 125 متری در معاد-صابرین

بانک اطلاعات املاک
منطقه 8- رودبند3 ماه پیش------1,250,000,0000011282200------
Slide1

*ویلائی 198 متری در خ ابوذر-ساحلی

بانک اطلاعات املاک
منطقه39- کوی مصلی3 ماه پیش------1,800,000,0000011281300------
Slide1

*ویلائی 150متری در سجاد-آفرینش

بانک اطلاعات املاک
منطقه36- سیدصبور3 ماه پیش------2,000,000,0000011261204------
Slide1

ویلائی 220 متری درزیباشهر-امیرکبیر

بانک اطلاعات املاک
منطقه53- زیباشهر3 ماه پیش------1,800,000,0000011241430------
Slide1

ویلائی 120 متری در معاد-حافظ

بانک اطلاعات املاک
منطقه 7- بهشتی شمالی3 ماه پیش------1,900,000,0000011241200------
Slide1

*ویلائی 251متری در ح سنایی-مطهری

بانک اطلاعات املاک
منطقه12- دبیرستان عصاریان3 ماه پیش------6,530,000,0000011241800------
Slide1

*ویلائی 220متری امام-فیض کاشانی

بانک اطلاعات املاک
منطقه 5- حضرت سلیمان3 ماه پیش------2,200,000,0000011201435------
Slide1

*ویلائی 135متری در طالقانی غربی

بانک اطلاعات املاک
منطقه25- محلۀ قلعه3 ماه پیش------1,400,000,0000011201430------
Slide1

*ویلائی 237 متری در نظامی-ابوریحان

بانک اطلاعات املاک
منطقه18- قرنی3 ماه پیش------5,450,000,0000011181100------
Slide1

*ویلائی 270 متری در فرهنگ 27

بانک اطلاعات املاک
منطقه11- فرهنگ‌شهر3 ماه پیش------5,400,000,0000011191600------
Slide1

*دوبلکس 194 متری در 86 هکتار

بانک اطلاعات املاک
منطقه 1- کوی اندیشه3 ماه پیش------3,490,000,0000011191500------
Slide1

*ویلائی 220 متری اندیشه-احسان3

بانک اطلاعات املاک
منطقه 1- کوی اندیشه3 ماه پیش------4,500,000,0000011191300------
Slide1

*ویلائی 203متری غنچه-لبخندشکوفه

بانک اطلاعات املاک
منطقه12- دبیرستان عصاریان3 ماه پیش------4,060,000,0000011181700------
Slide1

*ویلائی 200 متری در پیام‌آوران-رقیه

بانک اطلاعات املاک
منطقه13- کوی رسالت3 ماه پیش------9,000,000,0000011110404------
Slide1

*ویلائی 180 متری در خ احسان 33

بانک اطلاعات املاک
منطقه 2- کوی اندیشه3 ماه پیش------3,100,000,0000011110202------
Slide1

*ویلائی 142متری بهشتی-ناصرخسرو

بانک اطلاعات املاک
منطقه 7- بهشتی شمالی3 ماه پیش------3,400,000,0000011081234------
Slide1

*ویلائی 76متری محدودۀ بوعلی-کارگر

بانک اطلاعات املاک
منطقه 7- بهشتی شمالی3 ماه پیش------1,700,000,0000011060708------
2

*آپارتمان 158 متری کوی‌حافظ- حافظ5

.......... ویـــژه ..........
منطقه46- کوی حافظ3 ماه پیش------1,900,000,0000011070911------
Slide1

ویلائی 104 متری در خیابان امام-جنت

بانک اطلاعات املاک
منطقه 3- مسجد غدیر3 ماه پیش------1,500,000,0000011041155------
Slide1

*ویلائی 300 متری در امامت-نبوی

بانک اطلاعات املاک
منطقه38- بیمارستان نبوی3 ماه پیش------3,000,000,0000011040011------
Slide1

*ویلائی 232 متری در زکریا-ابوریحان

بانک اطلاعات املاک
منطقه35- پارک نارنج3 ماه پیش------3,250,000,0000011191700------
Slide1

ویلائی 154 متری در کوی سعدی

بانک اطلاعات املاک
منطقه44- کوی سعدی3 ماه پیش------2,000,000,0000009201127------
Slide1

*ویلائی 92 متری در 45متری-7ستاره

بانک اطلاعات املاک
منطقه 8- رودبند3 ماه پیش------1,400,000,0000010202224------
Slide1

ویلائی 150 متری در فرهنگ‌شهر

بانک اطلاعات املاک
منطقه11- فرهنگ‌شهر3 ماه پیش------3,300,000,0000010201020------
Slide1

*ویلائی 103متری در کارگر-بوعلی

بانک اطلاعات املاک
منطقه 7- بهشتی شمالی3 ماه پیش------2,500,000,0000009141800------
Slide1

*ویلائی 170متری در امام‌ موسی‌ صدر

بانک اطلاعات املاک
منطقه37- یازهرا3 ماه پیش------2,950,000,0000010212223------
Slide1

*ویلائی 177متری در دهقان-مطهری

بانک اطلاعات املاک
منطقه18- قرنی3 ماه پیش------3,540,000,0000011252423------
20

*مغازه 50 متری در منتظری-مثلث

بانک اطلاعات املاک
منطقه27- سیدمحمود4 ماه پیش------5,000,000,0000004171819------
2

*حجرۀ 330 متری میدان‌بار قدیم

.......... ویـــژه ..........
منطقه48- دادگستری4 ماه پیش------11,500,000,0000010161718------
01134فروش مجتمع مسکونی

*مجتمع 3طبقه 224متری مطهری‌زیتون

بانک اطلاعات املاک
منطقه17- مطهری شمالی4 ماه پیش------6,500,000,0000010211818------
Slide1

*ویلائی 176متری در حر-حضرت رسول

بانک اطلاعات املاک
منطقه28- بقعۀ عباسعلی4 ماه پیش------3,520,000,0000010202020------
22

*ویلائی 200 متری بهشتی-طباطبائی

بانک اطلاعات املاک
منطقه36- سیدصبور4 ماه پیش------3,000,000,0009908011111------
Slide1

*ویلائی 146متری در فردوسی-فیض

بانک اطلاعات املاک
منطقه17- مطهری شمالی4 ماه پیش------1,460,000,0000010181127------
Slide1

*ویلائی 210متری در معزی-مطهری

بانک اطلاعات املاک
منطقه17- مطهری شمالی4 ماه پیش------3,800,000,0000010151924------
22

*زمین تجاری 1500 متری در شمس‌آباد

.......... ویـــژه ..........
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول4 ماه پیش------توافقی0002080010------
2

*آپارتمان 82متری 22بهمن-بلوارجمهوری

عرضه در بورس املاک
منطقه22- پمپ بنزین فردوسی4 ماه پیش------650,000,0000010131935------
Slide1

*ویلائی 150متری در فجر-حضرت‌رسول

بانک اطلاعات املاک
منطقه16- مسجد جمشیدآباد4 ماه پیش------3,000,000,0000010111945------
Slide1

*ویلائی 204متری در نبوت-فردوسی

بانک اطلاعات املاک
منطقه 7- بهشتی شمالی4 ماه پیش------6,000,000,0000004061821------
Slide1

*ویلائی 204متری در نبوت-فردوسی

بانک اطلاعات املاک
منطقه 7- بهشتی شمالی4 ماه پیش------6,000,000,0000004061821------
Slide1

*ویلائی 230متری در فردوسی-مادر

بانک اطلاعات املاک
منطقه 7- بهشتی شمالی4 ماه پیش------4,500,000,0000010071118------
Slide1

*ویلائی 106متری در بوعلی-نظامی

بانک اطلاعات املاک
منطقه16- مسجد جمشیدآباد4 ماه پیش------1,300,000,0000010070940------
Slide1

*ویلائی 120متری در منطقه کرناسیون

بانک اطلاعات املاک
منطقه14- سبزقبا4 ماه پیش------1,050,000,0000010071041------
Slide1

*ویلائی 74 متری در مدرس-خیام

بانک اطلاعات املاک
منطقه17- مطهری شمالی4 ماه پیش------1,925,000,0000010062035------
Slide1

*ویلائی 131متری در کشاورز-یازهرا

بانک اطلاعات املاک
منطقه27- سیدمحمود4 ماه پیش------3,013,000,0000009281000------
Slide1

*ویلائی 180 متری در ابوریحان-مدرس

بانک اطلاعات املاک
منطقه17- مطهری شمالی4 ماه پیش------5,040,000,0000009161200------
Slide1

*ویلائی 218 متری در ایمان - دهقان

بانک اطلاعات املاک
منطقه16- مسجد جمشیدآباد4 ماه پیش------3,700,000,0000009181900------
Slide1

*ویلائی 100متری‌‌‌ شاه‌خراسان-ذولفقار

بانک اطلاعات املاک
منطقه41- کوی ذوالفقار4 ماه پیش------1,650,000,0000010051251------
Slide1

*ویلائی 203 متری‌‌‌ کوی بهمن-بهمن1

بانک اطلاعات املاک
منطقه43- کوی بهمن4 ماه پیش------3,654,000,0000009301235------
Slide1

*ویلائی 100 متری‌‌‌ در آفرینش-کشاورز

بانک اطلاعات املاک
منطقه28- بقعۀ عباسعلی4 ماه پیش------2,000,000,0000009301236------
Slide1

*ویلائی 220 متری در 86 هکتار-نگین9

بانک اطلاعات املاک
منطقه 1- کوی اندیشه4 ماه پیش------4,000,000,0000010051123------
1

*ویلائی 88 متری در منتظری-مثلث

عرضه در بورس املاک
منطقه26- صحرابدر غربی5 ماه پیش------970,000,0000010020304------
Slide1

*ویلائی 75 متری در آفرینش - معاد

بانک اطلاعات املاک
منطقه 7- بهشتی شمالی5 ماه پیش------1,300,000,0000010011114------
Slide1

