9812281120
قیمت (تومان) : 950,000,000
قیمت (تومان) : 250,000,000
قیمت (تومان) : 700,000,000
9812250831
قیمت (تومان) : 1,400,000,000
9811081928
قیمت (تومان) : 270,000,000
1
قیمت (تومان) : 250,000‌,000
9811081928
قیمت (تومان) : 975,000,000
9810301743
قیمت (تومان) : 1,300,000,000
9811081929
قیمت (تومان) : 900,000,000
9810081717
قیمت (تومان) : 1,012,000,000
9811081928
قیمت (تومان) : 430,000,000
9811041858
قیمت (تومان) : توافقی
9810292001
قیمت (تومان) : 355,000,000
9810270957
قیمت (تومان) : 1,240,000,000
۹۸۱۰۲۵۱۸۳۴
قیمت (تومان) : 1,400,000,000
9810270957
قیمت (تومان) : 840,000,000

فروش آپارتمان 71 متری در خیابان امام موسی صدر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 
Untitled
قیمت (تومان) : 2,200,000,000
9807181433
قیمت (تومان) : 1,350,000,000
9810081717
قیمت (تومان) : 255,000,000
9809270822
قیمت (تومان) : 900,000,000
9810030849
قیمت (تومان) : 380,000,000
9809290854
قیمت (تومان) : 1,560,000,000
9809270822
قیمت (تومان) : 850,000,000
9809261732
قیمت (تومان) : 650,000,000

فروش آپارتمان 160متری خ فردوسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
9809121132
قیمت (تومان) : 470,000,000

فروش اپارتمان84متری قرنی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 550,000,000

فروش لکس 75 متری در بن‌جعفر

عرضه در بورس املاک
9809110758
قیمت (تومان) : 140,000,000
9809092104
قیمت (تومان) : 640,000,000
9809062136
قیمت (تومان) : 545,000,000
قیمت (تومان) : 750,000,000
9808161753
قیمت (تومان) : 330,000,000
9808090757
قیمت (تومان) : 770,000,000

آپارتمان 90 متری مهرشهر آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 305,000,000
9807291001
قیمت (تومان) : 950,000,000
9807201348
قیمت (تومان) : 380,000,000
9807191753
قیمت (تومان) : 2,000,000,000
9807081003
قیمت (تومان) : 2,100,000,000
9807021252
قیمت (تومان) : 580,000,000
9806301048
قیمت (تومان) : 340,000,000
9806251307
قیمت (تومان) : 360,000,000

فروش لکس 150 متری کوی اندیشه

عرضه در بورس املاک
9806242235
قیمت (تومان) : 930,000,000
9806241941
قیمت (تومان) : 390,000,000
9806221137
قیمت (تومان) : 600,000,000
9806111937
قیمت (تومان) : 580,000,000
9806081420
قیمت (تومان) : 1,360,000,000
9806051002
قیمت (تومان) : 200,000,000
9806041000
قیمت (تومان) : توافقی
9805311114
قیمت (تومان) : توافقی
9805311114
قیمت (تومان) : توافقی
9805310856
قیمت (تومان) : 400,000,000
9805290040
قیمت (تومان) : 3,400,000,000
9805242304
قیمت (تومان) : 600,000,000

سوبلکس 260متری بهشتی شمالی

عرضه در بورس املاک
9805161453
قیمت (تومان) : 1,400,000,000
9805152104
قیمت (تومان) : 280,000,000
9804290948
قیمت (تومان) : 1,750,000,000

فروش واحد ویلائی 140متری شوش

عرضه در بورس املاک
9804161851
قیمت (تومان) : 550,000,000

سوبلکس 220متری در شاه خراسان

عرضه در بورس املاک
9804090120
قیمت (تومان) : 800,000,000

درخواست خرید خانه 100 متری

عرضه در بورس املاک
9803312341
قیمت (تومان) : 400,000,000
9803312334
قیمت (تومان) : 1,000,000,000

دوبلکس نزدیک 45 متری

عرضه در بورس املاک
9803181235
قیمت (تومان) : 650,000,000
9802071300
قیمت (تومان) : توافقی
9802071222
قیمت (تومان) : 1,260,000,000
9802041801
قیمت (تومان) : توافقی
9801300018
قیمت (تومان) : 1,000,000,000
9801271114
قیمت (تومان) : 120,000,000
قیمت (تومان) : 250,000,000
قیمت (تومان) : 770,000,000
IMG-20200226-WA0004
قیمت (تومان) : 250,000,000
1
قیمت (تومان) : 170,000,000

فروش خانه دوبلکس 110 متری در خیابان رودکی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,000,000,000
 

فروش آپارتمان 80 متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 480,000,000
 

فروش آپارتمان 80 متری در کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 365,000,000
 

فروش آپارتمان 98 متری در فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 420,000,000
 

فروش آپارتمان 68 متری در کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 285,000,000
 

فروش آپارتمان 95 متری در خیابان فردوسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 690,000,000
 

فروش آپارتمان 99 متری در خیابان فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 670,000,000
 

فروش آپارتمان 90 متری در خیابان پیام آوران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 660,000,000
 

فروش خانه ویلایی 128متری در خیابان مالک اشتر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش آپارتمان 99 متری در خیابان عقیق

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 465,000,000
 

فروش آپارتمان 96 متری در خیابان طوس

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 537,000,000
 

فروش آپارتمان 85 متری در کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 460,000,000
 

فروش خانه ویلایی 225 متری در کوی مقاومت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,240,000,000
 

فروش آپارتمان 81 متری در فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 460,000,000
 

فروش آپارتمان 100 متری در خیابان شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 750,000,000
 

فروش آپارتمان 122 متری در خیابان پیام آوران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 915,000,000
 

فروش آپارتمان 73 متری در خیابان حمزه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 415,000,000
 

فروش زمین مسکونی 130متری در زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 110,000,000
 

فروش زمین مسکونی 200متری در کوی پیام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,250,000,000
 

فروش خانه ویلایی 100 متری در خیابان میثم تمار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 585,000,000
 

فروش خانه ویلایی189 متری در فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,400,000,000
 

فروش خانه ویلایی 100 متری در خیابان دهقان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 860,000,000
 

فروش خانه ویلایی 230 متری در زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 425,000,000
 

فروش خانه ویلایی 200 متری در خیابان دانا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,550,000,000
 

اجاره روزانه خانه ویلایی 120 متری در مرکز شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 200,000
 

