قیمت (تومان) : 250,000,000
9811081928
قیمت (تومان) : 270,000,000
1
قیمت (تومان) : 250,000‌,000
9811081928
قیمت (تومان) : 975,000,000
9811081929
قیمت (تومان) : 900,000,000
9810081717
قیمت (تومان) : 1,012,000,000
9811081928
قیمت (تومان) : 430,000,000
9810292001
قیمت (تومان) : 355,000,000

فروش آپارتمان 71 متری در خیابان امام موسی صدر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 
9810081717
قیمت (تومان) : 255,000,000
9809261732
قیمت (تومان) : 650,000,000

فروش آپارتمان 160متری خ فردوسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
9809121132
قیمت (تومان) : 470,000,000

فروش اپارتمان84متری قرنی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 550,000,000
9808090757
قیمت (تومان) : 770,000,000

آپارتمان 90 متری مهرشهر آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 305,000,000
9807201348
قیمت (تومان) : 380,000,000
9807021252
قیمت (تومان) : 580,000,000
9806241941
قیمت (تومان) : 390,000,000
9806111937
قیمت (تومان) : 580,000,000
9805242304
قیمت (تومان) : 600,000,000
9805152104
قیمت (تومان) : 280,000,000
9802071300
قیمت (تومان) : توافقی
9801271114
قیمت (تومان) : 120,000,000
قیمت (تومان) : 250,000,000
IMG-20200226-WA0004
قیمت (تومان) : 250,000,000

فروش آپارتمان 80 متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 480,000,000
 

فروش آپارتمان 80 متری در کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 365,000,000
 

فروش آپارتمان 98 متری در فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 420,000,000
 

فروش آپارتمان 68 متری در کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 285,000,000
 

فروش آپارتمان 95 متری در خیابان فردوسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 690,000,000
 

فروش آپارتمان 99 متری در خیابان فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 670,000,000
 

فروش آپارتمان 90 متری در خیابان پیام آوران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 660,000,000
 

فروش آپارتمان 99 متری در خیابان عقیق

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 465,000,000
 

فروش آپارتمان 96 متری در خیابان طوس

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 537,000,000
 

فروش آپارتمان 85 متری در کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 460,000,000
 

فروش آپارتمان 81 متری در فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 460,000,000
 

فروش آپارتمان 100 متری در خیابان شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 750,000,000
 

فروش آپارتمان 122 متری در خیابان پیام آوران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 915,000,000
 

فروش آپارتمان 73 متری در خیابان حمزه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 415,000,000
 

فروش آپارتمان 108 متری در خیابان اقبال

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 972,000,000
 

فروش آپارتمان 85 متری در خیابان مربی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 430,000,000
 

فروش آپارتمان 85 متری در کوی مقاومت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 85
 

فروش آپارتمان 80 متری در کوی حافظ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 540,000,000
 
قیمت (تومان) : 450,000,000

فروش اپارتمان۱۰۶ متری در خیابان محتشم

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 636,000,000
 

فروش آپارتمان 77 متری در مرکز شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش آپارتمان 95 متری در کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 550,000,000
 

فروش آپارتمان96 متری در کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 525,000,000
 

فروش آپارتمان 83 متری در کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450,000,000
 

فروش آپارتمان 90 متری در خیابان زکریای رازی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 500,000,000
 

فروش آپارتمان 82 متری در فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 500,000,000
 

فروش آپارتمان 93 متری در خیابان گلریز

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 600,000,000
 

فروش آپارتمان 73 متری در خیابان منتظری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 600,000,000
 

فروش آپارتمان 55 متری در خیابان مربی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 240,000,000
 

فروش آپارتمان 105 متری در کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 277,000,000
 

فروش آپارتمان 80 متری در خیابان حافظ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 600,000,000
 

فروش آپارتمان92 متری در خیابان سعیدی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 530,000,000
 

فروش آپارتمان 95 متری در خیابان عقیق

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 620,000,000
 

فروش آپارتمان 95 متری در کوی آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش آپارتمان 100متری در کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450,000,000
 

فروش آپارتمان 106 متری در کوی آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش آپارتمان 80 متری در خیابان بوذر جمهری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 500,000,000
 

فروش آپارتمان 92 متری در خیابان امام خمینی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 480,000,000
 

فروش آپارتمان87متری در فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 420,000,000
 

فروش آپارتمان 95 متری در زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 220,000,000
 

فروش آپارتمان160 متری در خیابان امید اصلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,000,000,000
 

فروش آپارتمان 89متری در کوی پیام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 510,000,000
 

فروش آپارتمان 95 متری در کوی آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 510,000,000
 

فروش آپارتمان 85 متری در خیابان مدرس

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 500,000,000
 

فروش آپارتمان 85 متری در خیابان یاوران اسلام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 510,000,000
 

