9901061442
قیمت (تومان) : 2,700,000,000
9808121049
قیمت (تومان) : 1,200,000,000
9811161128
قیمت (تومان) : 2,400,000,000
9810222207
قیمت (تومان) : 595,000,000
9810211415
قیمت (تومان) : 1,740,000,000
9803312335
قیمت (تومان) : 6,000,000,000
9810222207
قیمت (تومان) : 1,400,000,000
9811161128
قیمت (تومان) : 2,700,000,000

کارگاه 2500 متری شهرک صنعتی 2

عرضه در بورس املاک
9811031753
قیمت (تومان) : توافقی
9811021227
قیمت (تومان) : 725,000,000
9810300933
قیمت (تومان) : 1,925,000,000
9810300852
قیمت (تومان) : 348,000,000
9810070903
قیمت (تومان) : 432,000,000
9810031822
قیمت (تومان) : 337,000,000
9810241126
قیمت (تومان) : 1,260,000,000
9810222207
قیمت (تومان) : 750,000,000
9810101902
قیمت (تومان) : 68,000,000

کارگاه 1624 متری شهرک صنعتی 4

عرضه در بورس املاک
9810071653
9810070903
قیمت (تومان) : 1,080,000,000
9809231419
قیمت (تومان) : 5,500,000,000
9809060956
قیمت (تومان) : 440,000,000
9808222054
قیمت (تومان) : 320,000,000
9808201326
قیمت (تومان) : 675,000,000
9808200934
قیمت (تومان) : توافقی
9808121049
قیمت (تومان) : 4,000,000,000
9808080808
قیمت (تومان) : 3,600,000,000

فروش مغازۀ 28 متری در خ آفرینش

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
9808021156
قیمت (تومان) : 1,170,000,000
9807041742
قیمت (تومان) : توافقی
9806261933
قیمت (تومان) : 5,800,000,000
9806251854
قیمت (تومان) : 2,400,000,000
9806251853
قیمت (تومان) : توافقی
قیمت (تومان) : توافقی
قیمت (تومان) : 312,000,000
9804210059
قیمت (تومان) : 5,110,000,000
9804201907
قیمت (تومان) : 1,650,000,000
9804172127
قیمت (تومان) : 235,000,000
9803312335
قیمت (تومان) : توافقی
9803312336
قیمت (تومان) : 3,175,000,000
9803221923
قیمت (تومان) : 600,000,000

فروش دوبلکس 92متری خ کشاورز

عرضه در بورس املاک
9803202018
قیمت (تومان) : 850,000,000
9803021725
قیمت (تومان) : 1,550,000,000
9803021121
قیمت (تومان) : توافقی
9802311506
قیمت (تومان) : 3,960,000,000
9802251906
قیمت (تومان) : 2,200,000,000
9802162310
قیمت (تومان) : 1,350,000,000
9802161306
قیمت (تومان) : 1,200,000,000
9802040950
قیمت (تومان) : 350,000,000
9801141134
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زیرزمین تجاری 110 متری در خیابان بهشتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,210,000,000
 

فروش ساختمان اداری 90 متری در خیابان بهشتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 630,000,000
 
1
قیمت (تومان) : 1,400,000,000
 

فروش مغازه تجاری 24متری در خیابان 45 متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450,000,000
 

فروش سوله 300 متری نزدیک نماز جمعه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش دفتر کار تجاری 37 متری درپاساژ سعید

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش دفتر کار تجاری 45 متری در خیابان آفرینش

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش مغازه تجاری 45 متری در خیابان کارمند

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش دفتر کار تجاری 60 متری در خیابان فردوسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 600,000,000
 

فروش مغازه تجاری 11 متری در خیابان ایمان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 150,000,000
 

فروش ملک تجاری 60 متری در خیابان آفرینش

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش مغازه تجاری 12 متری در پاساژ برکسه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 300,000,000
 

فروش مغازه تجاری 23 متری در خیابان انقلاب

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 347,000,000
 

فروش مغازه تجاری 20 متری در پاساژ مجدی عرب

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 150,000,000
 

فروش مغازه تجاری20متری در خیابان امام جنوبی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

واحد تجاری مرکز شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
IMG_۲۰۲۰۰۱۰۷_۱۱۳۶۵۵
قیمت (تومان) : 350,000,000

فروش سوله 3850 متری در شهرک صنعتی شماره 2

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,350,000,000
 

فروش مغازه تجاری 23 متری در خیابان مطهری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 520,000,000
 

فروش مغازه تجاری40متری در خیابان امام خمینی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 400,000,000
 

فروش مغازه تجاری 15 متری در خیابان پیام آوران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 225,000,000
 

فروش مغازه 10 متری در خیابان بهشتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 330,000,000
 

فروش مغازه تجاری 22 متری در بازار قدیم

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,210
 

فروش کارگاه 450 متری در شهرک نجاران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
 

فروش مغازه 14 متری در پاساژ مرساقیان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 518,000,000