فروش آپارتمان 108 متری در خیابان اقبال

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 972,000,000
 

فروش آپارتمان 85 متری در خیابان مربی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 430,000,000
 

فروش آپارتمان 85 متری در کوی مقاومت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 85
 

فروش خانه ویلایی200 متری در خیابان شهید بیفان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,250,000,000
 

فروش خانه ویلایی 80 متری در کوی بهمن

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 600,000,000
 

فروش ویلایی ۱۹۵متری در خیابان بوذرجمهری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,200,000,000
 

فروش آپارتمان 80 متری در کوی حافظ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 540,000,000
 

فروش خانه ذوبلکس 202 متری در خیابان امام خمینی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,150,000,000
 

فروش خانه دو طبقه 85 متری در کوی ولی آباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 500,000,000
 

فروش خانه کلنگی 246 متری در خیابان آفرینش

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 3,440,000,000
 

فروش خانه ویلایی235 متری در خیابان بهاران7

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,115,000,000
 

فروش خانه سوبلکس104 متری در خیابان نونچی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 936,000,000
 
1
قیمت (تومان) : 1,000,000,000
 
قیمت (تومان) : 450,000,000

فروش اپارتمان۱۰۶ متری در خیابان محتشم

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 636,000,000
 

فروش آپارتمان 77 متری در مرکز شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش زمین مسکونی223متری در فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,445,000,000
 

فروش خانه ویلایی 100 متری در خیابان حضرت رسول

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 550,000,000
 

فروش دوبلکس 201 متری در خیابان مطهری شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,350,000,000
 

فروش خانه ویلایی 180 متری در پیروزی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 900,000,000
 

فروش خانه ویلایی240متری در کوی حافظ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,850,000,000
 

فروش خانه دو طبقه 60 متری در خیابان مینو

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 430,000,000
 

فروش خانه ویلایی 92 متری درخیابان شیخ بهایی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 820,000,000
 

فروش خانه نقلی 40متری در سلمان فارسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 310,000,000
 

فروش خانه ویلایی 130 متری در خیابان عارف

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 700,000,000
 

فروش آپارتمان 95 متری در کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 550,000,000
 

فروش خانه کلنگی 230 متری در خیابان عدالت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش آپارتمان96 متری در کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 525,000,000
 

فروش آپارتمان 83 متری در کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450,000,000
 

فروش خانه دو طبقه 198 متری در کوی مقاومت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,550,000,000
 

فروش خانه نقلی 55متری در زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 130,000,000
 

فروش خانه ویلایی160 متری در خیابان فردوسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,080,000,000
 

فروش خانه ویلایی 130 متری در خیابان کشاورز

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 670,000,000
 

فروش خانه نقلی 50متری در خیابان مولوی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 320,000,000
 

فروش خانه نقلی75 متری در خیابان 45 متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 400,000,000
 

فروش خانه نقلی63 متری در خیابان روستا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 485,000,000
 

فروش آپارتمان 90 متری در خیابان زکریای رازی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 500,000,000
 

فروش آپارتمان 82 متری در فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 500,000,000
 

فروش آپارتمان 93 متری در خیابان گلریز

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 600,000,000
 

فروش آپارتمان 73 متری در خیابان منتظری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 600,000,000
 

فروش آپارتمان 55 متری در خیابان مربی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 240,000,000
 

فروش آپارتمان 105 متری در کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 277,000,000
 

فروش خانه ویلایی 153 متری در فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,250,000,000
 

فروش خانه دوبلکس 108 متری در خیابان 22 بهمن

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,400,000,000
 

فروش خانه کلنگی 135 متری در خیابان بوعلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,620,000,000
 

فروش ویلایی 100 متری در خیابان جهاد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش خانه ویلایی 167 متری در خیابان فجر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش خانه ویلایی 200 متری در خیابان شهید رجایی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,100,000,000
 
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش خانه کلنگی 230 متری در خیابان صفا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,955,000,000
 

فروش خانه نقلی 50متری در کوی بهمن

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 375,000,000
 

فروش خانه ویلایی 180 متری در کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,150,000,000
 

فروش خانه ویلایی155 متری در خیابان امام سجاد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,000,000,000
 

فروش خانه 242 متری در خیابان حیدرخانه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 556,000,000
 

فروش خانه نقلی 42 متری در خیابان خانه معلم

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 250,000,000
 

فروش خانه دوبلکس155 متری در خیابان حضرت زینب

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 980,000,000
 

فروش خانه ویلایی180 متری در خیابان جمال الدین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش خانه ویلایی 80متری در خیابان امام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 390,000,000
 

فروش آپارتمان 80 متری در خیابان حافظ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 600,000,000
 

فروش آپارتمان92 متری در خیابان سعیدی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 530,000,000
 

فروش آپارتمان 95 متری در خیابان عقیق

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 620,000,000
 

فروش آپارتمان 95 متری در کوی آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش آپارتمان 100متری در کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450,000,000
 

فروش آپارتمان 106 متری در کوی آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش آپارتمان 80 متری در خیابان بوذر جمهری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 500,000,000
 

فروش آپارتمان 92 متری در خیابان امام خمینی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 480,000,000
 

فروش آپارتمان87متری در فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 420,000,000
 

فروش آپارتمان 95 متری در زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 220,000,000
 

فروش آپارتمان160 متری در خیابان امید اصلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,000,000,000
 
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش خانه ویلایی120 متری جنب دانشگاه پیام نور

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 380,000,000
 
1
قیمت (تومان) : 950,000,000
 

فروش خانه سه طبقه 236 متری در کوی آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش خانه ویلایی 170 متری در خیابان توحید

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,350,000,000
 

فروش خانه کلنگی 190 متری در خیابان سعیدی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,400,000,000
 

فروش خانه ویلایی 193 متری در خیابان شیخ بهایی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,650,000,000
 

فروش خانه نقلی 50 متری در زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 135,000,000
 

فروش آپارتمان 89متری در کوی پیام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 510,000,000
 

فروش آپارتمان 95 متری در کوی آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 510,000,000
 

فروش آپارتمان 85 متری در خیابان مدرس

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 500,000,000
 

فروش آپارتمان 85 متری در خیابان یاوران اسلام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 510,000,000
 

فروش آپارتمان 98 متری در کوی پیام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 568,000,000
 