فروش آپارتمان 98 متری در کوی پیام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 568,000,000
 

فروش آپارتمان 98 متری در خیابان ارسطو

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش آپارتمان 75 متری در کوی آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش آپارتمان 85 متری در یاوران اسلام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش آپارتمان 116 متری در پیام آوران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 697,000,000
 

فروش آپارتمان 96 متری در فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 560,000,000
 

فروش آپارتمان 95 در کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 460,000,000
 

فروش آپارتمان 110متری در فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 480,000,000
 

فروش آپارتمان 110متری در ملاصدرا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 638,000,000
 

فروش آپارتمان 84 متری در خیابان فردوسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 500,000,000
 

فروش آپارتمان 85متری در فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 460,000,000
 

فروش آپارتمان 80 متری خیابان بهشتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 520,000,000
 

فروش آپارتمان140متری خیابان بنفشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش آپارتمان 100متری مهرشهر آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش آپارتمان 115متری خیابان محتشم

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 670,000,000
 

فروش آپارتمان 95متری مهرشهر آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 330,000,000
 

فروش آپارتمان 90متری کوی آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350,000,000
 

فروش آپارتمان 100 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 630,000,000
 

فروش آپارتمان خیابان جلالی 2

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 430,000,000
 

فروش آپارتمان 91متری مهرشهر آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 300,000,000
 

فروش آپارتمان 133 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش آپارتمان 82 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش آپارتمان101 متری پیام آوران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 760,000,000

فروش آپارتمان 82 متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 420,000,000

فروش آپارتمان 92 متری در مهرشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 280,000,000

فروش آپارتمان 102 متری در مهرشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350,000,000

فروش آپارتمان 110 متری خیابان دهقان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 630,000,000

فروش آپارتمان 89 متری در کوی پیام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450,000,000

فروش آپارتمان 75 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 330,000,000

فروش آپارتمان 71 متری در خیابان 86 هکتار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 245,000,000

فروش آپارتمان 80 متری ملاصدرا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 370,000,000

فروش آپارتمان 105 متری خیابان فردوسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 630,000,000

فروش آپارتمان 72 متری انتهای شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 340,000,000

فروش آپارتمان 85 متری در خیابان نظامی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 580,000,000

فروش آپارتمان 70 متری در خیابان ارسطو

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 400,000,000

فروش آپارتمان 95 متری در منتظری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 390,000,000

فروش آپارتمان 88 متری در کوی پیام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 572,000,000

فروش آپارتمان 160 متری در ملاصدرا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 960,000,000

فروش آپارتمان 100 متری در سبحانی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 740,000,000

فروش آپارتمان 120 متری در مجتمع خورشید 2

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 780,000,000

فروش آپارتمان 130 متری در مجتمع خورشید

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 650,000,000

فروش آپارتمان 60 متری در آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 280,000,000

فروش آپارتمان 92 متری در آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 300,000,000

فروش آپارتمان 120 متری در ابوریحان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 840,000,000

فروش آپارتمان60 متری کوی آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 260,000,000

فروش آپارتمان 87 متری در 45 متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 480,000,000

فروش آپارتمان 112 متری در کوی پیام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 695,000,000

فروش آپارتمان 130 متری در نوبهار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1

فروش اپارتمان 74 متری ارسطو

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 475,000,000

آپارتمان 80 متری فرهنگشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450,000,000

فروش آپارتمان98 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 510,000,000

فروش آپارتمان95 متری خ شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 580,000,000

فروش آپارتمان 80 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 410,000,000

فروش آپارتمان 92متری خ کشاورز

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 600,000,000

فروش آپارتمان 95 متری کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 500,000,000

فروش آپارتمان 90متری مهرشهر آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 270,000,000

فروش آپارتمان 100 متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 700,000,000

فروش آپارتمان 82 متری در خیابان سعیدی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 390,000,000

پیش فروش آپارتمان 120 متری پیام آوران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1

فروش آپارتمان 95 متری در مقاومت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1

فروش آپارتمان 101 متری خ حضرت رسول

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 650,000,000

فروش آپارتمان 96متری مهرشهر آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450,000,000

فروش آپارتمان 112 متری ملاصدرا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 700,000,000

فروش آپارتمان 86 متری خ حکیم سنایی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 446,000,000

فروش آپارتمان 80 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450,000,000

فروش آپارتمان 100 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 600,000,000

فروش آپارتمان 90متری کوی آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 340,000,000

فروش آپارتمان 87 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 400,000,000

فروش آپارتمان 53 متری خ امام شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش آپارتمان 82 متری خ ناصرخسرو