*ویلائی 264 متری در ایران-فردوسی

بانک اطلاعات املاک
منطقه 3- مسجد غدیر5 ماه پیش------3,960,000,0000010071900------
Slide1

*ویلائی 264 متری در سبحانی-حافظ

بانک اطلاعات املاک
منطقه23- هایپرمارکت آسمان5 ماه پیش------4,488,000,0000009291205------
Slide1

ویلائی 100 متری طالقانی-کوچه آگپی

بانک اطلاعات املاک
منطقه22- پمپ بنزین فردوسی5 ماه پیش------1,200,000,0000009270115------
Slide1

ویلائی 260 متری بلوار خیبر- امام

بانک اطلاعات املاک
منطقه41- کوی ذوالفقار5 ماه پیش------1,500,000,0000009270107------
Slide1

ویلائی 120 متری در آفرینش-کشاورز

بانک اطلاعات املاک
منطقه16- مسجد جمشیدآباد5 ماه پیش------2,300,000,0000009271257------
Slide1

ویلائی 120 متری خیابان کمیل-صابرین

بانک اطلاعات املاک
منطقه 8- رودبند5 ماه پیش------1,440,000,0000009241256------
Slide1

*ویلائی 180 متری در ابوریحان-نظامی

بانک اطلاعات املاک
منطقه18- قرنی5 ماه پیش------5,040,000,0000009241209------
1

ویلائی 220 متری در خیابان انقلاب

عرضه در بورس املاک
منطقه36- سیدصبور5 ماه پیش------3,300,000,0000009171100------
1

مغازه 24 متری در انقلاب-طباطبائی

عرضه در بورس املاک
منطقه36- سیدصبور5 ماه پیش------840,000,0000009181000------
2

*ویلائی 150 متری در خیابان سعدی5

عرضه در بورس املاک
منطقه44- کوی سعدی5 ماه پیش------2,300,000,0000009171800------
1

دوبلکس 150 متری در فرهنگ17غربی

بانک اطلاعات املاک
منطقه11- فرهنگ‌شهر5 ماه پیش------3,800,000,0000010060708------
22

*خانه ویلائی 230متری روستا-محتشم

.......... ویـــژه ..........
منطقه12- دبیرستان عصاریان6 ماه پیش------3,300,000,0009904151515------
2

*مغازه-کارگاه 157متری جنب‌کارخانۀآرد

.......... ویـــژه ..........
منطقه47- میدان گل‌ها6 ماه پیش------3,920,000,0000008132025------
0

فروش باغچه 750 متری در شمس‌آباد

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول7 ماه پیش------1,125,000,0000006311130------
0005170001

آپارتمان 104 متری در کوی پیام

عرضه در بورس املاک
منطقه10- کوی پیام9 ماه پیش------1,400,000,0000005170001------
0004302221

آپارتمان 106 متری در کوی نوبهاران

عرضه در بورس املاک
منطقه19- کوی بهاران10 ماه پیش------800,000,0000004302221------
0004310001

مغازه 10متری در پاساژ اقبال اندیمشک

عرضه در بورس املاک
اندیمشک10 ماه پیش------450,000,0000004310001------
0004121322

آپارتمان 100 متری در گلشهر کرج

عرضه در بورس املاک
کرج10 ماه پیش------2,000,000,0000004121122------
0004192022

تریبلکس 190 متری در خیابان نبوت

عرضه در بورس املاک
منطقه21- کوی گلستان10 ماه پیش------8,000,000,0000004192021------
0004211200

ویلائی دو طبقه 120 متری در شریعتی

عرضه در بورس املاک
منطقه25- محلۀ قلعه10 ماه پیش------2,000,000,0000004211200------
0004121123

زمین تجاری 88 متری در خ شریعتی

عرضه در بورس املاک
منطقه15- حیدرخانه10 ماه پیش------5,808,000,0000004121122------
0004121800

امتیاز واحدآپارتمانی 160متری در قرنی

عرضه در بورس املاک
منطقه18- قرنی10 ماه پیش------1,400,000,0000004121800------
0004121122

خانه ویلائی 200 متری در کوی اندیشه

عرضه در بورس املاک
منطقه 2- کوی اندیشه10 ماه پیش------3,700,000,0000004121122------
0004121314

4000 متر زمین کشاورزی جاده سنجر

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های حومه دزفول10 ماه پیش------6,000,000,0000004121314------
0004020304

مغازه تجاری 67 متری بلوار جمهوری

عرضه در بورس املاک
منطقه35- پارک نارنج11 ماه پیش------4,020,000,0000004020304------
0001141945

*دوبلکس ویلائی 154متری خیابان عارف

بانک اطلاعات املاک
منطقه17- مطهری شمالی11 ماه پیش------2,600,000,0000001141945------
0003100820

*ویلائی دوطبقه 200 متری کوی آزادگان

عرضه در بورس املاک
منطقه51- کوی آزادگان11 ماه پیش------2,200,000,0000003100820------
03310

مغازۀ تجاری 159 متری روبروی سبزقبا

عرضه در بورس املاک
منطقه15- حیدرخانه1 سال پیش------7,630,000,000------
9904081107

مسکونی‌تجاری 29متری مقابل سبزقبا

عرضه در بورس املاک
منطقه15- حیدرخانه1 سال پیش------2,500,000,0009904081107------
9903222324

مسکونی-تجاری 125متری کوچۀ آزادی

عرضه در بورس املاک
منطقه24- محلۀ مسجد1 سال پیش------3,570,000,000------
9903222222

زمین 258 متری در کوچۀ آزادی

عرضه در بورس املاک
منطقه24- محلۀ مسجد1 سال پیش------3,600,000,000------
اجاره لکس ویلائی

*رهن لکس بالای 95متری هجرت-وصال

بانک اطلاعات املاک
منطقه16- مسجد جمشیدآباد12 ساعت پیش1,500,000------010304205050,000,000---
فروش دوبلکس مسکونی

*دوبلکس 181متری در عارف-مطهری

بانک اطلاعات املاک
منطقه17- مطهری شمالی1 روز پیش------3,620,000,0000103041816------
02232اجاره دوبلکس ویلائی

*رهن دوبلکس120 متری در فرهنگ 25

بانک اطلاعات املاک
منطقه11- فرهنگ‌شهر4 روز پیش------0103011716550,000,000---
Slide2

*واحد88 متری مهرگان زیباشهر

بانک اطلاعات املاک
منطقه53- زیباشهر4 روز پیش------550,000,0000009301234------
Slide3

زمین 165 متری ناصرخسرو-آفرینش

بانک اطلاعات املاک
منطقه 5- حضرت سلیمان1 هفته پیش------2,393,000,0000012211550------
Slide8

مغازه 11 متری در شریعتی-خراطان

بانک اطلاعات املاک
منطقه14- سبزقبا1 هفته پیش------توافقی0012211440------
Slide8

مغازه 11 متری در شریعتی-خراطان

بانک اطلاعات املاک
منطقه14- سبزقبا1 هفته پیش------توافقی0012211440------
07710

*ویلا باغ 1000متری در بنوارشامی

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 هفته پیش------3,400,000,0000012211220------
07710

*ویلا باغ 1000متری در بنوارشامی

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 هفته پیش------3,400,000,0000012211220------
Slide13

*مسکونی-تجاری 30متری استقلال

بانک اطلاعات املاک
منطقه 5- حضرت سلیمان1 هفته پیش------660,000,0000012211220------
پیش‌فروش

*پیش‌فروش 105متری نظامی-قرنی

بانک اطلاعات املاک
منطقه18- قرنی1 هفته پیش---1,785,000,0000012211000---
پیش‌فروش

*پیش‌فروش 210 متری نظامی-قرنی

بانک اطلاعات املاک
منطقه18- قرنی1 هفته پیش---3,570,000,0000012211000---
پیش‌فروش

*پیش‌فروش 130 متری خ مدرس-بوعلی

بانک اطلاعات املاک
منطقه16- مسجد جمشیدآباد1 هفته پیش---0012211000---700,000,000
پیش‌فروش

*پیش‌فروش 110متری انقلاب-منتظری

بانک اطلاعات املاک
منطقه28- بقعۀ عباسعلی1 هفته پیش---0012211000---420,000,000
پیش‌فروش

*پیش‌فروش 150 متری انقلاب-منتظری

بانک اطلاعات املاک
منطقه28- بقعۀ عباسعلی1 هفته پیش---0012211000---530,000,000
پیش‌فروش

*پیش‌فروش 90 متری خ مدرس-بوعلی

بانک اطلاعات املاک
منطقه16- مسجد جمشیدآباد1 هفته پیش---0012211000---475,000,000
پیش‌فروش

*پیش‌فروش 110متری مولوی-بعثت

بانک اطلاعات املاک
منطقه37- یازهرا1 هفته پیش---0012211000---715,000,000
07720

باغچه 500 متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 هفته پیش------550,000,0000012210900------
Slide13

*ویلائی 211 متری در بهاران11

بانک اطلاعات املاک
منطقه19- کوی بهاران1 هفته پیش------توافقی0102190000------
101010

*رهن‌واجاره‌سوله 600 متری صنعتگران3

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های حومه دزفول1 هفته پیشتوافقی------0102241730توافقی---
Slide2

*آپارتمان 180متری در طوس-مطهری

بانک اطلاعات املاک
منطقه12- دبیرستان عصاریان1 هفته پیش------3,060,000,0000102241700------
05520

*زمین‌مسکونی-تجاری270 متری پیام‌آوران

بانک اطلاعات املاک
منطقه12- دبیرستان عصاریان1 هفته پیش------8,100,000,0000102241700------
Slide2

*آپارتمان113 متری در آفرینش-هایپرمادر

بانک اطلاعات املاک
منطقه 7- بهشتی شمالی1 هفته پیش------1,525,000,0000102241630------
*دامپروری 1500 متری درشوشتر

