9901181819
قیمت (تومان) : 1,300,000,000
9901061442
قیمت (تومان) : 2,700,000,000
9808121049
قیمت (تومان) : 1,200,000,000
9811161128
قیمت (تومان) : 2,400,000,000
9810222207
قیمت (تومان) : 595,000,000
9810211415
قیمت (تومان) : 1,740,000,000
9810222207
قیمت (تومان) : 1,400,000,000
9811161128
قیمت (تومان) : 2,700,000,000
9811021227
قیمت (تومان) : 725,000,000
9810300933
قیمت (تومان) : 1,925,000,000
9810222207
قیمت (تومان) : 750,000,000
9810070903
قیمت (تومان) : 1,080,000,000
9809060956
قیمت (تومان) : 440,000,000
9808222054
قیمت (تومان) : 320,000,000
9808201326
قیمت (تومان) : 675,000,000
9808121049
قیمت (تومان) : 4,000,000,000

فروش مغازۀ 28 متری در خ آفرینش

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
9808021156
قیمت (تومان) : 1,170,000,000
9806251853
قیمت (تومان) : توافقی
قیمت (تومان) : 312,000,000
9804201907
قیمت (تومان) : 1,650,000,000
9803312336
قیمت (تومان) : 3,175,000,000
9803221923
قیمت (تومان) : 600,000,000
9803021725
قیمت (تومان) : 1,550,000,000
9802162310
قیمت (تومان) : 1,350,000,000
9802161306
قیمت (تومان) : 1,200,000,000
9802040950
قیمت (تومان) : 350,000,000
1
قیمت (تومان) : 1,400,000,000
 

فروش مغازه تجاری 24متری در خیابان 45 متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450,000,000
 

فروش مغازه تجاری 11 متری در خیابان ایمان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 150,000,000
 

فروش مغازه تجاری 12 متری در پاساژ برکسه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 300,000,000
 

فروش مغازه تجاری 23 متری در خیابان انقلاب

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 347,000,000
 

فروش مغازه تجاری 20 متری در پاساژ مجدی عرب

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 150,000,000
 

فروش مغازه تجاری20متری در خیابان امام جنوبی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش مغازه تجاری 23 متری در خیابان مطهری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 520,000,000
 

فروش مغازه تجاری40متری در خیابان امام خمینی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 400,000,000
 

فروش مغازه تجاری 15 متری در خیابان پیام آوران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 225,000,000
 

فروش مغازه 10 متری در خیابان بهشتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 330,000,000
 

فروش مغازه تجاری 22 متری در بازار قدیم

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,210
 

فروش مغازه 14 متری در پاساژ مرساقیان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 518,000,000

فروش مغازه 12 متری در پاساژ مرساقیان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 720,000,000

فروش مغازه 17 متری در پاساژ امین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,000,000,000

فروش مغازه 14 متری در پاساژ آریا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 550,000,000

فروش مغازه طلافروشی 12 متری در پاساژ آریا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 750,000,000

فروش مغازه تجاری 700 متری در جاده شمس آباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
1
قیمت (تومان) : 3,000,000,000

فروش مغازه تجاری 74 متری در خیابان ساحلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,220,000,000

فروش مغازه تجاری 80 متری در آفرینش

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,560,000,000

فروش مغازه تجاری 110 متری در خیابان هجرت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,650,000,000

فروش مغازه تجاری 36 متری در بلوار پیام‌آوران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 380,000,000

فروش مغازه 10 متری در پل قدیم

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350,000,000

فروش مغازه 70 متری نزدیک پل قدیم

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,100.000,000

فروش مغازه تجاری 21 متری در طالقانی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 315,000,000
قیمت (تومان) : یک میلیارد

فروش مغازه 26 متری میدان افشار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 26 متری دونبش شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 50 متری منتظری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1،650،000،000
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 30 متری دور میدان کوتیون

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 762،000،000

فروش مغازه 10 متری بهشتی شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350،000،000

فروش مغازه 23 متری روبروی آموزش و پرورش

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 340،000،000

فروش مغازه 34 متری امام خمینی جنوبی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1،360،000،000

فروش مغازه 74 متری در چهل وپنج متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2،500،000،000

فروش مغازه 28 متری جنب هایپرمادر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 127 متری بازارقدیم

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 21 متری کوی سعدی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 200،000،000

فروش مغازه 22 متری شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 30 متری بلوار شهید محمدی زاده

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 460،000،000

فروش مغازه 9 متری امام خمینی جنوبی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 750،000،000

فروش مغازه 40 متری خیابان 22 بهمن جنوبی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 415،000،000

فروش مغازه 22 متری امام خمینی شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 360،000،000

فروش مغازه 65 متری چهل و پنج متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
9809242235
قیمت (تومان) : 395,000,000

فروش مغازه 78 متری طالقانی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 25 متری صفی آباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 115،000،000