فروش خانه دوبلکس 85 متری در خیابان سمیه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش خانه کلنگی 104 متری در خیابان امام خمینی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش خانه دوبلکس 228 متری در خیابان خیام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,596,000,000
 

فروش خانه ویلایی 225 متری در خیابان خیام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,400,000,000
 

فروش خانه ویلایی 126 متری در زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 340,000,000
 

فروش خانه ویلایی 167متری در خیابان فجر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش خانه ویلایی 114متری در کوی آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 750,000,000
 
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش آپارتمان 98 متری در خیابان ارسطو

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش خانه ویلایی130 متری در کوی انقلاب

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 650,000,000
 

فروش خانه کلنگی 115 متری در خیابان شیخ بهایی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 866,000,000
 

فروش آپارتمان 75 متری در کوی آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش خانه ی ویلایی 75 متری در دهقان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش آپارتمان 85 متری در یاوران اسلام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش آپارتمان 116 متری در پیام آوران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 697,000,000
 

فروش آپارتمان 96 متری در فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 560,000,000
 

فروش آپارتمان 95 در کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 460,000,000
 

فروش آپارتمان 110متری در فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 480,000,000
 

فروش آپارتمان 110متری در ملاصدرا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 638,000,000
 

فروش آپارتمان 84 متری در خیابان فردوسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 500,000,000
 

فروش آپارتمان 85متری در فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 460,000,000
 

فروش خانه نقلی 41 متری جنب میراث فرهنگی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 210,000,000
 

فروش خانه ویلایی 68متری در خیابان جهاد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450,000,000
 

فروش خانه ویلایی 115متری در زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 300,000,000
 

فروش خانه ویلایی 162متری محله رودبند

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450,000,000
 

فروش خانه ویلایی 98متری در خیابان امامت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 300,000,000
 

فروش خانه دوبلکس 198متری در مقاومت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,550,000,000
 

فروش خانه کلنگی250متری خیابان طالقانی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 650,000,000
 

فروش خانه دوبلکس 100 متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 380,000,000
 

فروش آپارتمان 80 متری خیابان بهشتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 520,000,000
 

فروش آپارتمان140متری خیابان بنفشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش آپارتمان 100متری مهرشهر آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش آپارتمان 115متری خیابان محتشم

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 670,000,000
 

فروش آپارتمان 95متری مهرشهر آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 330,000,000
 

فروش آپارتمان 90متری کوی آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350,000,000
 

فروش آپارتمان 100 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 630,000,000
 

فروش آپارتمان خیابان جلالی 2

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 430,000,000
 

فروش آپارتمان 91متری مهرشهر آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 300,000,000
 

فروش خانه ویلایی 116متری در مطهری شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 870,000,000
 

فروش خانه کلنگی225متری خیابان میرداماد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,575,000,000

فروش خانه ویلایی 150متری در کوی گلستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی نقلی 55متری در حضرت زینب

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 360,000,000

فروش آپارتمان 133 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش آپارتمان 82 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش آپارتمان101 متری پیام آوران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 760,000,000

فروش آپارتمان 82 متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 420,000,000

فروش خانه دوبلکس120 متری در احسان9

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 830,000,000

فروش خانه ویلایی91متری در سیدجمال الدین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450,000,000

فروش خانه دوبلکس 218متری در بهشتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,850,000,000

فروش خانه ویلایی 145متری در خیابان فاطمیه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,200,000,000

فروش خانه ویلایی 114متری در محله سیاهپوشان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 200,000,000

فروش خانه ویلایی180متری در آفرینش شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه دوبلکس 100 متری در فردوسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه سوبلکس180متری خیابان عقیق

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,530,000,000

فروش خانه ویلایی125متری در مرکز شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 640,000,000
IMG_20191126_010058
قیمت (تومان) : 1,800,000,000

فروش زمین مسکونی 150 متری در بلوار محمدی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 720,000,000

فروش آپارتمان 92 متری در مهرشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 280,000,000

فروش خانه 130 متری در خیابان بوعلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 800,000,000

فروش خانه دوبلکس 110 متری در شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 500,000,000

فروش زمین مسکونی 160 متری در زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 160,000,000

فروش دوبلکس 215 متری در امید اصلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,600,000,000

فروش خانه ویلایی 200 متری در فرهنگشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,540,000,000

فروش آپارتمان 102 متری در مهرشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350,000,000

فروش خانه ویلایی 220 متری در خیابان احسان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,100,000,000

فروش آپارتمان 110 متری خیابان دهقان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 630,000,000

فروش آپارتمان 89 متری در کوی پیام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450,000,000

فروش آپارتمان 75 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 330,000,000

فروش آپارتمان 71 متری در خیابان 86 هکتار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 245,000,000

فروش آپارتمان 80 متری ملاصدرا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 370,000,000

فروش آپارتمان 105 متری خیابان فردوسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 630,000,000

فروش آپارتمان 72 متری انتهای شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 340,000,000

فروش آپارتمان 85 متری در خیابان نظامی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 580,000,000

فروش آپارتمان 70 متری در خیابان ارسطو

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 400,000,000

فروش آپارتمان 95 متری در منتظری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 390,000,000

فروش ویلایی سوبلکس 160 متری در کوی حافظ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,200,000,000

فروش ویلایی 180 متری در زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 750,000,000

فروش خانه ویلایی 225 متری در مقاومت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1

فروش آپارتمان 88 متری در کوی پیام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 572,000,000

فروش خانه ویلایی 200 متری در فرهنگشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,750,000,000

فروش آپارتمان 160 متری در ملاصدرا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 960,000,000
1
قیمت (تومان) : 800,000,000

فروش آپارتمان 100 متری در سبحانی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 740,000,000

فروش ویلایی 133 متری در زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 400,000,000

فروش آپارتمان 120 متری در مجتمع خورشید 2

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 780,000,000

فروش آپارتمان 130 متری در مجتمع خورشید

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 650,000,000

فروش آپارتمان 60 متری در آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 280,000,000

فروش آپارتمان 92 متری در آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 300,000,000
1
قیمت (تومان) : 722,000,000

فروش خانه ویلایی 327 متری در آفرینش

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 4,905,000,000

فروش زمین مسکونی 128 متری در زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 256,000,000

فروش آپارتمان 120 متری در ابوریحان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 840,000,000

فروش سوبلکس155 متری در خیابان جهاد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,500,000,000

فروش خانه ویلایی 210 متری در بهاران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,900,000,000