*دامپروری 1500 متری درشوشتر

بانک اطلاعات املاک
شوشتر1 هفته پیش------3,300,000,0000102241600------
Slide8

*مغازه 34متری امام‌موسی‌صدر-هجرت

بانک اطلاعات املاک
منطقه36- سیدصبور2 هفته پیش------1,500,000,0000102221842------
Slide9

*زمین تجاری 3795 متری شهرک‌بهروزی

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول2 هفته پیش------15,180,000,0000102210000------
Slide2

*آپارتمان 90 متری در خیابان روستا

بانک اطلاعات املاک
منطقه12- دبیرستان عصاریان2 هفته پیش------850,000,0000102182020------
فروش ساختمان اداری-تجاری

*واحداداری-مسکونی 80متری شریعتی

بانک اطلاعات املاک
منطقه16- مسجد جمشیدآباد2 هفته پیش------1,440,000,0000102181234------
07720

*باغچه 1600 متری در شمس آباد

بانک اطلاعات املاک
منطقه45- پایانه اهواز2 هفته پیش------2,700,000,0000102180000------
Slide18

*زمین 2000 متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول2 هفته پیش------480,000,0000102071800------
07720

*باغچه 500 متری در آزادگان-بلوارالغدیر

بانک اطلاعات املاک
منطقه51- کوی آزادگان2 هفته پیش------375,000,0000102071700------
پیش‌فروش

*پیش‌فروش 120متری نوفرهنگ1

بانک اطلاعات املاک
منطقه11- فرهنگ‌شهر2 هفته پیش---15,000,0000102071500---1,056,000,000
پیش‌فروش

*پیش‌فروش 115 متری در نوفرهنگ 1

بانک اطلاعات املاک
منطقه11- فرهنگ‌شهر2 هفته پیش---15,000,0000102071500---1,012,000,000
Slide18

*زمین 1000 متری نزدیک چمگلک

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول2 هفته پیش------800,000,0000102071400------
Slide3

*زمین 198 متری در طرح عسگری

بانک اطلاعات املاک
منطقه51- کوی آزادگان2 هفته پیش------1,584,000,0000102071300------
Slide2

*آپارتمان 110 متری در مولوی-بعثت

بانک اطلاعات املاک
منطقه37- یازهرا2 هفته پیش------1,100,000,0000102071200------
Slide2

*آپارتمان 130 متری مولوی-بعثت

بانک اطلاعات املاک
منطقه37- یازهرا2 هفته پیش------1,300,000,0000102071200------
فروش دوبلکس مسکونی

*مزایده دوبلکس 104متری امام-سبزقبا

بانک اطلاعات املاک
منطقه15- حیدرخانه2 هفته پیش------2,690,000,0000102071000------
فروش دوبلکس مسکونی

*سوبلکس 50متری در کوی پردیس

بانک اطلاعات املاک
منطقه34- کوی مقاومت2 هفته پیش------1,100,000,0000102070000------
Slide18

*زمین 500 متری در شهرک پیروزی

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 هفته پیش------توافقی0102032400------
Slide13

*مسکونی-تجاری 150متری معلم-منتظری

بانک اطلاعات املاک
منطقه33- کوی طالقانی3 هفته پیش------5,500,000,0000102032300------
Slide2

*آپارتمان 60 متری در زیباشهر

بانک اطلاعات املاک
منطقه53- زیباشهر3 هفته پیش------370,000,0000102032200------
فروش دوبلکس مسکونی

*دوبلکس 55 متری در شریعتی-آفرینش

بانک اطلاعات املاک
منطقه15- حیدرخانه3 هفته پیش------950,000,0000102032100------
Slide2

*آپارتمان 159 متری در کوی حافظ

بانک اطلاعات املاک
منطقه46- کوی حافظ3 هفته پیش------توافقی0102032000------
Slide18

*زمین 2200 متری درشهرک مطهری

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 هفته پیش------1,210,000,0000102031900------
07720

*باغچه 500 متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 هفته پیش------260,000,0000102031700------
07710

*باغ ویلا 1116 متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 هفته پیش------1,700,000,0000102031600------
07720

*باغ 6000 متری در شمس آباد

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 هفته پیش------3,600,000,0000102031400------
Slide2

*آپارتمان 65 متری در میدان‌کوتیان-ثامن

بانک اطلاعات املاک
منطقه35- پارک نارنج3 هفته پیش------------------
Slide2

*آپارتمان 84 متری در کوی‌ آزادگان

بانک اطلاعات املاک
منطقه51- کوی آزادگان3 هفته پیش------600,000,0000102031200------
فروش املاک صنعتی

*دامداری 5000 متری شهرک اسلام‌آباد

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 هفته پیش------توافقی0102031100------
Slide2

*آپارتمان 90 متری در زیباشهر

بانک اطلاعات املاک
منطقه53- زیباشهر3 هفته پیش------600,000,0000102031800------
Slide2

*واحد 150 متری شهیون-روستای‌وحدت

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 هفته پیش------توافقی0102031000------
Slide13

*مسکونی-تجاری325 متری مدرس

بانک اطلاعات املاک
منطقه32- کوی مدرس3 هفته پیش------4,500,000,0000102030900------
Slide18

*زمین 8000 متری درجاده بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 هفته پیش------توافقی0102030800------
Slide8

*مغازه 33متری شاه خراسان-مخابرات

بانک اطلاعات املاک
منطقه41- کوی ذوالفقار3 هفته پیش------1,600,000,0000102030700------
Slide13

*مسکونی-تجاری 60 متری شهر امام

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 هفته پیش------550,000,0000102030600------
07710

*باغ ویلا 1500 متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول4 هفته پیش------2,600,000,0000102030500------
07720

*باغچه30000متری در محدوده زاویه‌اول

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول4 هفته پیش------9,000,000,0000102030400------
07720

*باغچه 1200 متری در روستای حمودی

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول4 هفته پیش------840,000,0000102030303------
07720

*باغچه 520 متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول4 هفته پیش------420,000,0000102030202------
Slide8

*مغازه 14 متری پاساژاقبال اندیمشک

بانک اطلاعات املاک
اندیمشک4 هفته پیش------350,000,0000102030101------
Slide2

*آپارتمان 142 متری در آفرینش-صفا

بانک اطلاعات املاک
منطقه16- مسجد جمشیدآباد1 ماه پیش------2,485,000,0000101231300------
پیش‌فروش

*پیش‌فروش 100متری رفیع-بلوارگلها

بانک اطلاعات املاک
منطقه11- فرهنگ‌شهر1 ماه پیش---توافقی0010021947---
07720

*باغچه 8000 متری در ترمینال اهواز

بانک اطلاعات املاک
منطقه45- پایانه اهواز1 ماه پیش------توافقی0101231200------
Slide3

*زمین 220 متری کوی‌احسان-احسان2

بانک اطلاعات املاک
منطقه 1- کوی اندیشه1 ماه پیش------2,420,000,0000101231155------
فروش دوبلکس مسکونی

*سوبلکس 104متری در جهاد-سیدصبور

بانک اطلاعات املاک
منطقه36- سیدصبور1 ماه پیش------1,900,000,0000101231150------
01134فروش مجتمع مسکونی

*مجتمع 4طبقه 150متری هایپر مادر

بانک اطلاعات املاک
منطقه 7- بهشتی شمالی1 ماه پیش------توافقی0101231130------
پیش‌فروش

*پیش‌فروش 175 متری نبوت-ابوریحان

بانک اطلاعات املاک
منطقه22- پمپ بنزین فردوسی1 ماه پیش---توافقی0101231120---
Slide8

*مغازه 12 متری در چهار راه سی‌متری

بانک اطلاعات املاک
منطقه25- محلۀ قلعه1 ماه پیش------توافقی0101231112------
03328فروش حجره

*حجرۀ 375 متری در میدان‌بار

بانک اطلاعات املاک
منطقه48- دادگستری1 ماه پیش------20,625,000,0000101231110------
Slide13

مسکونی-تجاری 370 متری قاضی-امام

بانک اطلاعات املاک
منطقه 8- رودبند1 ماه پیش------9,340,000,0000101231100------
پیش‌فروش

*پیش‌فروش 105متری دارالمومنین-عقیق

بانک اطلاعات املاک
منطقه20- کوی نگارستان1 ماه پیش---159,0001,585,000,0000101231030---950,000,000
پیش‌فروش

*پیش‌فروش 95 متری دارالمومنین-عقیق

بانک اطلاعات املاک
منطقه20- کوی نگارستان1 ماه پیش---1,340,000,0000101231030---
پیش‌فروش

*پیش‌فروش 105 متری در مقاومت 7

بانک اطلاعات املاک
منطقه34- کوی مقاومت1 ماه پیش---26,000,0000101231030---330,000,000
پیش‌فروش

*پیش‌فروش 80 متری در مقاومت7

بانک اطلاعات املاک
منطقه34- کوی مقاومت1 ماه پیش---20,000,0000101231030---275,000,000
فروش دوبلکس مسکونی

*دوبلکس 100 متری در پیام‌آوران-صفا

بانک اطلاعات املاک
منطقه18- قرنی1 ماه پیش------توافقی0101292220------
Slide2

*آپارتمان 90 متری شهیدموسوی-امام

بانک اطلاعات املاک
منطقه15- حیدرخانه1 ماه پیش------1,350,000,0000009301234------
Slide2

*واحد76 متری فرهنگ‌شهر-فرهنگ27

بانک اطلاعات املاک
منطقه11- فرهنگ‌شهر1 ماه پیش------836,000,0000101292100------
Slide2

*آپارتمان 85 متری در فردوسی-منتظری

بانک اطلاعات املاک
منطقه29- مسجد نجفیه1 ماه پیش------935,000,0000101292100------
2

*لکس 125 متری در آزادگان

.......... ویـــژه ..........
منطقه51- کوی آزادگان1 ماه پیش------1,300,000,0000101220022------
Slide6