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450,000,000

فروش آپارتمان 135 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش آپارتمان84 متری در ملاصدرا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 370,000,000

فروش آپارتمان 85متری خ 86هکتار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 460,000,000

فروش آپارتمان 80متری خ ناصرخسرو

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 440,000,000

فروش آپارتمان 92متری مهرشهر آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 300,000,000

فروش آپارتمان 100 متری کوی حافظ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش آپارتمان 65 متری خ کشاورز

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 290,000,000

فروش آپارتمان 102متری خ وصال

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 510,000,000

فروش آپارتمان 100 متری خ نگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 635,000,000

فروش آپارتمان 174متری خ شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,300,000,000

فروش آپارتمان 99 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 510,000,000

فروش آپارتمان80 متری خ نگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 420,000,000

فروش آپارتمان 70 متری خ فردوسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 375,000,000

فروش آپارتمان 157 متری خ صفا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,400,000,000

فروش آپارتمان96 متری کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 375,000,000

فروش آپارتمان 93متری مهرشهر آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 320,000,000

فروش آپارتمان 76 متری آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش آپارتمان 84 متری خ ابوریحان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450,000,000

فروش آپارتمان 89 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 470,000,000

فروش آپارتمان 85 متری خ مربی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 250,000,000

فروش آپارتمان 84 متری آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 380,000,000

فروش آپارتمان 92متری مهرشهر آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش آپارتمان 122 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش آپارتمان 80 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 460,000,000

فروش آپارتمان 57 متری خ انقلاب

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش آپارتمان60 متری کوی ذوالفقار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 290,000,000

فروش آپارتمان83 متری خ لبخندشکوفه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 580,000,000

فروش آپارتمان 103متری مهرشهر آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 280,000,000

فروش آپارتمان 96متری آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 440,000,000

فروش آپارتمان90 متری کوی حافظ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 580,000,000

فروش آپارتمان 70متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 400,000,000

فروش آپارتمان90 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 410,000,000

فروش آپارتمان 90 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 410,000,000

فروش آپارتمان84 متری کوی حافظ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 552,000,000

فروش آپارتمان82 متری خ نگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 420,000,000

فروش آپارتمان 100 متری خ منتظری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 560,000,000

فروش آپارتمان 93متری خ امام شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 330,000,000

فروش آپارتمان 83متری خ بهاران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 370,000,000

فروش واحد آپارتمانی 60متری نگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 250,000,000

فروش آپارتمان 99 متری خ عقیق

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 420,000,000

فروش آپارتمان 100 متری خ 86هکتار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 600,000,000

فروش آپارتمان150 متری در ملاصدرا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 700,000,000

فروش آپارتمان 93متری مهرشهر آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 320,000,000

فروش آپارتمان90 متری کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 470,000,000

فروش آپارتمان 110متری دارالمومنین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش آپارتمان 100 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 540,000,000

فروش آپارتمان 95 متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 215,000,000

فروش آپارتمان 97متری خ 86هکتار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش آپارتمان 103متری مهرشهر آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش آپارتمان 95 متری ناصرخسرو

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 370,000,000

فروش آپارتمان71 متری خ نوبهار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 570,000,000

فروش آپارتمان 160 متری آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش آپارتمان107 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 830,000,000

فروش آپارتمان92 متری خ نگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش آپارتمان 90 متری مهرشهر آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 300,000,000

فروش آپارتمان52 متری خ فردوسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 220,000,000

فروش آپارتمان83 متری خ فردوسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 510,000,000

فروش آپارتمان 131 متری خ قرنی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 780,000,000

فروش خانه ویلایی 165متری گلریز

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش آپارتمان 122 متری کوی امام رضا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 565,000,000

فروش اپارتمان58متری خ آفرینش

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350,000,000

فروش اپارتمان106متری میدان گل

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350,000,000

فروش اپارتمان94متری پیام آوران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 564,000,000

فروش اپارتمان125متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 630,000,000

فروش اپارتمان72متری کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 360,000,000

فروش اپارتمان103متری خ حافظ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان85متری خ سبحانی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 480,000,000

فروش اپارتمان90متری خ عارف

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 615,000,000

فروش اپارتمان93متری مهرشهر ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 330,000,000

فروش اپارتمان88متری خ پیام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 380,000,000

فروش اپارتمان90 متری خ ملاصدرا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 585,000,000

فروش اپارتمان86متری نگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 420,000,000

فروش اپارتمان200متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,900,000,000

فروش اپارتمان71متری خ نوبهار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 570,000,000

فروش اپارتمان145متری خ فردوسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان98متری کوی حافظ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 550,000,000

فروش اپارتمان117متری خ نوبهار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان90متری کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 375,000,000

