13املاک مسکونی متفرقهrss
01فروش مسکونی

9904140001
منطقه16- مسجد جمشیدآباد
قیمت(تومان) : 650,000,000
9903300925
منطقه43- کوی بهمن
قیمت(تومان) : 860,000,000
9903270303
منطقه43- کوی بهمن
قیمت(تومان) : 1,950,000,000
9903260842
منطقه43- کوی بهمن
قیمت(تومان) : 1,120,000,000
9903202020
منطقه10- کوی پیام
قیمت(تومان) : 795,000,000
9902080910
منطقه53- زیباشهر
9811041858
منطقه14- سبزقبا
قیمت(تومان) : توافقی
9811031727
منطقه 7- بهشتی شمالی
قیمت(تومان) : 1,250,000,000
9810030849
منطقه15- حیدرخانه
قیمت(تومان) : 380,000,000
9808161753
منطقه35- پارک نارنج
قیمت(تومان) : 330,000,000
9807091029
منطقه44- کوی سعدی
قیمت(تومان) : 1,500,000,000
9806041000
منطقه42- کوی انقلاب
قیمت(تومان) : توافقی
9804090120
منطقه42- کوی انقلاب
قیمت(تومان) : 800,000,000
9903101112
منطقه27- سیدمحمود
قیمت(تومان) : 1,550,000,000