*اجاره آپارتمان 97 متری هجرت-مربی

بانک اطلاعات املاک
منطقه 7- بهشتی شمالی1 ماه پیش3,000,000------010129000050,000,000---
03323فروش مجتمع یا مجموعه تجاری

*مجتمع‌تجاری 102متر بلوار یا زهرا

بانک اطلاعات املاک
منطقه37- یازهرا1 ماه پیش------توافقی0101092121------
Slide6

آپارتمان 100 متری در هجرت-محتشم

بانک اطلاعات املاک
منطقه 7- بهشتی شمالی1 ماه پیش------0101092300250,000,000---
Slide8

*مغازه 56 متری در بازار قدیم

بانک اطلاعات املاک
منطقه25- محلۀ قلعه1 ماه پیش------6,500,000,0000101092200------
Slide18

زمین 70000 متری نزدیک‌ شرکت شیر

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 ماه پیش------توافقی0101092140------
Slide18

زمین 700000 متری در شهرک‌صبیری

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 ماه پیش------525,000,000,0000101092140------
Slide18

زمین 200000 متری در سرخه

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 ماه پیش------18,000,000,0000101092140------
Slide18

زمین 60000 متری در شهرک دولتی

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 ماه پیش------6,000,000,0000101092140------
پیش‌فروش

*پیش‌فروش135متری رسالت-محتشم

بانک اطلاعات املاک
منطقه12- دبیرستان عصاریان1 ماه پیش---0101092130---990,000,000
Slide8

*مغازه 35 متری در خیابان طالقانی

بانک اطلاعات املاک
منطقه28- بقعۀ عباسعلی1 ماه پیش------4,725,000,0000101092121------
07720

*باغچه 1000 متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 ماه پیش------1,200,000,0000101092121------
فروش دوبلکس مسکونی

*دوبلکس 265 متری امام-ابوذر

بانک اطلاعات املاک
منطقه39- کوی مصلی1 ماه پیش------توافقی0101092120------
Slide2

*آپارتمان 85 متری در پیتاک

بانک اطلاعات املاک
منطقه53- زیباشهر1 ماه پیش------640,000,0000101092100------
Slide3

*زمین 591متری طباطبایی-فردوسی

بانک اطلاعات املاک
منطقه35- پارک نارنج1 ماه پیش------11,230,000,0000101092040------
07720

*باغچه 890 متری در چهار راه اوج

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 ماه پیش------1,425,000,0000101092030------
07720

*باغچه 890متری در چهار راه اوج

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 ماه پیش------1,200,000,0000101092030------
Slide6

*اجاره واحد100 متری‌ امام‌موسی‌صدر

بانک اطلاعات املاک
منطقه35- پارک نارنج1 ماه پیش1,000,000------0101092000100,000,000---
07720

*باغچه 1000 متری در شهرک منتظری

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 ماه پیش------توافقی0101091900------
پیش‌فروش

*پیش‌فروش 145 متری در فرهنگ 32

بانک اطلاعات املاک
منطقه11- فرهنگ‌شهر1 ماه پیش---2,465,000,0000101091800---
07720

*باغچه 1500 متری در جاده خوشبختی

بانک اطلاعات املاک
منطقه41- کوی ذوالفقار1 ماه پیش------1,800,000,0000101091700------
07720

باغچه 1000 متری در مهرشهر

بانک اطلاعات املاک
منطقه51- کوی آزادگان1 ماه پیش------توافقی0101091600------
07720

*باغچه 550 متری در شهرک منتظری

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 ماه پیش------523,000,0000101091500------
فروش املاک صنعتی

*باغ و سوله 15000 متری درمنتظران

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 ماه پیش------توافقی0101091400------
07720

*باغچه 500 متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 ماه پیش------توافقی0101091200------
Slide18

*زمین 1000 متری درجاده خوشبختی

بانک اطلاعات املاک
منطقه41- کوی ذوالفقار1 ماه پیش------1,200,000,0000101091110------
07720

*باغچه 1000 متری در قلعه نو

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 ماه پیش------1,500,000,0000101091100------
07720

*باغچه 1000 متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 ماه پیش------1,200,000,0000101091000------
Slide3

*زمین 173متری در روستا-22بهمن

بانک اطلاعات املاک
منطقه12- دبیرستان عصاریان1 ماه پیش------5,000,000,0000101200000------
Slide5

*اجاره ویلایی162متری نظامی-مطهری

بانک اطلاعات املاک
منطقه17- مطهری شمالی1 ماه پیش2,000,000------0101161100100,000,000---
فروش دوبلکس مسکونی

دوبلکس 220 متری در احسان 3

بانک اطلاعات املاک
منطقه 1- کوی اندیشه1 ماه پیش------3,200,000,0000101180000------
پیش‌فروش

*پیش‌فروش واحد 120 متری در توحیدی

بانک اطلاعات املاک
منطقه 2- کوی اندیشه1 ماه پیش---25,000,0000101170000---750,000,000
07720

*باغچه 5000 متری در قلعه نو

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 ماه پیش------7,500,000,0000101161200------
Slide2

*آپارتمان 135 متری در خیابان رشد

بانک اطلاعات املاک
منطقه 2- کوی اندیشه1 ماه پیش------1,350,000,0000101161000------
Slide3

*زمین 157متری در هایپر مادر

بانک اطلاعات املاک
منطقه 7- بهشتی شمالی1 ماه پیش------1,730,000,0000101161000------
07720

*باغچه 1622 متری در قلعه نو

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 ماه پیش------2,110,000,0000101160000------
فروش املاک صنعتی

*کارگاه 1000 متری شهرک‌ صنعتی

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 ماه پیش------------------
Slide13

*مسکونی-تجاری 141متری صدر-صبور

بانک اطلاعات املاک
منطقه36- سیدصبور1 ماه پیش------4,500,000,0000101120000------
Slide13

*مسکونی-تجاری 157 متری در45متری

بانک اطلاعات املاک
منطقه 8- رودبند1 ماه پیش------10,205,000,0000101081100------
03325فروش واحدهای کارگاهی-تجاری

*کارگاهی-تجاری 364 متری کارخانه‌آرد

بانک اطلاعات املاک
منطقه47- میدان گل‌ها1 ماه پیش------9,200,000,0000101080000------
فروش دوبلکس مسکونی

*دوبلکس 168 متری در دهقان-بهشتی

بانک اطلاعات املاک
منطقه16- مسجد جمشیدآباد1 ماه پیش------5,200,000,0000101100000------
اجاره لکس ویلائی

*رهن لکس 120متری دهقان-بهشتی

بانک اطلاعات املاک
منطقه16- مسجد جمشیدآباد1 ماه پیش------0101100000150,000,000---
اجاره لکس ویلائی

*رهن لکس 170متری دهقان-بهشتی

بانک اطلاعات املاک
منطقه16- مسجد جمشیدآباد1 ماه پیش------0101100000300,000,000---
فروش دوبلکس مسکونی

*دوبلکس 186متری در بهشتی-کارگر

بانک اطلاعات املاک
منطقه 7- بهشتی شمالی1 ماه پیش------توافقی0101061200------
Slide2

*آپارتمان 108 متری در ملاصدرا-پیام14

بانک اطلاعات املاک
منطقه10- کوی پیام1 ماه پیش------1,990,000,0000101061100------
Slide2

آپارتمان 100 متری در ملاصدرا-پیام14

بانک اطلاعات املاک
منطقه10- کوی پیام1 ماه پیش------1,850,000,0000101061100------
پیش‌فروش

*آپارتمان 104 متری در ملاصدرا-پیام12

بانک اطلاعات املاک
منطقه10- کوی پیام1 ماه پیش---30,000,0000101061100---650,000,000
03330

*زمین‌کارگاهی 165 متری آفرینش-معاد

بانک اطلاعات املاک
منطقه 7- بهشتی شمالی1 ماه پیش------7,750,000,0000009301234------
Slide8

*مغازه 170 متری آفرینش-بوذرجمهری

بانک اطلاعات املاک
منطقه 7- بهشتی شمالی1 ماه پیش------8,500,000,0000009301234------
فروش دوبلکس مسکونی

*دوبلکس272متری بوذرجمهری-آفرینش

بانک اطلاعات املاک
منطقه 7- بهشتی شمالی1 ماه پیش------5,440,000,0000009301234------
پیش‌فروش

*آپارتمان 104 متری در ملاصدرا-پیام12

بانک اطلاعات املاک
منطقه10- کوی پیام1 ماه پیش---30,000,0000101061100---600,000,000
Slide6

*رهن واحد140 متری منتظری-کلانتریان

بانک اطلاعات املاک
منطقه26- صحرابدر غربی1 ماه پیش------0101061000150,000,000---
Slide2

*آپارتمان 103 متری در فرهنگ9

بانک اطلاعات املاک
منطقه11- فرهنگ‌شهر1 ماه پیش------1,000,000,0000101081200------
02232اجاره دوبلکس ویلائی

*رهن‌دوبلکس200 متری مدرس-لاله

بانک اطلاعات املاک
منطقه18- قرنی1 ماه پیش------0101081000500,000,000---
04426اجاره گاراژ

*رهن‌ تجاری 380 متری ترمینال اهواز

بانک اطلاعات املاک
منطقه45- پایانه اهواز1 ماه پیش------0012121014150,000,000---
فروش دوبلکس مسکونی

*دوبلکس 120 متری منتظری-ساحلی

بانک اطلاعات املاک
منطقه26- صحرابدر غربی1 ماه پیش------1,400,000,0000101071500------
07720

*باغچه 835 متری در شمس آباد

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 ماه پیش------توافقی0012121013------
Slide2

*آپارتمان 134 متری در نوفرهنگ5

بانک اطلاعات املاک
منطقه11- فرهنگ‌شهر1 ماه پیش------توافقی0012121012------
پیش‌فروش

*پیش‌فروش 145 متری درفرهنگ32

بانک اطلاعات املاک
منطقه11- فرهنگ‌شهر1 ماه پیش---0012121011---2,320,000,000
Slide8