فروش مغازه 12 متری در پاساژ مرساقیان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 720,000,000

فروش مغازه 17 متری در پاساژ امین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,000,000,000

فروش مغازه 14 متری در پاساژ آریا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 550,000,000

فروش مغازه طلافروشی 12 متری در پاساژ آریا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 750,000,000

فروش انباری سردخانه 351 متری در جاده بن جعفر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,500,000,000

فروش مغازه تجاری 700 متری در جاده شمس آباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
1
قیمت (تومان) : 3,000,000,000

فروش مغازه تجاری 74 متری در خیابان ساحلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,220,000,000

فروش کارخانه قارچ 22000 متری در جاده شوشتر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 3,000,000,000

فروش زمین تجاری 2000 متری در کوی قلعه سید

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,200,000,000

فروش مغازه تجاری 80 متری در آفرینش

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,560,000,000
1
قیمت (تومان) : 150,000,000

فروش گاراژ 805 متری در شهرک مدرس

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 3,620,000,000

فروش مغازه تجاری 110 متری در خیابان هجرت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,650,000,000

فروش مغازه تجاری 36 متری در بلوار پیام‌آوران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 380,000,000

فروش مغازه 10 متری در پل قدیم

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350,000,000

فروش مغازه 70 متری نزدیک پل قدیم

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,100.000,000

فروش مغازه تجاری 21 متری در طالقانی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 315,000,000

فروش تجاری انباری 132 متری طالقانی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,980,000,000
قیمت (تومان) : یک میلیارد

فروش دوباب دفترتجاری 64 متری منتظری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 26 متری میدان افشار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 26 متری دونبش شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش کارگاه 87 متری دزبار نجاران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 50 متری منتظری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1،650،000،000

فروش ملک تجاری مسکونی 400 متری منتظری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : x

زمین ۶۵۰ متری بر خیابان ساحلی دزفول

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 8000000000
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین 18 متری شهرک صفی آباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 35،000،000

فروش مغازه 30 متری دور میدان کوتیون

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 762،000،000

فروش کارگاه تجاری 1000 متری دزفول

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 10 متری بهشتی شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350،000،000

فروش مغازه 23 متری روبروی آموزش و پرورش

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 340،000،000

فروش مغازه 34 متری امام خمینی جنوبی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1،360،000،000

فروش مغازه 74 متری در چهل وپنج متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2،500،000،000

فروش مغازه 28 متری جنب هایپرمادر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 127 متری بازارقدیم

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 21 متری کوی سعدی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 200،000،000

فروش مغازه 22 متری شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 30 متری بلوار شهید محمدی زاده

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 460،000،000

فروش مغازه 9 متری امام خمینی جنوبی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 750،000،000

فروش مغازه 40 متری خیابان 22 بهمن جنوبی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 415،000،000

فروش مغازه 22 متری امام خمینی شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 360،000،000

فروش مغازه 65 متری چهل و پنج متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
9809242235
قیمت (تومان) : 395,000,000

فروش کارگاه و انبار 280 متری بعد از نمازجمعه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 78 متری طالقانی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 25 متری صفی آباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 115،000،000

فروش مغازه 28 متری امام خمینی شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 30 متری کوی حافظ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 900،000،000

فروش سوله کارگاه 1625 متری شهرک صنعتی 4

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 665،000،000

فروش مغازه 40 متری بهشتی شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 600،000،000

فروش مغازه 124 متری امام خمینی جنوبی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 24 متری انقلاب

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 342،000،000

فروش مغازه 163 متری طالقانی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین تجاری 25 متری هشتاد دو شش هکتار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 125،000،000

فروش دوباب مغازه 73 متری فرمانداری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 30 متری بلوار 60 متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 500،000،000

فروش مغازه 15 متری امام خمینی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350،000،000

فروش مغازه 22 متری پاساژ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 23 متری مقابل آموزش و پرورش

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 340،000،000

فروش مغازه 9 متری همکف پاساژ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 15 متری مرکز دزفول

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 245،000،000

فروش دو واحد اداری 90 متری بهشتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 13 متری آفرینش شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 13 متری آفرینش شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 9 متری امام نبش کوچه مسجدجامع

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2،000،000،000

فروش مغازه 44 متری پشت ترمینال جنوب

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 250،000،000

فروش مغازه 37 متری فلکه ساعت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 550،000،000

فروش مغازه 40 متری بهمن جنوبی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 435،000،000

فروش مغازه 29 متری حافظ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 300،000،000

فروش انبار 490 متری دزبار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 22 متری شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه14 متری شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 280،000،000

فروش زمین تجاری 32 متری احسان اصلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش دو دهنه مغازه 240 متری شهرک مهاجرین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 35متری جاده شوشتر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450،000،000
9809211733
قیمت (تومان) : 200,000,000