فروش خانه ویلایی250متری کوی آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,600,000,000

فروش خانه ویلایی 180متری خیابان خسروی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 900,000,000

فروش خانه کلنگی 200 متری خیابان صابرین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,200,000,000

فروش خانه کلنگی 170 متری خیابان انقلاب

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,700,000,000

فروش خانه ویلایی 158متری خیابان شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,370,000,000

فروش خانه کلنگی 300 متری خیابان بهشتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,400,000,000

فروش خانه دوبلکس 100 متری کوی سعدی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 900,000,000

فروش خانه ویلایی 170متری در خیابان محتشم

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه دوبلکس 248 متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 660,000,000

فروش خانه ویلایی 160متری در گلستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,200,000,000

فروش خانه دوبلکس 50 متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 160,000,000

فروش خانه ویلایی 70متری خیابان صابرین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 370,000,000

فروش آپارتمان60 متری کوی آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 260,000,000

فروش خانه ویلایی60متری خیابان منتظری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 300,000,000

فروش خانه ویلایی 101متری در مطهری شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 800,000,000

فروش خانه ویلایی 140متری خیابان فردوسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 750,000,000

فروش خانه سوبلکس300متری نگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی106متری خیابان استقلال

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 620,000,000

فروش خانه دو طبقه 210 متری جاده ساحلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی 110متری پل قدیم

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 440,000,000

فروش آپارتمان 87 متری در 45 متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 480,000,000

فروش ویلائی 80 متری در روستا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 400,000,000

فروش آپارتمان 112 متری در کوی پیام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 695,000,000

فروش ویلایی 120 متری در کوی نیرو

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350,000,000

فروش دوطبقه 220 متری در 45متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,540,000,000

فروش آپارتمان 130 متری در نوبهار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1

فروش دوبلکس 150 متری در مقاومت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,500,000,000

فروش دوبلکس 189 متری در میثم تمار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1

فروش ویلایی طرح دوبلکس120 متری در کوی کارون

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 390,000,000

فروش ویلایی 158 متری در خیابان استقلال

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 750,000,000

فروش دوبلکس 200 متری در کوی پردیس

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,200,000,000

فروش خانه ویلایی 220 متری در خیابان بیدخ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,200,000,000

فروش خانه سه طبقه 150 متری در خیابان حافظ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 750,000,000

فروش خانه ویلایی 400 متری در منتظری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,100,000,000

فروش اپارتمان 74 متری ارسطو

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 475,000,000

فروش خانه ویلایی 100 متری میدان امام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 360,000,000

فروش خانه ویلایی 110 متری خیابان سجاد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 460,000,000

فروش خانه ویلایی 200 متری کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,100,000,000

آپارتمان 80 متری فرهنگشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450,000,000

فروش آپارتمان98 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 510,000,000

فروش آپارتمان95 متری خ شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 580,000,000

فروش آپارتمان 80 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 410,000,000

فروش خانه ویلایی137متری خ دهقان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,150,000,000

فروش آپارتمان 92متری خ کشاورز

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 600,000,000

فروش آپارتمان 95 متری کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 500,000,000

فروش آپارتمان 90متری مهرشهر آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 270,000,000

فروش آپارتمان 100 متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 700,000,000

فروش زمین 100 متری در آفرینش

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 780,000,000

فروش سوبلکس 75 متری در شاه خراسان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 750,000,000

فروش خانه ویلایی 240 متری در مصلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1

فروش آپارتمان 82 متری در خیابان سعیدی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 390,000,000

فروش زمین مسکونی 200 متری بهاران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 3,000,000,000

پیش فروش آپارتمان 120 متری پیام آوران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1

فروش آپارتمان 95 متری در مقاومت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1

زمین مسکونی 195 متری ملاصدرا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
قیمت (تومان) : 1,270,000,000

فروش ویلایی ۲۰۰ متری امید

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
قیمت (تومان) : 1,400,000,000

فروش خانه ویلایی 200متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,500,000,000

فروش خانه دوبلکس 120 متری خ22 بهمن

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,300,000,000

فروش خانه ویلایی 178متری دارالمومنین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,800,000,000

فروش خانه ویلایی55 متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 155,000,000

فروش خانه ویلایی 200متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,500,000,000

فروش خانه ویلایی96 متری خ قاضی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 330,000,000

فروش خانه ویلایی 130متری خ سبحانی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 500,000,000

فروش خانه دوطبقه160 متری خ86هکتار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,320,000,000

فروش خانه دوبلکس 115متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 650,000,000

فروش خانه ویلایی 128متری خ شیخ بهایی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,050,000,000

فروش خانه دوبلکس 70 متری خ قاضی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 420,000,000

فروش خانه دوبلکس 130 متری انتهای دارالمومنین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 820,000,000

فروش خانه ویلایی 231متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 510,000,000

فروش خانه دوبلکس 180متری نگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش آپارتمان 101 متری خ حضرت رسول

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 650,000,000

فروش آپارتمان 96متری مهرشهر آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450,000,000

فروش آپارتمان 112 متری ملاصدرا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 700,000,000

فروش آپارتمان 86 متری خ حکیم سنایی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 446,000,000

فروش آپارتمان 80 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450,000,000

فروش آپارتمان 100 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 600,000,000

فروش آپارتمان 90متری کوی آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 340,000,000

فروش آپارتمان 87 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 400,000,000

فروش لکس مسکونی 65متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 250,000,000

فروش آپارتمان 53 متری خ امام شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش آپارتمان 82 متری خ ناصرخسرو

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450,000,000

فروش خانه کلنگی 220 متری خ توحید

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش آپارتمان 135 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی 40 متری خ طالقانی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 210,000,000

فروش خانه ویلایی 140متری خ مربی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,200,000,000

فروش لکس مسکونی 140متری کوی بهمن

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 660,000,000

فروش خانه دوبلکس 215 متری کوی سعدی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی 113 متری خ فجر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه دوبلکس 200 متری آفرینش

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,600,000,000

فروش خانه ویلایی 170متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,450,000,000

فروش خانه ویلایی 156متری دارالمومنین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 700,000,000

فروش خانه ویلایی 188متری خ صابرین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه دوبلکس 75متری خ سیدمحمود

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 900,000,000

فروش خانه ویلایی 70متری کوی ذوالفقار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 500,000,000

فروش خانه ویلایی 198متری کوی مقاومت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,090,000,000

