9812281120
قیمت (تومان) : 950,000,000
قیمت (تومان) : 700,000,000
9810301743
قیمت (تومان) : 1,300,000,000
9810270957
قیمت (تومان) : 1,240,000,000
۹۸۱۰۲۵۱۸۳۴
قیمت (تومان) : 1,400,000,000
9810270957
قیمت (تومان) : 840,000,000
9809270822
قیمت (تومان) : 900,000,000
9809270822
قیمت (تومان) : 850,000,000
9807291001
قیمت (تومان) : 950,000,000
9806301048
قیمت (تومان) : 340,000,000
9806251307
قیمت (تومان) : 360,000,000
9806221137
قیمت (تومان) : 600,000,000
9805310856
قیمت (تومان) : 400,000,000

فروش واحد ویلائی 140متری شوش

عرضه در بورس املاک
9804161851
قیمت (تومان) : 550,000,000

درخواست خرید خانه 100 متری

عرضه در بورس املاک
9803312341
قیمت (تومان) : 400,000,000
9803312334
قیمت (تومان) : 1,000,000,000
9802071222
قیمت (تومان) : 1,260,000,000

فروش خانه ویلایی 128متری در خیابان مالک اشتر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش خانه ویلایی 225 متری در کوی مقاومت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,240,000,000
 

فروش خانه ویلایی 100 متری در خیابان میثم تمار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 585,000,000
 

فروش خانه ویلایی189 متری در فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,400,000,000
 

فروش خانه ویلایی 100 متری در خیابان دهقان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 860,000,000
 

فروش خانه ویلایی 230 متری در زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 425,000,000
 

اجاره روزانه خانه ویلایی 120 متری در مرکز شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 200,000
 

فروش خانه ویلایی200 متری در خیابان شهید بیفان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,250,000,000
 

فروش خانه ویلایی 80 متری در کوی بهمن

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 600,000,000
 

فروش ویلایی ۱۹۵متری در خیابان بوذرجمهری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,200,000,000
 

فروش خانه ویلایی235 متری در خیابان بهاران7

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,115,000,000
 
1
قیمت (تومان) : 1,000,000,000
 

فروش خانه ویلایی 100 متری در خیابان حضرت رسول

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 550,000,000
 

فروش خانه ویلایی 180 متری در پیروزی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 900,000,000
 

فروش خانه ویلایی240متری در کوی حافظ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,850,000,000
 

فروش خانه ویلایی 92 متری درخیابان شیخ بهایی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 820,000,000
 

فروش خانه نقلی 40متری در سلمان فارسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 310,000,000
 

فروش خانه ویلایی 130 متری در خیابان عارف

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 700,000,000
 

فروش خانه نقلی 55متری در زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 130,000,000
 

فروش خانه ویلایی160 متری در خیابان فردوسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,080,000,000
 

فروش خانه ویلایی 130 متری در خیابان کشاورز

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 670,000,000
 

فروش خانه نقلی 50متری در خیابان مولوی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 320,000,000
 

فروش خانه نقلی75 متری در خیابان 45 متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 400,000,000
 

فروش خانه نقلی63 متری در خیابان روستا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 485,000,000
 

فروش خانه ویلایی 153 متری در فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,250,000,000
 

فروش ویلایی 100 متری در خیابان جهاد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش خانه ویلایی 167 متری در خیابان فجر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش خانه ویلایی 200 متری در خیابان شهید رجایی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,100,000,000
 

فروش خانه نقلی 50متری در کوی بهمن

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 375,000,000
 

فروش خانه ویلایی 180 متری در کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,150,000,000
 

فروش خانه ویلایی155 متری در خیابان امام سجاد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,000,000,000
 

فروش خانه 242 متری در خیابان حیدرخانه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 556,000,000
 

فروش خانه نقلی 42 متری در خیابان خانه معلم

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 250,000,000
 

فروش خانه ویلایی180 متری در خیابان جمال الدین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش خانه ویلایی 80متری در خیابان امام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 390,000,000
 