*مغازه 23 متری در فردوسی-وصال

بانک اطلاعات املاک
منطقه17- مطهری شمالی1 ماه پیش------1,500,000,0000012221200------
Slide3

*زمین 254 متری در خیام-روستا

بانک اطلاعات املاک
منطقه12- دبیرستان عصاریان1 ماه پیش------5,840,000,0000012221200------
فروش دوبلکس مسکونی

*دوبلکس 60 متری در نظامی-مطهری

بانک اطلاعات املاک
منطقه17- مطهری شمالی1 ماه پیش------2,300,000,0000012211300------
Slide8

*مغازه 30 متری در کارمند-بازارچه

بانک اطلاعات املاک
منطقه 2- کوی اندیشه1 ماه پیش------600,000,0000012221100------
07720

*باغچه 600 متری در بنوارحسین

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 ماه پیش------400,000,0000012221100------
07710

*ویلا باغ 800متری در شمس آباد

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 ماه پیش------2,800,000,0000012221000------
Slide2

*آپارتمان 142 متری ملاصدرا-پیام‌آوران

بانک اطلاعات املاک
منطقه10- کوی پیام2 ماه پیش------2,130,000,0000012211400------
فروش دوبلکس مسکونی

*دوبلکس 186متری در بهشتی-کارگر

بانک اطلاعات املاک
منطقه 7- بهشتی شمالی2 ماه پیش------4,000,000,0000101071400------
Slide2

*آپارتمان 180 متری در اقبال-نواب

بانک اطلاعات املاک
منطقه21- کوی گلستان2 ماه پیش------3,780,000,0000101071300------
اجاره لکس ویلائی

*رهن لکس100متری امام-کوچه شهدا

بانک اطلاعات املاک
منطقه14- سبزقبا2 ماه پیش1,800,000------010107200060,000,000---
Slide18

*زمین 1000 متری درجاده خوشبختی

بانک اطلاعات املاک
منطقه44- کوی سعدی2 ماه پیش------1,200,000,0000012121010------
Slide11

*مغازه 90 متری در دزبار-خیابان اول

بانک اطلاعات املاک
منطقه45- پایانه اهواز2 ماه پیش3,000,000------001212090950,000,000---
07710

*ویلا باغ 1060متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول2 ماه پیش------2,200,000,0000012120808------
Slide6

*رهن آپارتمان در مصلای نمازجمعه

بانک اطلاعات املاک
منطقه39- کوی مصلی2 ماه پیش1,000,000------001212070730,000,000---
07710

*باغ ویلا 1000 متری در بنوارشامی

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول2 ماه پیش------2,400,000,0000012120505------
Slide13

تجاری-مسکونی 250 متر در خ امام

بانک اطلاعات املاک
منطقه 3- مسجد غدیر2 ماه پیش------5,500,000,0000012120404------
پیش‌فروش

*پیش‌فروش 72 متری در نوفرهنگ6

بانک اطلاعات املاک
منطقه13- کوی رسالت2 ماه پیش---؟؟؟0012120202---400,000,000
فروش املاک صنعتی

*کارگاهی-تجاری 413 متری در میدانبار

بانک اطلاعات املاک
منطقه48- دادگستری2 ماه پیش------توافقی0012120101------
Slide2

*آپارتمان 135 متری در فیض‌کاشانی

بانک اطلاعات املاک
منطقه 7- بهشتی شمالی2 ماه پیش------1,680,000,0000012120000------
فروش لکس مسکونی

*لکس 54 متری در خ‌نصر-45 متری

بانک اطلاعات املاک
منطقه17- مطهری شمالی2 ماه پیش------؟؟؟0012211200------
Slide5

رهن ویلایی 180متری در خ‌نصر-مطهری

بانک اطلاعات املاک
منطقه17- مطهری شمالی2 ماه پیش------0012211100300,000,000---
Slide8

*مغازه 12 متری در پارکینگ شریعتی

بانک اطلاعات املاک
منطقه15- حیدرخانه2 ماه پیش------1,000,000,0000012210000------
فروش لکس مسکونی

*لکس 61 متری در حضرت رسول

بانک اطلاعات املاک
منطقه36- سیدصبور2 ماه پیش------730,000,0000012160000------
Slide2

*آپارتمان 120 متری در بلوار معلم

بانک اطلاعات املاک
منطقه34- کوی مقاومت2 ماه پیش------960,000,0000012040404------
فروش دوبلکس مسکونی

*دوبلکس 250متری در حضرت‌رسول

بانک اطلاعات املاک
منطقه 7- بهشتی شمالی2 ماه پیش------7,500,000,0000012030303------
03325فروش واحدهای کارگاهی-تجاری

*کارگاه 228 متری در 45متری-شریعتی

بانک اطلاعات املاک
منطقه22- پمپ بنزین فردوسی2 ماه پیش------13,680,000,0000012020304------
09920فروش زمین صنعتی

*زمین کارگاهی270 متری ترمینال‌اهواز

بانک اطلاعات املاک
منطقه45- پایانه اهواز2 ماه پیش------1,080,000,0000012010203------
Slide2

*آپارتمان 84 متری در بوذرجمهری

بانک اطلاعات املاک
منطقه 5- حضرت سلیمان2 ماه پیش------1,000,000,0000012211010------
پیش‌فروش

*پیش‌فروش 200 متری در دارالمومنین

بانک اطلاعات املاک
منطقه21- کوی گلستان2 ماه پیش---00012010101---2,800,000,000
پیش‌فروش

*پیش‌فروش 105 متری در دارالمومنین

بانک اطلاعات املاک
منطقه21- کوی گلستان2 ماه پیش---00012010101---1,470,000,000
پیش‌فروش

*پیش‌فروش 95 متری در دارالمومنین

بانک اطلاعات املاک
منطقه21- کوی گلستان2 ماه پیش---00012010101---1,330,000,000
پیش‌فروش

*پیش‌فروش 105متری در دارالمومنین

بانک اطلاعات املاک
منطقه21- کوی گلستان2 ماه پیش---00012010101---1,420,000,000
پیش‌فروش

*پیش‌فروش 95 متری در دارالمومنین

بانک اطلاعات املاک
منطقه21- کوی گلستان2 ماه پیش---00012010101---1,280,000,000
Slide3

*زمین 121 متری دربوذرجمهری-هجرت

بانک اطلاعات املاک
منطقه 7- بهشتی شمالی2 ماه پیش------1,940,000,0000012161000------
Slide9

*زمین تجاری 186 متری در 45 متری

بانک اطلاعات املاک
منطقه22- پمپ بنزین فردوسی2 ماه پیش------12,420,000,0000012161000------
Slide9

*زمین تجاری 120 متری در 45 متری

بانک اطلاعات املاک
منطقه22- پمپ بنزین فردوسی2 ماه پیش------7,800,000,0000012161000------
Slide9

*زمین تجاری 66 متری در 45متری

بانک اطلاعات املاک
منطقه22- پمپ بنزین فردوسی2 ماه پیش------4,620,000,0000012161000------
Slide3

زمین 208 متری بهشتی-حضرت‌رسول

بانک اطلاعات املاک
منطقه 7- بهشتی شمالی2 ماه پیش------2,700,000,0000012151100------
Slide3

زمین 192 متری بهشتی-حضرت‌رسول

بانک اطلاعات املاک
منطقه 7- بهشتی شمالی2 ماه پیش------2,500,000,0000012151100------
Slide3

زمین‌ 150 متری بهشتی-حضرت‌رسول

بانک اطلاعات املاک
منطقه 7- بهشتی شمالی2 ماه پیش------1,950,000,0000012151100------
07720

*باغچه 3000 متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول2 ماه پیش------2,100,000,0000012151000------
Slide6

اجاره واحد 93متری در محتشم-مطهری

بانک اطلاعات املاک
منطقه12- دبیرستان عصاریان2 ماه پیش؟؟؟------0012052000170,000,000---
08810

*اجارۀ ویلاباغ 800متر در قمش حاجیان

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول2 ماه پیش1,000,000------0012051900توافقی---
Slide2

آپارتمان 180متری در محتشم-پیام آوران

بانک اطلاعات املاک
منطقه12- دبیرستان عصاریان2 ماه پیش------توافقی0012051700------
07720

*زمین باغی1000 متری در شهر جاته

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول2 ماه پیش------400,000,0000012051500------
07720

*باغچه 1550 متری در زاویه حمودی

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول2 ماه پیش------500,000,0000012051300------
Slide13

مسکونی-تجاری در بلوار خیبر

بانک اطلاعات املاک
منطقه39- کوی مصلی2 ماه پیش------1,500,000,0000012051200------
04426اجاره گاراژ

*رهن گاراژ 260 متری در ابوذر-امام

بانک اطلاعات املاک
منطقه39- کوی مصلی2 ماه پیش؟؟؟------0012051100توافقی---
Slide2

*آپارتمان 165متری در سعیدی-بهشتی

بانک اطلاعات املاک
منطقه28- بقعۀ عباسعلی2 ماه پیش------2,805,000,0000012051000------
Slide11

*مغازه 30 متری در میدان مثلث

بانک اطلاعات املاک
منطقه26- صحرابدر غربی2 ماه پیش3,000,000------0012011100100,000,000---
Slide11

*مغازه 120 متری در میدان مثلث

بانک اطلاعات املاک
منطقه26- صحرابدر غربی2 ماه پیش6,000,000------0012011100200,000,000---
04424اجاره اداری

*دفتر اداری-تجاری 150 متری در مثلث

بانک اطلاعات املاک
منطقه26- صحرابدر غربی2 ماه پیش6,000,000------0012011100100,000,000---
فروش ساختمان اداری-تجاری

*اداری-تجاری 150متری در میدان مثلث

بانک اطلاعات املاک
منطقه26- صحرابدر غربی2 ماه پیش------12,000,000,0000012011100------
03325فروش واحدهای کارگاهی-تجاری

