9812250831
قیمت (تومان) : 1,400,000,000
9811041858
قیمت (تومان) : توافقی
Untitled
قیمت (تومان) : 2,200,000,000
9807181433
قیمت (تومان) : 1,350,000,000
9810030849
قیمت (تومان) : 380,000,000

فروش لکس 75 متری در بن‌جعفر

عرضه در بورس املاک
9809110758
قیمت (تومان) : 140,000,000
9808161753
قیمت (تومان) : 330,000,000
9807191753
قیمت (تومان) : 2,000,000,000
9807081003
قیمت (تومان) : 2,100,000,000

فروش لکس 150 متری کوی اندیشه

عرضه در بورس املاک
9806242235
قیمت (تومان) : 930,000,000
9806081420
قیمت (تومان) : 1,360,000,000
9806041000
قیمت (تومان) : توافقی
9805290040
قیمت (تومان) : 3,400,000,000

سوبلکس 260متری بهشتی شمالی

عرضه در بورس املاک
9805161453
قیمت (تومان) : 1,400,000,000
9804290948
قیمت (تومان) : 1,750,000,000

سوبلکس 220متری در شاه خراسان

عرضه در بورس املاک
9804090120
قیمت (تومان) : 800,000,000

دوبلکس نزدیک 45 متری

عرضه در بورس املاک
9803181235
قیمت (تومان) : 650,000,000
9802041801
قیمت (تومان) : توافقی
9801300018
قیمت (تومان) : 1,000,000,000
قیمت (تومان) : 770,000,000

فروش خانه دوبلکس 110 متری در خیابان رودکی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,000,000,000
 

فروش خانه ویلایی 200 متری در خیابان دانا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,550,000,000
 

فروش خانه ذوبلکس 202 متری در خیابان امام خمینی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,150,000,000
 

فروش خانه دو طبقه 85 متری در کوی ولی آباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 500,000,000
 

فروش خانه کلنگی 246 متری در خیابان آفرینش

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 3,440,000,000
 

فروش خانه سوبلکس104 متری در خیابان نونچی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 936,000,000
 

فروش دوبلکس 201 متری در خیابان مطهری شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,350,000,000
 

فروش خانه دو طبقه 60 متری در خیابان مینو

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 430,000,000
 

فروش خانه کلنگی 230 متری در خیابان عدالت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش خانه دو طبقه 198 متری در کوی مقاومت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,550,000,000
 

فروش خانه دوبلکس 108 متری در خیابان 22 بهمن

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,400,000,000
 

فروش خانه کلنگی 135 متری در خیابان بوعلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,620,000,000
 
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش خانه کلنگی 230 متری در خیابان صفا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,955,000,000
 

فروش خانه دوبلکس155 متری در خیابان حضرت زینب

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 980,000,000
 
1
قیمت (تومان) : توافقی
 
1
قیمت (تومان) : 950,000,000
 

فروش خانه سه طبقه 236 متری در کوی آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش خانه کلنگی 190 متری در خیابان سعیدی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,400,000,000
 

فروش خانه دوبلکس 85 متری در خیابان سمیه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش خانه کلنگی 104 متری در خیابان امام خمینی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش خانه دوبلکس 228 متری در خیابان خیام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,596,000,000
 
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش خانه دوبلکس 198متری در مقاومت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,550,000,000
 

فروش خانه کلنگی250متری خیابان طالقانی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 650,000,000
 

فروش خانه دوبلکس 100 متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 380,000,000
 

فروش خانه کلنگی225متری خیابان میرداماد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,575,000,000

فروش خانه دوبلکس120 متری در احسان9

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 830,000,000

فروش خانه دوبلکس 218متری در بهشتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,850,000,000

فروش خانه دوبلکس 100 متری در فردوسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه سوبلکس180متری خیابان عقیق

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,530,000,000

فروش خانه دوبلکس 110 متری در شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 500,000,000

فروش دوبلکس 215 متری در امید اصلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,600,000,000

فروش ویلایی سوبلکس 160 متری در کوی حافظ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,200,000,000
1
قیمت (تومان) : 800,000,000

فروش سوبلکس155 متری در خیابان جهاد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,500,000,000

فروش خانه کلنگی 200 متری خیابان صابرین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,200,000,000

فروش خانه کلنگی 170 متری خیابان انقلاب

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,700,000,000

فروش خانه کلنگی 300 متری خیابان بهشتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,400,000,000

فروش خانه دوبلکس 100 متری کوی سعدی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 900,000,000

فروش خانه دوبلکس 248 متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 660,000,000

فروش خانه دوبلکس 50 متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 160,000,000

فروش خانه سوبلکس300متری نگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه دو طبقه 210 متری جاده ساحلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش دوطبقه 220 متری در 45متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,540,000,000

فروش دوبلکس 150 متری در مقاومت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,500,000,000

فروش دوبلکس 189 متری در میثم تمار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1

فروش ویلایی طرح دوبلکس120 متری در کوی کارون

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 390,000,000

فروش دوبلکس 200 متری در کوی پردیس

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,200,000,000

فروش خانه سه طبقه 150 متری در خیابان حافظ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 750,000,000

فروش سوبلکس 75 متری در شاه خراسان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 750,000,000