فروش مغازه 28 متری امام خمینی شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 30 متری کوی حافظ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 900،000،000

فروش مغازه 40 متری بهشتی شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 600،000،000

فروش مغازه 124 متری امام خمینی جنوبی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 24 متری انقلاب

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 342،000،000

فروش مغازه 163 متری طالقانی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش دوباب مغازه 73 متری فرمانداری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 30 متری بلوار 60 متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 500،000،000

فروش مغازه 15 متری امام خمینی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350،000،000

فروش مغازه 22 متری پاساژ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 23 متری مقابل آموزش و پرورش

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 340،000،000

فروش مغازه 9 متری همکف پاساژ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 15 متری مرکز دزفول

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 245،000،000

فروش مغازه 13 متری آفرینش شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 13 متری آفرینش شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 9 متری امام نبش کوچه مسجدجامع

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2،000،000،000

فروش مغازه 44 متری پشت ترمینال جنوب

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 250،000،000

فروش مغازه 37 متری فلکه ساعت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 550،000،000

فروش مغازه 40 متری بهمن جنوبی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 435،000،000

فروش مغازه 29 متری حافظ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 300،000،000

فروش مغازه 22 متری شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه14 متری شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 280،000،000

فروش دو دهنه مغازه 240 متری شهرک مهاجرین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 35متری جاده شوشتر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450،000،000

فروش مغازه 38 متری جنب بازارچه کشاورز

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 9 متری امام خمینی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 23 متری روبروی آموزش و پرورش

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 345،000،000

فروش مغازه 25 متری شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 11 متری شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 50 متری امام خمینی شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 100،000،000

فروش مغازه 22 متری شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه24 متری انقلاب

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 359،000،000

فروش مغازه 42 متری طالقانی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه9 متری شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 400،000،000

فروش مغازه 50 متری منتظری غربی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 20 متری بلوارجمهوری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 10 متری بهشتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 26 متری دونبش شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 9 متری منتظری نرسیده به پل قدیم

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350،000،000

فروش مغازه 42 متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 300،000،000

فروش مغازه31 متری هشتاد و شش هکتار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 24 متری ولی آباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1،111

فروش مغازه 9متری آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 45متری امام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1،400،000،000

فروش مغازه 18 متری پیام آوران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 250،000،000

فروش مغازه 25متری بعد از فلکه بسیج

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 38 متری صفی آباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 100متری ابتدای جاده شوشتر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1،300،000،000

فروش مغازه 43 متری منتظری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 45 متری در چهل و پنج متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1،260،000،000

فروش مغازه 38 متری روبرو شهرداری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 570،000،000

فروش مغازه 24 متری مهرشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 550،000،000

فروش مغازه 35 متری امام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 50 متری آفرینش شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 675،000،000

فروش مغازه 10 متری امام خمینی دورمیدان مثلث

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1،200،000،000

فروش مغازه 412 متری بلوار مهدیه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 4,120,000,000

فروش مغازه10متری بازار قدیم

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 55 متری منتظری نرسیده به پل قدیم

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1،100،000،000

فروش مغازه 40 متری خیابان ساحلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 700،000،000

فروش مغازه 14متری سبزقبا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 198،000،000

فروش کلبه 90 متری شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 27متری دزفول

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 215،000،000

فروش مغازه 26متری امام خمینی شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 670،000،000

فروش مغازه 20متری طالقانی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1

فروش مغازه 20 متری پیام آوران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1

فروش مغازه 74متری امام خمینی شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 3,700,000,000

فروش مغازه 50متری شهرک مهاجرین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 35متری آفرینش

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1،0000،000،000

فروش مغازه 36متری بهشتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 22 متری خیابان پل قدیم

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 74 متری رودبند

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 26 متری افشار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 812،000،000

فروش تجاری 48 متری کوی حافظ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 16متری بازارقدیم

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 800،000،000

فروش مغازه 74متری مهرشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1،300،000،000

فروش مغازه 22 متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش مغازه 9 متری در پاساژ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350،000،000

فروش مغازه 25متری مدرس

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 500،000،000

فروش مغازه 18 متری طالقانی غربی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 550،000،000

25متر 1,280,000,000 تومان شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
قیمت (تومان) : 1,280,000,000

خرید مغازه بالاتر از 1.5 میلیارد تومان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,500,000,000

مغازه

رایگان
قیمت (تومان) : توافقی
قیمت (تومان) : توافقی

مغازۀ 95 متری در مرکز شهر

عرضه در بورس املاک
مغازه بزرگ
قیمت (تومان) : 2,850,000,000

تذکر مهم:

با مطالعه‌ی «راهنمای خرید امن»، آسوده‌تر معامله کنید.

هشدار پلیس:

لطفاً پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا و یا خدمات ارائه‌شده، به‌صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.