فروش خانه ویلایی120 متری جنب دانشگاه پیام نور

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 380,000,000
 

فروش خانه ویلایی 170 متری در خیابان توحید

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,350,000,000
 

فروش خانه ویلایی 193 متری در خیابان شیخ بهایی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,650,000,000
 

فروش خانه نقلی 50 متری در زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 135,000,000
 

فروش خانه ویلایی 225 متری در خیابان خیام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,400,000,000
 

فروش خانه ویلایی 126 متری در زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 340,000,000
 

فروش خانه ویلایی 167متری در خیابان فجر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش خانه ویلایی 114متری در کوی آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 750,000,000
 

فروش خانه ویلایی130 متری در کوی انقلاب

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 650,000,000
 

فروش خانه کلنگی 115 متری در خیابان شیخ بهایی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 866,000,000
 

فروش خانه ی ویلایی 75 متری در دهقان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش خانه نقلی 41 متری جنب میراث فرهنگی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 210,000,000
 

فروش خانه ویلایی 68متری در خیابان جهاد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450,000,000
 

فروش خانه ویلایی 115متری در زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 300,000,000
 

فروش خانه ویلایی 162متری محله رودبند

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450,000,000
 

فروش خانه ویلایی 98متری در خیابان امامت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 300,000,000
 

فروش خانه ویلایی 116متری در مطهری شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 870,000,000
 

فروش خانه ویلایی 150متری در کوی گلستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی نقلی 55متری در حضرت زینب

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 360,000,000

فروش خانه ویلایی91متری در سیدجمال الدین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450,000,000

فروش خانه ویلایی 145متری در خیابان فاطمیه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,200,000,000

فروش خانه ویلایی 114متری در محله سیاهپوشان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 200,000,000

فروش خانه ویلایی180متری در آفرینش شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی125متری در مرکز شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 640,000,000
IMG_20191126_010058
قیمت (تومان) : 1,800,000,000

فروش خانه 130 متری در خیابان بوعلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 800,000,000

فروش خانه ویلایی 200 متری در فرهنگشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,540,000,000

فروش خانه ویلایی 220 متری در خیابان احسان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,100,000,000

فروش ویلایی 180 متری در زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 750,000,000

فروش خانه ویلایی 225 متری در مقاومت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1

فروش خانه ویلایی 200 متری در فرهنگشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,750,000,000

فروش ویلایی 133 متری در زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 400,000,000

فروش خانه ویلایی 327 متری در آفرینش

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 4,905,000,000

فروش خانه ویلایی 210 متری در بهاران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,900,000,000

فروش خانه ویلایی250متری کوی آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,600,000,000

فروش خانه ویلایی 180متری خیابان خسروی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 900,000,000

فروش خانه ویلایی 158متری خیابان شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,370,000,000

فروش خانه ویلایی 170متری در خیابان محتشم

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی 160متری در گلستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,200,000,000

فروش خانه ویلایی 70متری خیابان صابرین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 370,000,000

فروش خانه ویلایی60متری خیابان منتظری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 300,000,000

فروش خانه ویلایی 101متری در مطهری شمالی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 800,000,000

فروش خانه ویلایی 140متری خیابان فردوسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 750,000,000

فروش خانه ویلایی106متری خیابان استقلال

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 620,000,000

فروش خانه ویلایی 110متری پل قدیم

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 440,000,000

فروش ویلائی 80 متری در روستا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 400,000,000

فروش ویلایی 120 متری در کوی نیرو

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350,000,000

فروش ویلایی 158 متری در خیابان استقلال

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 750,000,000

فروش خانه ویلایی 220 متری در خیابان بیدخ

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,200,000,000

فروش خانه ویلایی 400 متری در منتظری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,100,000,000

فروش خانه ویلایی 100 متری میدان امام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 360,000,000

فروش خانه ویلایی 110 متری خیابان سجاد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 460,000,000

فروش خانه ویلایی 200 متری کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,100,000,000

فروش خانه ویلایی137متری خ دهقان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,150,000,000

فروش ویلایی ۲۰۰ متری امید

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
قیمت (تومان) : 1,400,000,000