فروش خانه سوبلکس 170متری نگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی 213متری خ مطهری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش آپارتمان84 متری در ملاصدرا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 370,000,000

فروش آپارتمان 85متری خ 86هکتار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 460,000,000

فروش آپارتمان 80متری خ ناصرخسرو

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 440,000,000

فروش آپارتمان 92متری مهرشهر آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 300,000,000

فروش آپارتمان 100 متری کوی حافظ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش لکس مسکونی 110متری خ کشاورز

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش آپارتمان 65 متری خ کشاورز

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 290,000,000

فروش آپارتمان 102متری خ وصال

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 510,000,000

فروش آپارتمان 100 متری خ نگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 635,000,000

فروش آپارتمان 174متری خ شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,300,000,000

فروش آپارتمان 99 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 510,000,000

فروش آپارتمان80 متری خ نگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 420,000,000

فروش آپارتمان 70 متری خ فردوسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 375,000,000

فروش آپارتمان 157 متری خ صفا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,400,000,000

فروش خانه دوبلکس 145 متری نگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,400,000,000

فروش خانه ویلایی 200متری خ ناصرخسرو

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,260,000,000

فروش خانه ویلایی 240متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 500,000,000

فروش آپارتمان96 متری کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 375,000,000

فروش آپارتمان 93متری مهرشهر آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 320,000,000

فروش آپارتمان 76 متری آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش آپارتمان 84 متری خ ابوریحان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450,000,000

فروش آپارتمان 89 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 470,000,000

فروش آپارتمان 85 متری خ مربی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 250,000,000

فروش آپارتمان 84 متری آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 380,000,000

فروش آپارتمان 92متری مهرشهر آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش آپارتمان 122 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش آپارتمان 80 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 460,000,000

فروش آپارتمان 57 متری خ انقلاب

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی100متری خ هجرت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 440,000,000

فروش خانه ویلایی 160متری کوی سعدی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 700,000,000

فروش خانه ویلایی78 متری زکریای رازی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 330,000,000

فروش خانه ویلایی 182متری حکیم سنایی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش لکس مسکونی 100متری کوی ذوالفقار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 400,000,000

فروش خانه ویلایی 300متری کوی بهمن

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,650,000,000

فروش خانه ویلایی 208متری آفرینش جنوبی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی121متری فردوسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 680,000,000

فروش خانه ویلایی 70متری خ حیدرخانه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450,000,000

فروش خانه ویلایی 160متری گلستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,300,000,000

فروش خانه کلنگی 120 متری خ امام شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین 500متری خ امام جنوبی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین مسکونی 122متری آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 366,000,000

فروش خانه ویلایی 50متری پیام آوران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 510,000,000

فروش خانه سوبلکس 208متری کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,450,000,000

فروش خانه سوبلکس 550متری خ عقیق

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,750,000,000

فروش خانه ویلایی 200متری ملاصدرا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه دوبلکس 160 متری سلمان فارسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,000,000,000

فروش خانه ویلایی 265متری خ عدالت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,500,000,000

فروش خانه سوبلکس 200متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,300,000,000

فروش خانه ویلایی 225متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 300,000,000

فروش خانه ویلایی 220متری خ نبوت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,900,000,000

فروش خانه ویلایی 200متری ملاصدرا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,400,000,000

فروش آپارتمان60 متری کوی ذوالفقار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 290,000,000

فروش آپارتمان83 متری خ لبخندشکوفه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 580,000,000

فروش آپارتمان 103متری مهرشهر آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 280,000,000

فروش آپارتمان 96متری آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 440,000,000

فروش خانه دوبلکس 171متری خ سجاد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 850,000,000

فروش آپارتمان90 متری کوی حافظ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 580,000,000

فروش آپارتمان 70متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 400,000,000

فروش آپارتمان90 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 410,000,000

فروش آپارتمان 90 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 410,000,000

فروش آپارتمان84 متری کوی حافظ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 552,000,000

فروش آپارتمان82 متری خ نگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 420,000,000

فروش آپارتمان 100 متری خ منتظری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 560,000,000

فروش آپارتمان 93متری خ امام شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 330,000,000

فروش آپارتمان 83متری خ بهاران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 370,000,000

فروش واحد آپارتمانی 60متری نگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 250,000,000

فروش آپارتمان 99 متری خ عقیق

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 420,000,000

فروش آپارتمان 100 متری خ 86هکتار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 600,000,000

فروش آپارتمان150 متری در ملاصدرا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 700,000,000

فروش آپارتمان 93متری مهرشهر آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 320,000,000

فروش آپارتمان90 متری کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 470,000,000

فروش آپارتمان 110متری دارالمومنین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش آپارتمان 100 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 540,000,000

فروش آپارتمان 95 متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 215,000,000

فروش خانه ویلایی 60متری میرداماد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 400,000,000

فروش خانه ویلایی 160 متری خ حمزه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی90 متری خ12بهمن

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 360,000,000

فروش خانه دوبلکس123 متری کوی طالقانی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 520,000,000

فروش خانه ویلایی 55متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 200,000,000

فروش خانه ویلایی170متری سید صبور

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,700,000,000

فروش خانه ویلایی 114متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه سوبلکس 220متری هجرت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,100,000,000

فروش آپارتمان 97متری خ 86هکتار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی 223متری توحید

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه دوبلکس 220متری امام خمینی شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی 265متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 600,000,000

فروش خانه ویلایی 240متری خ روستا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی 80متری خ 22بهمن

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 470,000,000

فروش آپارتمان 103متری مهرشهر آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش آپارتمان 95 متری ناصرخسرو

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 370,000,000

فروش آپارتمان71 متری خ نوبهار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 570,000,000

فروش خانه دوبلکس 331 متری شهید بالیده

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,800,000,000

فروش خانه ویلایی 183متری امام خمینی جنوبی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی 123متری هجرت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش آپارتمان 160 متری آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش آپارتمان107 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 830,000,000

فروش آپارتمان92 متری خ نگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه کلنگی 143 متری خ استقلال

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش آپارتمان 90 متری مهرشهر آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 300,000,000

فروش زمین مسکونی 160متری نگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین مسکونی 50متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 85,000,000

فروش آپارتمان52 متری خ فردوسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 220,000,000

فروش آپارتمان83 متری خ فردوسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 510,000,000

فروش آپارتمان 131 متری خ قرنی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 780,000,000