*کارگاه 450 متری در خیابان نجاران

بانک اطلاعات املاک
منطقه45- پایانه اهواز2 ماه پیش------3,150,000,0000012010000------
07720

*زمین باغ 1000 متری در خ دادگستری

بانک اطلاعات املاک
منطقه48- دادگستری2 ماه پیش------500,000,0000011291430------
07720

*باغچه 630 متری در شهرک پیروزی

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول2 ماه پیش------450,000,0000011291420------
Slide2

*آپارتمان 103 متری در مهرشهر آزادگان

بانک اطلاعات املاک
منطقه51- کوی آزادگان2 ماه پیش------توافقی0011291350------
Slide11

اجاره مغازه 26 متری در خیابان تابستان

بانک اطلاعات املاک
منطقه48- دادگستری2 ماه پیش2,200,000------001129134025,000,000---
07720

*باغچه 1000 متری در شهرک منتظری

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول2 ماه پیش------590,000,0000011291320------
07720

*باغچه 500 متری در شهرک منتظری

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول2 ماه پیش------295,000,0000011291320------
پیش‌فروش

*آپارتمان 85 متری در فرهنگ 25

بانک اطلاعات املاک
منطقه11- فرهنگ‌شهر2 ماه پیش---21,000,000توافقی0011291250---توافقی
فروش دوبلکس مسکونی

*سوبلکس 145 متری در کوی نیایش

بانک اطلاعات املاک
منطقه41- کوی ذوالفقار2 ماه پیش------توافقی0011291240------
Slide8

*مغازه 10 متری در شریعتی-خراطان

بانک اطلاعات املاک
منطقه14- سبزقبا2 ماه پیش------900,000,0000011291230------
فروش دوبلکس مسکونی

*دوبلکس 186متری در پیروزی-محراب

بانک اطلاعات املاک
منطقه39- کوی مصلی2 ماه پیش------2,450,000,0000011291200------
فروش دوبلکس مسکونی

*دوبلکس 165 متری شهرک مهاجرین

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول2 ماه پیش------1,700,000,0000011291140------
پیش‌فروش

*آپارتمان 130 متری در روستا-نوفرهنگ

بانک اطلاعات املاک
منطقه13- کوی رسالت2 ماه پیش---30,000,0000012011000---950,000,000
Slide2

*آپارتمان 75 متری در کوی اندیشه

بانک اطلاعات املاک
منطقه 2- کوی اندیشه2 ماه پیش------750,000,0000011291120------
فروش دوبلکس مسکونی

*دوبلکس 85 متری در صفی آباد

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول2 ماه پیش------550,000,0000011291110------
07720

*باغچه 1000 متری در بلوار کمیلی

بانک اطلاعات املاک
منطقه41- کوی ذوالفقار3 ماه پیش------توافقی0011282100------
Slide2

آپارتمان 103 متری در نوبهار

بانک اطلاعات املاک
منطقه19- کوی بهاران3 ماه پیش------1,240,000,0000011282000------
Slide2

آپارتمان 100 متری در امام-امید

بانک اطلاعات املاک
منطقه 1- کوی اندیشه3 ماه پیش------850,000,0000011281900------
پیش‌فروش

*آپارتمان 118 متری در نوفرهنگ20

بانک اطلاعات املاک
منطقه11- فرهنگ‌شهر3 ماه پیش---20,000,0000011281800---380,000,000
Screenshot_۲۰۲۱۱۲۱۲-۱۸۰۶۵۸_Divar

*خانه ویلایی ۲۲۰ متری در انقلاب1

بانک اطلاعات املاک
منطقه42- کوی انقلاب3 ماه پیش------توافقی0012020202------
Slide3

*زمین 176 متری در نگارستان-شریعتی

بانک اطلاعات املاک
منطقه20- کوی نگارستان3 ماه پیش------3,520,000,0000011281700------
Slide18

زمین باغ 1000 متری در خ دادگستری

بانک اطلاعات املاک
منطقه48- دادگستری3 ماه پیش------توافقی0011281600------
Slide3

*زمین 300 متری در زاویه مرادی

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش------360,000,0000011281500------
Slide3

*زمین 120 متری در زیباشهر-نرگس

بانک اطلاعات املاک
منطقه53- زیباشهر3 ماه پیش------توافقی0011281400------
07710

*باغ ویلا 510 متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش------1,250,000,0000011281200------
فروش ساختمان اداری-تجاری

*اداری-تجاری 80 متری در شریعتی

بانک اطلاعات املاک
منطقه23- هایپرمارکت آسمان3 ماه پیش------1,920,000,0000011281100------
03325فروش واحدهای کارگاهی-تجاری

کارگاه 400 متری درجاده‌ بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش------3,500,000,0000011281000------
Slide13

*مسکونی-تجاری142متری بلال‌حبشی

بانک اطلاعات املاک
منطقه42- کوی انقلاب3 ماه پیش------5,000,000,0000011252055------
Slide3

*زمین 111 متری در فرهنگ25

بانک اطلاعات املاک
منطقه11- فرهنگ‌شهر3 ماه پیش------1,300,000,0000011252000------
Slide2

*آپارتمان 80 متری در فرهنگ10

بانک اطلاعات املاک
منطقه11- فرهنگ‌شهر3 ماه پیش------960,000,0000011252000------
07720

*زمین باغ 1000 متری در بنوارحسین

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش------400,000,0000011261205------
07720

باغچه 2500 متری در شهرک‌پیروزی

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش------توافقی------
07710

*باغ ویلا 800 متری در بنوار شامی

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش------2,000,000,0000011261201------
07710

*باغ ویلا 750 متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش------1,450,000,0000011261201------
فروش دوبلکس مسکونی

*دوبلکس 250 متری در آزدگان-پاسدار

بانک اطلاعات املاک
منطقه51- کوی آزادگان3 ماه پیش------4,500,000,0000011261200------
پیش‌فروش

پیش‌فروش 100 متری در لبخندشکوفه

بانک اطلاعات املاک
منطقه12- دبیرستان عصاریان3 ماه پیش---؟؟؟؟؟؟0011261114---1,800,000,000
پیش‌فروش

پیش‌فروش 100 متری در وصال-آفرینش

بانک اطلاعات املاک
منطقه16- مسجد جمشیدآباد3 ماه پیش---؟؟؟0011261114---1,700,000,000
Slide2

*آپارتمان 80 متری در اندیشه-احسان7

بانک اطلاعات املاک
منطقه 1- کوی اندیشه3 ماه پیش------1,200,000,0000011261113------
07720

زمین باغ 500 متری در شمس‌آباد

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش------توافقی0011261112------
07710

ویلا باغ 750 متری در بن جعفر

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش------توافقی0011261100------
07720

*باغچه 700 متری در شهرک منتظری

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش------توافقی0011241500------
07720

*باغچه 650 متری در شهرک منتظری

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش------توافقی0011241500------
07720

*باغچه 1000 متری در شهرک منتظری

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش------1,300,000,0000011241500------
Slide2

آپارتمان 195 متری در بلواردارالمومنین

بانک اطلاعات املاک
منطقه21- کوی گلستان3 ماه پیش------2,920,000,0000011241330------
Slide2

آپارتمان 153 متری در بلوار دارالمومنین

بانک اطلاعات املاک
منطقه21- کوی گلستان3 ماه پیش------2,000,000,0000011241230------
فروش دوبلکس مسکونی

دوبلکس 90متری در آفرینش-پیام‌آوران

بانک اطلاعات املاک
منطقه 3- مسجد غدیر3 ماه پیش------1,800,000,0000011241100------
فروش دوبلکس مسکونی

*دوبلکس 60 متری در نظامی-استقلال

بانک اطلاعات املاک
منطقه15- حیدرخانه3 ماه پیش------1,500,000,0000011201440------
پیش‌فروش

*پیش‌فروش واحد 90 متری نوبهار7

بانک اطلاعات املاک
منطقه19- کوی بهاران3 ماه پیش---؟؟؟0011241800---800,000,000
پیش‌فروش

*پیش‌فروش واحد 90 متری نو فرهنگ

بانک اطلاعات املاک
منطقه11- فرهنگ‌شهر3 ماه پیش---؟؟؟0011201500---600,000,000
Slide2

*آپارتمان 100 متری در شهر امام

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش------650,000,0000011201400------
Slide2

*آپارتمان 92 متری در مهرشهر

بانک اطلاعات املاک
منطقه51- کوی آزادگان3 ماه پیش------650,000,0000011201330------
فروش لکس مسکونی

*لکس 66 متری در قاضی غربی

بانک اطلاعات املاک
منطقه14- سبزقبا3 ماه پیش------700,000,0000011201315------
07710

*باغ ویلا 1050 متری در شهرک بندبال

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش------1,365,000,0000011201300------
07720

*باغچه 1000 متری در شهرک منتظری

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش------590,000,0000011201355------
07720

*باغچه 500 متری در شهرک منتظری

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش------295,000,0000011201355------
07720

*باغچه 500 متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش------460,000,0000011201345------
فروش دوبلکس مسکونی

*دوبلکس 198متری در نور-بلوار پیروزی

بانک اطلاعات املاک
منطقه40- پارک خیبر3 ماه پیش------2,180,000,0000011201100------
پیش‌فروش

*پیش‌فروش واحد 155متری درفردوسی

بانک اطلاعات املاک
منطقه 7- بهشتی شمالی3 ماه پیش---؟؟؟0011201000---620,000,000
پیش‌فروش

آپارتمان 105 متری در نوفرهنگ1

بانک اطلاعات املاک
منطقه11- فرهنگ‌شهر3 ماه پیش---45,000,0000011241300---995,000,000
پیش‌فروش

*پیش‌فروش واحد 86متری در فردوسی‌

بانک اطلاعات املاک
منطقه 7- بهشتی شمالی3 ماه پیش---؟؟؟0011201000---360,000,000
پیش‌فروش