فروش خانه ویلایی 200متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,500,000,000

فروش خانه ویلایی 178متری دارالمومنین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,800,000,000

فروش خانه ویلایی55 متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 155,000,000

فروش خانه ویلایی 200متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,500,000,000

فروش خانه ویلایی96 متری خ قاضی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 330,000,000

فروش خانه ویلایی 130متری خ سبحانی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 500,000,000

فروش خانه ویلایی 128متری خ شیخ بهایی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,050,000,000

فروش خانه ویلایی 231متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 510,000,000

فروش خانه ویلایی 40 متری خ طالقانی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 210,000,000

فروش خانه ویلایی 140متری خ مربی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,200,000,000

فروش خانه ویلایی 113 متری خ فجر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی 170متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,450,000,000

فروش خانه ویلایی 156متری دارالمومنین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 700,000,000

فروش خانه ویلایی 188متری خ صابرین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی 70متری کوی ذوالفقار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 500,000,000

فروش خانه ویلایی 198متری کوی مقاومت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,090,000,000

فروش خانه ویلایی 213متری خ مطهری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی 200متری خ ناصرخسرو

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,260,000,000

فروش خانه ویلایی 240متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 500,000,000

فروش خانه ویلایی100متری خ هجرت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 440,000,000

فروش خانه ویلایی 160متری کوی سعدی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 700,000,000

فروش خانه ویلایی78 متری زکریای رازی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 330,000,000

فروش خانه ویلایی 182متری حکیم سنایی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی 300متری کوی بهمن

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,650,000,000

فروش خانه ویلایی 208متری آفرینش جنوبی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی121متری فردوسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 680,000,000

فروش خانه ویلایی 70متری خ حیدرخانه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450,000,000

فروش خانه ویلایی 160متری گلستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,300,000,000

فروش خانه ویلایی 50متری پیام آوران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 510,000,000

فروش خانه ویلایی 200متری ملاصدرا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی 265متری خ عدالت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,500,000,000

فروش خانه ویلایی 225متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 300,000,000

فروش خانه ویلایی 220متری خ نبوت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,900,000,000

فروش خانه ویلایی 200متری ملاصدرا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,400,000,000

فروش خانه ویلایی 60متری میرداماد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 400,000,000

فروش خانه ویلایی 160 متری خ حمزه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی90 متری خ12بهمن

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 360,000,000

فروش خانه ویلایی 55متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 200,000,000

فروش خانه ویلایی170متری سید صبور

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,700,000,000

فروش خانه ویلایی 114متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی 223متری توحید

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی 265متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 600,000,000

فروش خانه ویلایی 240متری خ روستا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی 80متری خ 22بهمن

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 470,000,000

فروش خانه ویلایی 183متری امام خمینی جنوبی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی 123متری هجرت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی 138متری سیدجمال الدین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 500,000,000
9809212035
قیمت (تومان) : 1,600,000,000

فروش خانه ویلایی 60متری انقلاب

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 390,000,000

فروش خانه ویلایی 160 متری سنجر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 180,000,000

فروش خانه ویلایی120متری خ بوعلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 770,000,000

فروش خانه ویلایی124متری خ فردوسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 850,000,000

فروش خانه ویلایی200متری 86هکتار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی60متری قاضی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 260,000,000

فروش خانه ویلایی200متری خ پیام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی250متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,500,000,000

فروش خانه ویلایی155متری خ اقبال لاهوری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 900,000,000

فروش خانه ویلایی240متری بهشتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی160متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 180,000,000

فروش خانه ویلایی60متری خ انقلاب

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 400,000,000

فروش خانه ویلایی275متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 3,300,000,000

فروش خانه ویلایی263متری در مطهری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,200,000,000

فروش خانه ویلایی225متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 650,000,000

فروش خانه ویلایی107متری کوی مدرس

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 370,000,000

فروش خانه ویلایی208متری خ ناصرین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,444,000,000

فروش خانه ویلایی170متری صفی اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 310,000,000