فروش زمین مسکونی 172متری شاه خراسان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,200,000,000

فروش خانه ویلایی 138متری سیدجمال الدین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 500,000,000

فروش خانه ویلایی 165متری گلریز

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین مسکونی 50متری 86هکتار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی دو طبقه 160 متری سنجر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 280,000,000

فروش زمین مسکونی 360متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
9809212035
قیمت (تومان) : 1,600,000,000

فروش آپارتمان 122 متری کوی امام رضا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 565,000,000

فروش زمین مسکونی 100متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 200,000,000

فروش خانه ویلایی 60متری انقلاب

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 390,000,000

فروش خانه ویلایی 160 متری سنجر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 180,000,000

فروش اپارتمان58متری خ آفرینش

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350,000,000

فروش خانه ویلایی120متری خ بوعلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 770,000,000

فروش اپارتمان106متری میدان گل

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350,000,000

فروش اپارتمان94متری پیام آوران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 564,000,000

فروش خانه سوبلکس100متری خ طالقانی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 700,000,000

فروش خانه ویلایی124متری خ فردوسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 850,000,000

فروش زمین مسکونی198 متری در ملاصدرا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان125متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 630,000,000

فروش خانه ویلایی200متری 86هکتار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی60متری قاضی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 260,000,000

فروش زمین مسکونی160متری در انتهای شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 880,000,000

فروش اپارتمان72متری کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 360,000,000

فروش اپارتمان103متری خ حافظ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان85متری خ سبحانی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 480,000,000

فروش خانه ویلایی200متری خ پیام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی250متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,500,000,000

فروش خانه ویلایی155متری خ اقبال لاهوری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 900,000,000

فروش خانه ویلایی240متری بهشتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان90متری خ عارف

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 615,000,000

فروش خانه ویلایی160متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 180,000,000

فروش خانه دوبلکس190متری درنگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,990,000,000

فروش اپارتمان93متری مهرشهر ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 330,000,000

فروش زمین مسکونی154متری در انتهای شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 530,000,000

فروش زمین مسکونی128متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی60متری خ انقلاب

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 400,000,000

فروش اپارتمان88متری خ پیام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 380,000,000

فروش اپارتمان90 متری خ ملاصدرا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 585,000,000

فروش خانه ویلایی275متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 3,300,000,000

فروش اپارتمان86متری نگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 420,000,000

فروش خانه ویلایی263متری در مطهری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,200,000,000

فروش خانه ویلایی225متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 650,000,000

فروش زمین مسکونی40متری درزیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی107متری کوی مدرس

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 370,000,000

فروش خانه ویلایی208متری خ ناصرین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,444,000,000

فروش خانه ویلایی170متری صفی اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 310,000,000

فروش خانه دوبلکس160متری خ یاوران اسلام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,700,000,000

فروش اپارتمان200متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,900,000,000

فروش خانه دوبلکس139متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

زمین نیمه ساخت 131متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین مسکونی128متری درزیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی100متری گاومیش اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 160,000,000

فروش اپارتمان71متری خ نوبهار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 570,000,000

فروش خانه ویلایی100متری میدان کوتیان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 65,000,000

فروش اپارتمان145متری خ فردوسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه سه طبقه60متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 250,000,000

فروش زمین مسکونی85متری صفی اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین مسکونی200متری درشهیون

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی140متری شهر امام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین مسکونی205متری در چمگلک

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان98متری کوی حافظ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 550,000,000

فروش زمین مسکونی166متری خ وصال

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی60 متری خ سجاد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 420,000,000

فروش اپارتمان117متری خ نوبهار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان90متری کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 375,000,000

فروش خانه ویلایی91 متری خ نظامی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 630,000,000

پیش فروش آپارتمان 100متری خ بنفشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 270,000,000

فروش زمین مسکونی55متری درزیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان89متری خ ملاصدرا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 560,000,000

فروش اپارتمان55متری خ امام خمینی شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان85 متری در خ سیدمحمود

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 380,000,000

فروش زمین مسکونی120متری درزیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 95,000,000

فروش زمین مسکونی130متری در دارالمومنین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 95,000,000

فروش خانه ویلایی220متری در کوی ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی143متری خ مالک اشتر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 650,000,000

فروش خانه ویلایی230متری خ صفا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,725,000,000

فروش زمین مسکونی364متری فرهنگشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی115متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 225,000,000

فروش خانه ویلایی266متری خ نظامی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,780,000,000

فروش خانه ویلایی125متری خ محتشم

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 720,000,000

فروش مجتمع آپارتمان 4واحده خ ارسطو

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 3,600,000,000

فروش زمین مسکونی211متری کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,000,000,000

فروش خانه کلنگی100متری خ نبوت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,350,000,000

فروش یک باب ساختمان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1

فروش یک باب ساختمان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 170,000,000

بلوار شاخراسان لکس پایین ۴۰متر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 200,000,000

ویلایی نقلی تمیز

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 220,000,000

فروش خانه ویلایی130متری خ سعیدی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 470,000,0000

فروش اپارتمان92متری مهرشهر ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 290,000,000

فروش خانه ویلایی150متری گاومیش اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 130,000,000

فروش زمین مسکونی211متری کوی عسکریه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 527,000,000

فروش اپارتمان100متری حضرت رسول

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 620,000,000

فروش لکس مسکونی60متری کوی سعدی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 230,000,000

فروش خانه ویلایی172متری فرهنگشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی180متری شهرک کلولی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان 98 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 560,000,000

فروش خانه ویلایی93 متری خ 45متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 560,000,000

فروش اپارتمان92متری مهرشهر ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 289,000,000

فروش خانه دوطبقه72 متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه دوطبقه250متری آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,400,000,000

فروش زمین مسکونی180متری آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان159متری در خ سهروردی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان70متری خ نگین اصلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350,000,000

فروش زمین مسکونی190متری نگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,862,000,000

فروش خانه دوبلکس60متری در خ نمازجمعه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 380,000,000

فروش خانه دوبلکس300متری خ سلمان فارسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین مسکونی140متری پیام نور

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 77,000,000

فروش خانه ویلایی200متری پیام اوران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 3,400,000,000

فروش اپارتمان103متری خ شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین مسکونی160متری شهرک منتظری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین مسکونی172متری در دارالمومنین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 600,000,000