فروش اپارتمان89متری خ ملاصدرا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 560,000,000

فروش اپارتمان55متری خ امام خمینی شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان85 متری در خ سیدمحمود

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 380,000,000

فروش اپارتمان92متری مهرشهر ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 290,000,000

فروش اپارتمان100متری حضرت رسول

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 620,000,000

فروش اپارتمان 98 متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 560,000,000

فروش اپارتمان92متری مهرشهر ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 289,000,000

فروش اپارتمان159متری در خ سهروردی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان70متری خ نگین اصلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350,000,000

فروش اپارتمان103متری خ شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان100متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 530,000,000

فروش اپارتمان55متری خ امیداصلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 170,000,000

فروش اپارتمان93متری مهرشهر ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 280,000,000

فروش اپارتمان90متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 410,000,000

فروش اپارتمان100متری خ 22بهمن

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 380,000,000

فروش اپارتمان82متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 190,000,000

۸۶هکتار ۵۵متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 200,000,000

فروش اپارتمان140متری خ بنفشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان70متری خ نگین اصلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350,000,000

فروش اپارتمان92متری در86 هکتار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 534,000,000

فروش اپارتمان90متری مهرشهر ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350,000,000

فروش اپارتمان80متری ولی اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 230,000,000

فروش اپارتمان102متری مهرشهر ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 300,000,000

فروش اپارتمان105متری پیام اوران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 810,000,000

فروش اپارتمان163متری خ نونچی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,100,000,000

فروش اپارتمان99متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان90متری در فرهنگشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 260,000,000

فروش اپارتمان100متری حضرت رسول

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 620,000,000

فروش اپارتمان90متری درزیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 210,000,000

فروش اپارتمان 75متری خ حمزه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان94متری مهرشهر ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 300,000,000

فروش اپارتمان171متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,050,000,000

فروش اپارتمان95متری در شهر امام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان101متری خ حافظ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 500,000,000

فروش اپارتمان110متری خ دهقان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 627,000,000

فروش اپارتمان 86متری خ نگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350,000,000

فروش اپارتمان53متری خ امام خمینی شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 228,000,000

فروش اپارتمان127متری خ کوی امام رضا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 740,000,000

فروش اپارتمان110متری در فردوسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان100متری حضرت رسول

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 620,000,000

فروش اپارتمان86متری کوی سعدی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 400,000,000

فروش اپارتمان115متری خ روستا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان93متری مهرشهر ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 360,000,000

فروش اپارتمان95متری مهرشهر ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 290,000,000

فروش اپارتمان72متری ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 250,000,000

فروش اپارتمان102متری مهرشهر ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 330,000,000

فروش اپارتمان85متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 510,000,000

فروش اپارتمان93متری خ 86 هکتار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450,000,000

فروش اپارتمان80متری مهرشهر ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان90متری خ امیداصلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 290,000,000

فروش اپارتمان79متری خ بهشتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 435,000,000

فروش اپارتمان75متری ملاصدرا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان86متری شهر امام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 140,000,000

فروش اپارتمان63متری خ شهید کابلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش اپارتمان75متری خ 86 هکتار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 255,000,000

فروش اپارتمان90متری مهرشهر ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 290,000,000

فروش اپارتمان80متری خ 12 فروردین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 380,000,000

فروش اپارتمان86متری نگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 340,000,000

فروش اپارتمان99متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 560,000,000

فروش اپارتمان83متری مهرشهر ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 290,000,000

فروش اپارتمان90متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 405,000,000

فروش اپارتمان88متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450,000,000

فروش آپارتمان 150 متری ملاصدرا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 900,000,000

فروش آپارتمان 110 متری پیام آوران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 550,000,000

فروش آپارتمان 97 متری طوس

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 534,000,000

فروش آپارتمان 98 متری روستا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 420,000,000
۲۰۱۹۱۰۱۵_۱۵۳۸۴۸
قیمت (تومان) : 210,000,000
WhatsApp Image 2019-11-11 at 20.28.19
قیمت (تومان) : توافقی
قیمت (تومان) : 750,000,000
قیمت (تومان) : 715,000,000
IMG-20190917-WA0005
قیمت (تومان) : 220,000,000

اپارتمان

رایگان
قیمت (تومان) : توافقی
قیمت (تومان) : توافقی
قیمت (تومان) : 430,000,000
قیمت (تومان) : 276,000,000
قیمت (تومان) : توافقی
قیمت (تومان) : 350,000,000
قیمت (تومان) : 550,000,000

تذکر مهم:

با مطالعه‌ی «راهنمای خرید امن»، آسوده‌تر معامله کنید.

هشدار پلیس:

لطفاً پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا و یا خدمات ارائه‌شده، به‌صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.