*پیش‌فروش واحد 100 متری خ حمزه

بانک اطلاعات املاک
منطقه28- بقعۀ عباسعلی3 ماه پیش---؟؟؟0011201230---1,400,000,000
Slide2

*آپارتمان 75 متری در کوی اندیشه

بانک اطلاعات املاک
منطقه 2- کوی اندیشه3 ماه پیش------790,000,0000011200900------
Slide2

*آپارتمان 60 متری در طالقانی غربی

بانک اطلاعات املاک
منطقه25- محلۀ قلعه3 ماه پیش------700,000,0000011181000------
07710

*ویلاباغ 1000متری در بنجعفر

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش------1,300,000,0000011180000------
07710

*باغ ویلا 1000 متری در قلعه سید

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش------0011261206------
Slide8

*مغازه 10 متری در خ منتظری-امام

بانک اطلاعات املاک
منطقه27- سیدمحمود3 ماه پیش------1,600,000,0000011191400------
Slide2

*آپارتمان 122 متری در مطهری-روستا

بانک اطلاعات املاک
منطقه17- مطهری شمالی3 ماه پیش------1,590,000,0000011191200------
Slide1

*ویلائی 215 متری در سنایی-22بهمن

بانک اطلاعات املاک
منطقه12- دبیرستان عصاریان3 ماه پیش------5,600,000,0000011182000------
پیش‌فروش

*پیش‌فروش واحد 180 متری در آزادگان

بانک اطلاعات املاک
منطقه51- کوی آزادگان3 ماه پیش---0011101144---900,000,000
Slide2

فروش آپارتمان 124 متری در ملاصدرا

بانک اطلاعات املاک
منطقه10- کوی پیام3 ماه پیش------1,680,000,0000011161616------
Slide2

آپارتمان 65 متری در کوی اندیشه

بانک اطلاعات املاک
منطقه 1- کوی اندیشه3 ماه پیش------650,000,0000011161616------
Slide2

*آپارتمان 113 متری در خیابان گلستان3

بانک اطلاعات املاک
منطقه21- کوی گلستان3 ماه پیش------1,700,000,0000011161111------
Slide2

*آپارتمان 113 متری در خیابان گلستان3

بانک اطلاعات املاک
منطقه21- کوی گلستان3 ماه پیش------1,580,000,0000011161111------
Slide2

*آپارتمان 80متری مسکن‌مهراندیمشک

بانک اطلاعات املاک
اندیمشک3 ماه پیش------400,000,0000011160055------
Slide2

*آپارتمان 110 متری در 22بهمن-روستا

بانک اطلاعات املاک
منطقه18- قرنی3 ماه پیش------1,300,000,0000011160033------
Slide2

*آپارتمان 107 متری در بهاران-نوبهار10

بانک اطلاعات املاک
منطقه19- کوی بهاران3 ماه پیش------1,500,000,0000011160011------
فروش ساختمان اداری-تجاری

اداری تجاری 40متری شریعتی-آفرینش

بانک اطلاعات املاک
منطقه16- مسجد جمشیدآباد3 ماه پیش------800,000,0000011160044------
اجاره لکس ویلائی

اجاره لکس 85 متری در قاضی غربی

بانک اطلاعات املاک
منطقه 8- رودبند3 ماه پیش------0011161616130,000,000---
Slide6

اجاره آپارتمان 185 متری در ملاصدرا

بانک اطلاعات املاک
منطقه10- کوی پیام3 ماه پیش------0011161616460,000,000---
07720

*باغچه 600 متری شهرک بنوار حسین

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش------480,000,0000011110303------
Slide8

*مغازه 30 متری در خ کارمند اصلی

بانک اطلاعات املاک
منطقه 2- کوی اندیشه3 ماه پیش------600,000,0000011110303------
09920فروش زمین صنعتی

*زمین صنعتی 2800متری شهرک ص2

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های حومه دزفول3 ماه پیش------1,960,000,0000011110101------
Slide13

*مسکونی-تجاری 200متری سیامنصور

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش------6,000,000,0000011121111------
Slide13

*مسکونی-تجاری 50متری هایپرمادر

بانک اطلاعات املاک
منطقه 2- کوی اندیشه3 ماه پیش------5,000,000,0000011120024------
Slide11

*اجاره مغازه 71 متری در فلکه الف

بانک اطلاعات املاک
منطقه 8- رودبند3 ماه پیش10,000,000------001110004000---
Slide18

زمین کشاورزی 1000متری در بن‌جعفر

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش------800,000,0000011100030------
Slide9

*زمین تجاری 36متری بلوار محمدی‌زاده

بانک اطلاعات املاک
منطقه20- کوی نگارستان3 ماه پیش------575,000,0000011100015------
Slide2

*آپارتمان 107 متری در خ نوبهار 6

بانک اطلاعات املاک
منطقه19- کوی بهاران3 ماه پیش------1,450,000,0000011121618------
Slide2

*آپارتمان 117متری در پیام‌آوران-نواب

بانک اطلاعات املاک
منطقه21- کوی گلستان3 ماه پیش------1,850,000,0000011121416------
Slide2

*آپارتمان 145 متری ح‌رسول-سعیدی

بانک اطلاعات املاک
منطقه28- بقعۀ عباسعلی3 ماه پیش------2,500,000,0000011120000------
Slide2

*آپارتمان 104 متری در دانش-بهارآزادی

بانک اطلاعات املاک
منطقه42- کوی انقلاب3 ماه پیش------1,250,000,000011100024------
Slide2

*آپارتمان 172 متری کوی‌حافظ-حافظ2

بانک اطلاعات املاک
منطقه46- کوی حافظ3 ماه پیش------2,250,000,0000011100022------
Slide2

*آپارتمان 100 متری حضرت رسول-جهاد

بانک اطلاعات املاک
منطقه36- سیدصبور3 ماه پیش------1,000,000,0000011100020------
Slide2

*آپارتمان 75 متری در زیباشهر-شقایق

بانک اطلاعات املاک
منطقه53- زیباشهر3 ماه پیش------600,000,00000011100019------
Slide2

*آپارتمان 130 متری مقام‌علی-رجائی

بانک اطلاعات املاک
منطقه39- کوی مصلی3 ماه پیش------1,550,000,0000011100018------
Slide2

*آپارتمان 105 متری در کوی آزادگان

بانک اطلاعات املاک
منطقه51- کوی آزادگان3 ماه پیش------1,300,000,0000011100014------
09920فروش زمین صنعتی

*زمین صنعتی 1180 متری در شوشتر

بانک اطلاعات املاک
شوشتر3 ماه پیش------700,000,0000011031900------
09920فروش زمین صنعتی

زمین کارگاهی 340 متری آهن‌فروشان

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های حومه دزفول3 ماه پیش------750,000,0000011100016------
فروش دوبلکس مسکونی

*دوبلکس 50 متری در زیباشهر-باران

بانک اطلاعات املاک
منطقه53- زیباشهر3 ماه پیش------0011100012------
Slide2

*آپارتمان 78 متری در کوی آزادگان

بانک اطلاعات املاک
منطقه51- کوی آزادگان3 ماه پیش------620,000,0000011100011------
Slide2

*آپارتمان 131متری در خ حضرت رسول

بانک اطلاعات املاک
منطقه 7- بهشتی شمالی3 ماه پیش------1,800,000,0000011100010------
Slide2

*آپارتمان 85 متری در عقیق-نبوت

بانک اطلاعات املاک
منطقه21- کوی گلستان3 ماه پیش------880,000,0000011100009------
Slide2

*آپارتمان 135 متری در مدرس-حافظ

بانک اطلاعات املاک
منطقه16- مسجد جمشیدآباد3 ماه پیش------1,950,000,0000011100008------
Slide2

*آپارتمان 92 متری در خ پیام 19

بانک اطلاعات املاک
منطقه10- کوی پیام3 ماه پیش------920,000,0000011100006------
Slide2

*آپارتمان 91 متری در مهرشهر آزادگان

بانک اطلاعات املاک
منطقه51- کوی آزادگان3 ماه پیش------650,000,0000011100005------
Slide2

*آپارتمان 86 متری در خ امید اصلی

بانک اطلاعات املاک
منطقه 1- کوی اندیشه3 ماه پیش------980,000,0000011100004------
پیش‌فروش

*پیش‌فروش واحد 120 متری نوبهار10

بانک اطلاعات املاک
منطقه19- کوی بهاران3 ماه پیش---0011100045---
پیش‌فروش

*پیش‌فروش واحد 85متری نوفرهنگ19

بانک اطلاعات املاک
منطقه11- فرهنگ‌شهر3 ماه پیش---0011121314---285,000,000
پیش‌فروش

*پیش‌فروش واحد110متری نوفرهنگ19

بانک اطلاعات املاک
منطقه11- فرهنگ‌شهر3 ماه پیش---0011121314---350,000,000
پیش‌فروش

*پیش‌فروش واحد 90متری در نوبهار7

بانک اطلاعات املاک
منطقه19- کوی بهاران3 ماه پیش---0011100003---800,000,000
پیش‌فروش

*پیش‌فروش واحد 81متری در یازهرا

بانک اطلاعات املاک
منطقه37- یازهرا3 ماه پیش---0011100002---360,000,000
Slide8

مغازه 80 متری در شریعتی-بهشتی

بانک اطلاعات املاک
منطقه16- مسجد جمشیدآباد3 ماه پیش------0011120022------
Slide8

مغازه 32 متری در امام-شاه‌خراسان

بانک اطلاعات املاک
منطقه42- کوی انقلاب3 ماه پیش------1,500,000,0000011100001------
Slide8

مغازه 19 متری در خیابان امام جنوبی

بانک اطلاعات املاک
منطقه27- سیدمحمود3 ماه پیش------2,000,000,0000011100001------
Slide1

*ویلائی 260متری در حافظ-سبحانی

بانک اطلاعات املاک
منطقه28- بقعۀ عباسعلی3 ماه پیش------2,600,000,0000010251236------
فروش املاک صنعتی