فروش خانه دوبلکس190متری درنگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,990,000,000

فروش زمین مسکونی266متری در خ نوبهار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,330,000,000

فروش خانه ویلایی324متری خ جهاد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 3,800,000,000

فروش اپارتمان100متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 530,000,000

فروش اپارتمان55متری خ امیداصلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 170,000,000

فروش زمین مسکونی130 متری در دارالمومنین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 480,000,000

فروش زمین مسکونی154متری در شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 430,000,000

فروش اپارتمان93متری مهرشهر ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 280,000,000

فروش اپارتمان90متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 410,000,000

فروش خانه ویلایی84متری شهیون

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 100,000,000

فروش اپارتمان100متری خ 22بهمن

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 380,000,000

فروش اپارتمان113متری خ نبوت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان82متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 190,000,000

فروش زمین مسکونی159متری درخ ساحلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

منزل ۴۰ متری ویلایی نقلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 180,000,000

۸۶هکتار ۵۵متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 200,000,000

فروش اپارتمان140متری خ بنفشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان70متری خ نگین اصلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350,000,000

فروش خانه ویلایی400متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان92متری در86 هکتار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 534,000,000

فروش اپارتمان90متری مهرشهر ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350,000,000

فروش خانه دوطبقه216متری خ دلاوران اسلام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین مسکونی107متری درزیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 110,000,000

فروش اپارتمان80متری ولی اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 230,000,000

فروش خانه ویلایی70متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 180,000,000

فروش خانه ویلایی300متری خ سوم شعبان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 850,000,000

فروش خانه ویلایی180متری صفی اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 420,000,000

فروش خانه دوبلکس160متری ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,000,000,000

فروش خانه ویلایی150متری کوی سعدی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه کلنگی200 متری حسینیه اقازمان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان102متری مهرشهر ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 300,000,000

فروش زمین مسکونی211متری در بهاران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 7,700,000,000

فروش زمین مسکونی108متری درزیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 140,000,000

فروش زمین مسکونی156متری شهرک کلولی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی95متری شهر امام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 165,000,000

فروش خانه ویلایی150متری فرهنگشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین مسکونی60متری شهرک مهاجرین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 120,000,000

فروش اپارتمان105متری پیام اوران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 810,000,000

فروش خانه ویلایی93متری خ صابرین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 490,000,000

فروش خانه دوبلکس200متری در خ صفا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان163متری خ نونچی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,100,000,000

فروش خانه ویلایی93متری صفی اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 310,000,000

فروش خانه دوبلکس102متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی250متری در کوی ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,100,000,000

فروش زمین مسکونی140متری شهرک المهدی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 35,000,000

فروش خانه ویلایی198متری درمقاومت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش لکس مسکونی85متری صفی اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 250,000,000

فروش خانه ویلایی250متری درشهرک کلولی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350,000,000

فروش زمین مسکونی200متری در چمگلک

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 65,000,000

فروش زمین مسکونی132متری دربن جعفر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 130,000,000

فروش خانه ویلایی97متری کوی طالقانی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 300,000,000

فروش خانه ویلایی80متری حدود شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 200,000,000

فروش خانه ویلایی55متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 120,000,000

فروش خانه دوطبقه100متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350,000,000

فروش خانه دوطبقه100متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350,000,000

فروش خانه ویلایی165متری درامام خمینی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 815,000,000

فروش اپارتمان99متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی200متری خ پیام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی324متری خ افرینش

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه دوطبقه300متری کوی مدرس

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 380,000,000

فروش خانه ویلایی86متری خ نوح

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 480,000,000

فروش68متری ویلایی خ سلمان فارسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه دوطبقه162متری کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,300,000,000

فروش خانه ویلایی180متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,160,000,000

فروش اپارتمان90متری در فرهنگشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 260,000,000

فروش اپارتمان100متری حضرت رسول

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 620,000,000

فروش خانه ویلایی158متری گلستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,050,000,000

فروش اپارتمان90متری درزیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 210,000,000

فروش خانه ویلایی165متری خ نظامی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی167متری در کوی نیایش

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,350,000,000

فروش اپارتمان 75متری خ حمزه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی204متری خ دهقان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,800,000,000

فروش اپارتمان94متری مهرشهر ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 300,000,000

فروش خانه سوبلکس160متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,510,000,000

فروش خانه ویلایی171متری صفی اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 440,000,000

فروش زمین مسکونی50متری درزیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 80,000,000

فروش خانه ویلایی100متری قلعه سید

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 200,000,000

فروش خانه ویلایی95متری صفی اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان171متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,050,000,000

فروش خانه دوبلکس50متری کوی انقلاب

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان95متری در شهر امام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان101متری خ حافظ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 500,000,000

فروش زمین 150 متری در کوی طالقانی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 375,000,000

فروش اپارتمان110متری خ دهقان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 627,000,000

فروش خانه ویلایی265متری خ کوی سعدی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,500,000,000

فروش خانه ویلایی102متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 200,000,000

فروش اپارتمان 86متری خ نگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350,000,000

فروش اپارتمان53متری خ امام خمینی شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 228,000,000

فروش زمین کلنگی 200متری در خ پیام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,100,000,000

فروش ویلایی 150 متری سردشت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه دوبلکس88متری درمیدان مثلث

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 580,000,000

فروش128 متری ویلایی خ شیخ بهایی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان127متری خ کوی امام رضا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 740,000,000

فروش خانه دوبلکس100متری صفی اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه مسکونی525متری درگاومیش اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 778,000,000

فروش زمین 100 متری باموقعیت تجاری شاهخراسان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 750,000,000

فروش لکس بالا150متری خ ساحلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 550,000,000

فروش اپارتمان110متری در فردوسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان100متری حضرت رسول

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 620,000,000

فروش خانه ویلایی235متری خ بهاران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان86متری کوی سعدی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 400,000,000

فروش اپارتمان115متری خ روستا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه سوبلکس120متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 700,000,000

فروش خانه ویلایی180متری یعقوب لیث

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,200,000,000

فروش خانه دوبلکس250متری ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,700,000,000

فروش اپارتمان93متری مهرشهر ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 360,000,000

فروش اپارتمان95متری مهرشهر ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 290,000,000

فروش اپارتمان72متری ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 250,000,000

فروش زمین مسکونی160 متری درنگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 928,000,000