فروش مغازه 38 متری جنب بازارچه کشاورز

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 9 متری امام خمینی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش گاراژ240 متری شهرک مهاجرین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش سوله 300 متری بنجعفر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین کارگاهی 412 متری پشت آهن فروشان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 150،000،000

فروش مغازه 23 متری روبروی آموزش و پرورش

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 345،000،000

فروش مغازه 25 متری شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش کارگاه 1200 متری شهرک صنعتی 1

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 11 متری شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 50 متری امام خمینی شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 100،000،000

فروش گاراژ200 متری امام خمینی شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2،400،000،000

فروش مغازه 22 متری شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه24 متری انقلاب

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 359،000،000

فروش مغازه 42 متری طالقانی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه9 متری شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 400،000،000

فروش مغازه 50 متری منتظری غربی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش کارگاه 500 متری شهرک صنعتی 3

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 750،000،000

فروش مغازه 20 متری بلوارجمهوری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 10 متری بهشتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 26 متری دونبش شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 9 متری منتظری نرسیده به پل قدیم

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350،000،000

فروش مغازه 42 متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 300،000،000

فروش مغازه31 متری هشتاد و شش هکتار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 24 متری ولی آباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1،111

فروش گاراژ400 متری دزبار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 700،000،000

فروش مغازه 9متری آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 45متری امام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1،400،000،000

فروش مغازه 18 متری پیام آوران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 250،000،000

فروش مغازه 25متری بعد از فلکه بسیج

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 38 متری صفی آباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 100متری ابتدای جاده شوشتر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1،300،000،000

فروش کارگاه 180متری دزبارنجاران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 43 متری منتظری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 45 متری در چهل و پنج متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1،260،000،000

فروش مغازه 38 متری روبرو شهرداری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 570،000،000

فروش مغازه 24 متری مهرشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 550،000،000

فروش مغازه 35 متری امام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش گاراژ292 متری مطهری نبش بلوار جمهوری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش گاراژ292 متری مطهری نبش بلوار جمهوری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 50 متری آفرینش شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 675،000،000

فروش مغازه 10 متری امام خمینی دورمیدان مثلث

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1،200،000،000

فروش مغازه 412 متری بلوار مهدیه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 4,120,000,000

فروش زمین 420 متری روبروی شمس آیاد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه10متری بازار قدیم

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 55 متری منتظری نرسیده به پل قدیم

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1،100،000،000

فروش زمین 1500 متری سیاه منصور

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 150،000،000

فروش کارگاهی گاراژ240 متری دزفول

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 40 متری خیابان ساحلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 700،000،000

فروش مغازه 14متری سبزقبا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 198،000،000

فروش کلبه 90 متری شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 27متری دزفول

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 215،000،000

فروش مغازه 26متری امام خمینی شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 670،000،000

فروش مغازه 20متری طالقانی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1

فروش مغازه 20 متری پیام آوران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1

فروش مغازه 74متری امام خمینی شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 3,700,000,000

فروش کارگاه تجاری 240متری پشت کارخانه آرد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش دفترکار95 متری مرکزشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1،100،000،000

فروش مغازه 50متری شهرک مهاجرین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 35متری آفرینش

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1،0000،000،000

فروش مغازه 36متری بهشتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مجتمع کوچک 85 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 22 متری خیابان پل قدیم

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش امتیاز تاکسی هوشمند

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 74 متری رودبند

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش سوله 10000متری شهرک صنعتی دو

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

زمین تجاری 430 متری سه راه بنوت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1

فروش مغازه 26 متری افشار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 812،000،000

فروش تجاری 48 متری کوی حافظ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 16متری بازارقدیم

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 800،000،000

فروش سوله 280متری جاده بن جعفر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش دامداری و اجاره

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 74متری مهرشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1،300،000،000

فروش مغازه 22 متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش کارخانه 240 متری در شهرک

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

معاوضه باغچه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 175،000،000

فروش مغازه 9 متری در پاساژ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350،000،000

فروش مغازه 25متری مدرس

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 500،000،000

فروش مغازه 18 متری طالقانی غربی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 550،000،000

25متر 1,280,000,000 تومان شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
قیمت (تومان) : 1,280,000,000

خرید مغازه بالاتر از 1.5 میلیارد تومان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,500,000,000
Screenshot_2019-10-25-07-58-19
قیمت (تومان) : توافقی
قیمت (تومان) : 390,000,000

مغازه

رایگان
قیمت (تومان) : توافقی
قیمت (تومان) : توافقی
قیمت (تومان) : توافقی
IMG_0456 copy
قیمت (تومان) : 680,000,000
قیمت (تومان) : توافقی

مغازۀ 95 متری در مرکز شهر

عرضه در بورس املاک
مغازه بزرگ
قیمت (تومان) : 2,850,000,000

تذکر مهم:

با مطالعه‌ی «راهنمای خرید امن»، آسوده‌تر معامله کنید.

هشدار پلیس:

لطفاً پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا و یا خدمات ارائه‌شده، به‌صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.