کارگاه 600متری شهرصنعتی زیباشهر

بانک اطلاعات املاک
منطقه53- زیباشهر3 ماه پیش------1,200,000,0000011101009------
پیش‌فروش

*پیش‌فروش واحد 115متری مطهری

بانک اطلاعات املاک
منطقه12- دبیرستان عصاریان3 ماه پیش---0011100000---1,450,000,000
Slide2

*آپارتمان 107 متری در استقلال-قاضی

بانک اطلاعات املاک
منطقه 9- درمانگاه امام علی3 ماه پیش------1,250,000,0000011101112------
Slide2

*آپارتمان 85 متری مسکن‌مهر پیتاک

بانک اطلاعات املاک
منطقه53- زیباشهر3 ماه پیش------510,000,0000011101110------
Slide2

*آپارتمان 90 متری آزادگان-بلوارمبارز

بانک اطلاعات املاک
منطقه51- کوی آزادگان3 ماه پیش------1,000,000,0000011100806------
Slide2

*آپارتمان 97 متری آفرینش-هایپرمادر

بانک اطلاعات املاک
منطقه 2- کوی اندیشه3 ماه پیش------1,070,000,0000011100004------
Slide2

*آپارتمان 110 متری در پیام‌آوران-آخته

بانک اطلاعات املاک
منطقه12- دبیرستان عصاریان3 ماه پیش------1,260,000,0000011100003------
Slide2

*آپارتمان 122 متری در بهاران-نوبهار6

بانک اطلاعات املاک
منطقه19- کوی بهاران3 ماه پیش------1,700,000,0000011100002------
Slide2

*آپارتمان 107 متری در بهاران-نوبهار6

بانک اطلاعات املاک
منطقه19- کوی بهاران3 ماه پیش------1,400,000,0000011100001------
Slide13

*مسکونی-تجاری 90متری پیام‌آوران

بانک اطلاعات املاک
منطقه 2- کوی اندیشه3 ماه پیش------5,000,000,0000011080044------
Slide2

*آپارتمان 83 متری اندیشه-احسان19

بانک اطلاعات املاک
منطقه 2- کوی اندیشه3 ماه پیش------1,150,000,0000011080033------
Slide2

*آپارتمان 75 متری امید-هایپرمادر

بانک اطلاعات املاک
منطقه 2- کوی اندیشه3 ماه پیش------700,000,0000011080022------
فروش ساختمان اداری-تجاری

*اداری-تجاری 80 متری در شریعتی

بانک اطلاعات املاک
منطقه16- مسجد جمشیدآباد3 ماه پیش------1,320,000,0000011080033------
Slide8

*مغازه 44 متری در شریعتی-کلوپ

بانک اطلاعات املاک
منطقه21- کوی گلستان3 ماه پیش------4,400,000,0000011061111------
Slide8

*مغازه 22 متری در شریعتی-کلوپ

بانک اطلاعات املاک
منطقه21- کوی گلستان3 ماه پیش------2,200,000,0000011061111------
پیش‌فروش

*پیش‌فروش واحد 180متری محتشم

بانک اطلاعات املاک
منطقه12- دبیرستان عصاریان3 ماه پیش---35,000,0000011060000---1,000,000,000
پیش‌فروش

*پیش‌فروش واحد 100متری نوفرهنگ1

بانک اطلاعات املاک
منطقه11- فرهنگ‌شهر3 ماه پیش---25,000,0000011060000---550,000,000
07720

* باغچه 1250 متری در بن‌جعفر-تکین

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش------3,125,000,0000011042233------
07720

* باغچه 1000متری در بن‌جعفر-تکین

بانک اطلاعات املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 ماه پیش------2,500,000,0000011042233------
فروش دوبلکس مسکونی

*سوبلکس 240متری روبروی هایپرمادر

بانک اطلاعات املاک
منطقه 3- مسجد غدیر3 ماه پیش------7,000,000,0000011041234------
Slide6

*رهن آپارتمان 90 متری نزدیک افشار

بانک اطلاعات املاک
منطقه 7- بهشتی شمالی3 ماه پیش0------0011041122150,000,000---
Slide2

*آپارتمان 215 متری فلکه موشک

بانک اطلاعات املاک
منطقه35- پارک نارنج3 ماه پیش------2,800,000,0000011081155------
Slide2

*آپارتمان 81 متری طالقانی-یعقوب‌لیث

بانک اطلاعات املاک
منطقه22- پمپ بنزین فردوسی3 ماه پیش------900,000,0000011081144------
Slide2

*آپارتمان 60 متری در مقاومت17

بانک اطلاعات املاک
منطقه34- کوی مقاومت3 ماه پیش------620,000,0000011081133------
Slide2

*آپارتمان 80 متری امیداصلی-مج‌قاضی

بانک اطلاعات املاک
منطقه 2- کوی اندیشه3 ماه پیش------0011081122------
Slide2

*آپارتمان 138 متری در بامداد-گلریز7

بانک اطلاعات املاک
منطقه19- کوی بهاران3 ماه پیش------2,750,000,0000011080808------
Slide2

*آپارتمان 138 متری در بامداد-گلریز7

بانک اطلاعات املاک
منطقه19- کوی بهاران3 ماه پیش------2,620,000,0000011080808------
Slide2

*آپارتمان 215 متری در بامداد-گلریز7

بانک اطلاعات املاک
منطقه19- کوی بهاران3 ماه پیش------4,300,000,0000011080808------
Slide2

*آپارتمان 108 متری در بامداد-گلریز7

بانک اطلاعات املاک
منطقه19- کوی بهاران3 ماه پیش------2,050,000,0000011080808------
Slide2

*آپارتمان 108 متری در بامداد-گلریز7

بانک اطلاعات املاک
منطقه19- کوی بهاران3 ماه پیش------2,015,000,0000011080808------
Slide2

*آپارتمان 134 متری نگارستان-نگار1

بانک اطلاعات املاک
منطقه20- کوی نگارستان3 ماه پیش------0011080056------
Slide2

*آپارتمان 155متری شریعتی-نوبهار1

بانک اطلاعات املاک
منطقه19- کوی بهاران3 ماه پیش------2,200,000,0000011080044------
Slide2

*آپارتمان 136 متری ابوالفضل-شریعتی

بانک اطلاعات املاک
منطقه18- قرنی3 ماه پیش------0011080011------
Slide2

*آپارتمان 127 متری ابوالفضل-شریعتی

بانک اطلاعات املاک
منطقه18- قرنی3 ماه پیش------0011080011------
Slide2

*آپارتمان 110 متری در دهقان-ح‌رسول

بانک اطلاعات املاک
منطقه16- مسجد جمشیدآباد3 ماه پیش------1,650,000,0000011070707------
Slide2

*آپارتمان 82 متری کوی‌بهاران-نوبهار8

بانک اطلاعات املاک
منطقه19- کوی بهاران3 ماه پیش------1,500,000,0000011070809------
Slide2

*آپارتمان 80 متری در عقیق-نبوت

بانک اطلاعات املاک
منطقه21- کوی گلستان3 ماه پیش------800,000,0000011070700------
Slide2

*آپارتمان 89 متری در منتظری-انقلاب

بانک اطلاعات املاک
منطقه28- بقعۀ عباسعلی3 ماه پیش------810,000,0000011070000------
Slide2

*آپارتمان 125 متری سبحانی-فردوسی

بانک اطلاعات املاک
منطقه29- مسجد نجفیه3 ماه پیش------1,500,000,0000011060000------
Slide2

*آپارتمان 90 متری در نبوت-مطهری

بانک اطلاعات املاک
منطقه22- پمپ بنزین فردوسی3 ماه پیش------2,150,000,0000011060000------
Slide2

*آپارتمان 125متری در نبوت-مطهری

بانک اطلاعات املاک
منطقه22- پمپ بنزین فردوسی3 ماه پیش------3,000,000,0000011060000------
Slide8

مغازه 80 متری در شریعتی-بهشتی

بانک اطلاعات املاک
منطقه16- مسجد جمشیدآباد3 ماه پیش------3,600,000,0000011070011------
Slide8

*مغازه 40متری پمپ‌بنزین-خلیج‌فارس

بانک اطلاعات املاک
منطقه40- پارک خیبر3 ماه پیش------500,000,0000011042222------
پیش‌فروش

پیش‌فروش واحد 100 متری در دهقان

بانک اطلاعات املاک
منطقه16- مسجد جمشیدآباد3 ماه پیش---0011041144---700,000,000
Slide2

آپارتمان 88متری حضرت‌رسول-روستا

بانک اطلاعات املاک
منطقه 9- درمانگاه امام علی3 ماه پیش------1,400,000,0000011041133------
Slide3

*زمین 230 متری در پیام‌آوران-رقیه

بانک اطلاعات املاک
منطقه12- دبیرستان عصاریان3 ماه پیش------5,050,000,0000011040000------
فروش دوبلکس مسکونی

دوبلکس 120 متری فرهنگ 26 شرقی

بانک اطلاعات املاک
منطقه11- فرهنگ‌شهر3 ماه پیش------2,500,000,0000011041155------
فروش دوبلکس مسکونی

دوبلکس 90 متری در آفرینش‌شمالی

بانک اطلاعات املاک
منطقه 7- بهشتی شمالی3 ماه پیش------2,000,000,0000011041155------
فروش دوبلکس مسکونی

*دوبلکس 185متری در معزی-ابوریحان

بانک اطلاعات املاک
منطقه18- قرنی3 ماه پیش------4,600,000,0000011030000------
Slide2

آپارتمان 93 متری در کرج-شاهین‌ویلا

بانک اطلاعات املاک
شاهین‌ویلا3 ماه پیش------1,100,000,0000011040022------
Slide2

*آپارتمان 74متری در پیام‌آوران-بصیرت

بانک اطلاعات املاک
منطقه12- دبیرستان عصاریان