فروش زمین کلنگی 200متری درشهرامام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 230,000,000

فروش خانه ویلایی200متری بلوار شاه خراسان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 850,000,000

فروش خانه ویلایی150متری خ نگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,100,000,000

فروش خانه ویلایی100متری خ هجرت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 330,000,000

فروش زمین کلنگی120 متری سیامنصور

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 50,000,000

فروش زمین مسکونی150متری در سیامنصور

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 68,000,000

فروش خانه کلنگی400متری در خ طباطبایی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش50متری ویلایی خ قاضی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 190,000,000

فروش خانه ویلایی130متری خ امام جنوبی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 800,000,000

فروش خانه دوبلکس75متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350,000,000

فروش اپارتمان102متری مهرشهر ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 330,000,000

فروش68متری ویلایی خ جهاد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 430,000,000

فروش زمین مسکونی144متری درزیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 216,000,000

فروش خانه ویلایی170متری صفی اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 310,000,000

فروش اپارتمان85متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 510,000,000

فروش خانه ویلایی180متری خ قاضی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش135 متری ویلایی شهرک کلولی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 165,000,000

فروش خانه کلنگی63 متری شهرک مدرس

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 190,000,000

فروش زمین کلنگی 85متری درصفی اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 125,000,000

فروش ویلایی دوبلکس175متری بهشتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,700,000,000

فروش خانه کلنگی150 متری انقلاب

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 906,000,000

فروش زمین مسکونی198متری در میانرود

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 110,000,000

فروش زمین مسکونی171متری در صفی اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 240,000,000

فروش زمین مسکونی63متری درزیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 95,000,000

فروش زمین مسکونی128متری درزیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 150,000,000

فروش100 متری ویلایی طباطبایی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 620,000,000

فروش179 متری ویلایی خ وصال

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,100,000,000

فروش155 متری ویلایی مرکزشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش105 متری ویلایی حضرت رسول

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان93متری خ 86 هکتار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450,000,000

ویلایی دوبلکس120متری فرهنگشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش155 متری ویلایی ناصرخسرو

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 640,000,000

فروش اپارتمان80متری مهرشهر ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

زمین مسکونی 150 متری چمگلک

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 35,000,000

فروش اپارتمان90متری خ امیداصلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 290,000,000

فروش128 متری ویلایی کوی پیام نور

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 160,000,000

فروش128 متری ویلایی مصلی نماز جمعه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 480,000,000

فروش اپارتمان79متری خ بهشتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 435,000,000

فروش اپارتمان75متری ملاصدرا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان86متری شهر امام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 140,000,000

فروش148 متری ویلایی کوی قلعه سید

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 220,000,000

فروش89 متری ویلایی ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350,000,000

فروش ویلائی 77 متری طالقانی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 650,000,000

فروش اپارتمان63متری خ شهید کابلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان75متری خ 86 هکتار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 255,000,000

فروش خانه ویلایی115متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 270,000,000

فروش خانه دوبلکس115متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 650,000,000

فروش اپارتمان90متری مهرشهر ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 290,000,000

فروش خانه ویلایی200متری میدان امام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 750,000,000

فروش اپارتمان80متری خ 12 فروردین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 380,000,000

فروش اپارتمان86متری نگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 340,000,000

فروش اپارتمان99متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 560,000,000

فروش165 متری ویلایی بلوار طباطبایی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه دوبلکس264متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 810,000,000

فروش اپارتمان83متری مهرشهر ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 290,000,000

فروش خانه دوبلکس164متری خیام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی610متری حبیب بن مظاهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 610,000,000

فروش خانه ویلایی133متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 430,000,000

زمین مسکونی360 متری در سردشت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 140,000,000

فروش اپارتمان90متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 405,000,000

فروش اپارتمان88متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450,000,000

فروش زمین170 متری مسکونی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 221,000,000

فروش100 متری ویلایی شمس اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
قیمت (تومان) : توافقی

فروش ویلایی 95 متری صفی اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 235,000,000

فروش آپارتمان 150 متری ملاصدرا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 900,000,000

فروش آپارتمان 110 متری پیام آوران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 550,000,000

فروش آپارتمان 97 متری طوس

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 534,000,000

فروش آپارتمان 98 متری روستا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 420,000,000
۲۰۱۹۱۰۱۵_۱۵۳۸۴۸
قیمت (تومان) : 210,000,000
WhatsApp Image 2019-11-11 at 18.54.35
قیمت (تومان) : توافقی
WhatsApp Image 2019-11-11 at 20.28.19
قیمت (تومان) : توافقی
قیمت (تومان) : توافقی
قیمت (تومان) : 750,000,000
قیمت (تومان) : توافقی
قیمت (تومان) : 2,600,000,000
قیمت (تومان) : 1,065,000,000
صوره_20190804_014111
قیمت (تومان) : توافقی
قیمت (تومان) : 1,200,000,000
قیمت (تومان) : 650,000,000
قیمت (تومان) : 170,000,000
قیمت (تومان) : 650,000,000
قیمت (تومان) : 915,000,000
قیمت (تومان) : 715,000,000
IMG-20190917-WA0005
قیمت (تومان) : 220,000,000
۲۰۱۹۰۴۲۲_۲۰۳۳۱۳
قیمت (تومان) : 1,400,000,000
قیمت (تومان) : توافقی
قیمت (تومان) : توافقی

اپارتمان

رایگان
قیمت (تومان) : توافقی
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروشی

رایگان
IMG_20190819_215413
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین

رایگان
قیمت (تومان) : 1,035,000,000
قیمت (تومان) : 700,000,000
قیمت (تومان) : توافقی
قیمت (تومان) : توافقی
قیمت (تومان) : 430,000,000

فروش دوبلکس 375متری در پردیس

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,200,000,000
قیمت (تومان) : 276,000,000
قیمت (تومان) : 1,260,000,000
قیمت (تومان) : 800,000,000
قیمت (تومان) : توافقی
قیمت (تومان) : 290,000,000
قیمت (تومان) : 350,000,000
قیمت (تومان) : توافقی
قیمت (تومان) : 550,000,000
9802112332
قیمت (تومان) : 750,000,000
آگهی نمونه
قیمت (تومان) : 580,000,000

تذکر مهم:

با مطالعه‌ی «راهنمای خرید امن»، آسوده‌تر معامله کنید.

هشدار پلیس:

لطفاً پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا و یا خدمات ارائه‌شده، به‌صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.