فروش خانه ویلایی 240 متری در مصلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1

فروش خانه دوبلکس 120 متری خ22 بهمن

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,300,000,000

فروش خانه دوطبقه160 متری خ86هکتار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,320,000,000

فروش خانه دوبلکس 115متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 650,000,000

فروش خانه دوبلکس 70 متری خ قاضی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 420,000,000

فروش خانه دوبلکس 130 متری انتهای دارالمومنین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 820,000,000

فروش خانه دوبلکس 180متری نگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش لکس مسکونی 65متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 250,000,000

فروش خانه کلنگی 220 متری خ توحید

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش لکس مسکونی 140متری کوی بهمن

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 660,000,000

فروش خانه دوبلکس 215 متری کوی سعدی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه دوبلکس 200 متری آفرینش

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,600,000,000

فروش خانه دوبلکس 75متری خ سیدمحمود

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 900,000,000

فروش خانه سوبلکس 170متری نگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش لکس مسکونی 110متری خ کشاورز

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه دوبلکس 145 متری نگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,400,000,000

فروش لکس مسکونی 100متری کوی ذوالفقار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 400,000,000

فروش خانه کلنگی 120 متری خ امام شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه سوبلکس 208متری کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,450,000,000

فروش خانه سوبلکس 550متری خ عقیق

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,750,000,000

فروش خانه دوبلکس 160 متری سلمان فارسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,000,000,000

فروش خانه سوبلکس 200متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,300,000,000

فروش خانه دوبلکس 171متری خ سجاد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 850,000,000

فروش خانه دوبلکس123 متری کوی طالقانی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 520,000,000

فروش خانه سوبلکس 220متری هجرت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,100,000,000

فروش خانه دوبلکس 220متری امام خمینی شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه دوبلکس 331 متری شهید بالیده

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,800,000,000

فروش خانه کلنگی 143 متری خ استقلال

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی دو طبقه 160 متری سنجر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 280,000,000

فروش خانه سوبلکس100متری خ طالقانی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 700,000,000

فروش خانه دوبلکس190متری درنگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,990,000,000

فروش خانه دوبلکس160متری خ یاوران اسلام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,700,000,000

فروش خانه دوبلکس139متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

زمین نیمه ساخت 131متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه سه طبقه60متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 250,000,000

پیش فروش آپارتمان 100متری خ بنفشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 270,000,000

فروش مجتمع آپارتمان 4واحده خ ارسطو

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 3,600,000,000

فروش خانه کلنگی100متری خ نبوت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,350,000,000

فروش یک باب ساختمان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1

فروش یک باب ساختمان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 170,000,000

بلوار شاخراسان لکس پایین ۴۰متر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 200,000,000

فروش لکس مسکونی60متری کوی سعدی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 230,000,000

فروش خانه دوطبقه72 متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه دوطبقه250متری آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,400,000,000

فروش خانه دوبلکس60متری در خ نمازجمعه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 380,000,000

فروش خانه دوبلکس300متری خ سلمان فارسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی200متری پیام اوران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 3,400,000,000

فروش خانه دوبلکس190متری درنگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,990,000,000

فروش اپارتمان113متری خ نبوت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه دوطبقه216متری خ دلاوران اسلام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه دوبلکس160متری ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,000,000,000

فروش خانه کلنگی200 متری حسینیه اقازمان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه دوبلکس102متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش لکس مسکونی85متری صفی اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 250,000,000

فروش خانه دوطبقه100متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350,000,000

فروش خانه دوطبقه100متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350,000,000

فروش خانه دوطبقه300متری کوی مدرس

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 380,000,000

فروش خانه دوطبقه162متری کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,300,000,000

فروش خانه سوبلکس160متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,510,000,000

فروش خانه دوبلکس50متری کوی انقلاب

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین کلنگی 200متری در خ پیام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,100,000,000

فروش خانه دوبلکس88متری درمیدان مثلث

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 580,000,000

فروش خانه دوبلکس100متری صفی اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش لکس بالا150متری خ ساحلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 550,000,000

فروش خانه سوبلکس120متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 700,000,000

فروش خانه دوبلکس250متری ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,700,000,000

فروش زمین کلنگی 200متری درشهرامام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 230,000,000

فروش زمین کلنگی120 متری سیامنصور

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 50,000,000

فروش خانه کلنگی400متری در خ طباطبایی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه دوبلکس75متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350,000,000

فروش ویلایی دوبلکس175متری بهشتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,700,000,000

ویلایی دوبلکس120متری فرهنگشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه دوبلکس115متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 650,000,000

فروش خانه دوبلکس264متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 810,000,000

فروش خانه دوبلکس164متری خیام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
قیمت (تومان) : توافقی
قیمت (تومان) : توافقی
صوره_20190804_014111
قیمت (تومان) : توافقی

فروش دوبلکس 375متری در پردیس

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,200,000,000

تذکر مهم:

با مطالعه‌ی «راهنمای خرید امن»، آسوده‌تر معامله کنید.

هشدار پلیس:

لطفاً پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا و یا خدمات ارائه‌شده، به‌صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.