فروش خانه ویلایی100متری گاومیش اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 160,000,000

فروش خانه ویلایی100متری میدان کوتیان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 65,000,000

فروش خانه ویلایی140متری شهر امام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی60 متری خ سجاد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 420,000,000

فروش خانه ویلایی91 متری خ نظامی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 630,000,000

فروش خانه ویلایی220متری در کوی ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی143متری خ مالک اشتر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 650,000,000

فروش خانه ویلایی230متری خ صفا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,725,000,000

فروش خانه ویلایی115متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 225,000,000

فروش خانه ویلایی266متری خ نظامی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,780,000,000

فروش خانه ویلایی125متری خ محتشم

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 720,000,000

ویلایی نقلی تمیز

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 220,000,000

فروش خانه ویلایی130متری خ سعیدی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 470,000,0000

فروش خانه ویلایی150متری گاومیش اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 130,000,000

فروش خانه ویلایی172متری فرهنگشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی180متری شهرک کلولی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی93 متری خ 45متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 560,000,000

فروش خانه ویلایی324متری خ جهاد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 3,800,000,000

فروش خانه ویلایی84متری شهیون

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 100,000,000

منزل ۴۰ متری ویلایی نقلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 180,000,000

فروش خانه ویلایی400متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی70متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 180,000,000

فروش خانه ویلایی300متری خ سوم شعبان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 850,000,000

فروش خانه ویلایی180متری صفی اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 420,000,000

فروش خانه ویلایی150متری کوی سعدی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی95متری شهر امام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 165,000,000

فروش خانه ویلایی150متری فرهنگشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی93متری خ صابرین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 490,000,000

فروش خانه دوبلکس200متری در خ صفا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی93متری صفی اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 310,000,000

فروش خانه ویلایی250متری در کوی ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,100,000,000

فروش خانه ویلایی198متری درمقاومت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی250متری درشهرک کلولی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350,000,000

فروش خانه ویلایی97متری کوی طالقانی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 300,000,000

فروش خانه ویلایی80متری حدود شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 200,000,000

فروش خانه ویلایی55متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 120,000,000

فروش خانه ویلایی165متری درامام خمینی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 815,000,000

فروش خانه ویلایی200متری خ پیام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی324متری خ افرینش

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی86متری خ نوح

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 480,000,000

فروش68متری ویلایی خ سلمان فارسی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی180متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,160,000,000

فروش خانه ویلایی158متری گلستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,050,000,000

فروش خانه ویلایی165متری خ نظامی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی167متری در کوی نیایش

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,350,000,000

فروش خانه ویلایی204متری خ دهقان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,800,000,000

فروش خانه ویلایی171متری صفی اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 440,000,000

فروش خانه ویلایی100متری قلعه سید

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 200,000,000

فروش خانه ویلایی95متری صفی اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی265متری خ کوی سعدی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,500,000,000

فروش خانه ویلایی102متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 200,000,000

فروش ویلایی 150 متری سردشت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش128 متری ویلایی خ شیخ بهایی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه مسکونی525متری درگاومیش اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 778,000,000

فروش خانه ویلایی235متری خ بهاران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی180متری یعقوب لیث

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,200,000,000

فروش خانه ویلایی200متری بلوار شاه خراسان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 850,000,000

فروش خانه ویلایی150متری خ نگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,100,000,000

فروش خانه ویلایی100متری خ هجرت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 330,000,000

فروش50متری ویلایی خ قاضی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 190,000,000

فروش خانه ویلایی130متری خ امام جنوبی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 800,000,000

فروش68متری ویلایی خ جهاد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 430,000,000

فروش خانه ویلایی170متری صفی اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 310,000,000

فروش خانه ویلایی180متری خ قاضی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش135 متری ویلایی شهرک کلولی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 165,000,000

فروش100 متری ویلایی طباطبایی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 620,000,000

فروش179 متری ویلایی خ وصال

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,100,000,000

فروش155 متری ویلایی مرکزشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش105 متری ویلایی حضرت رسول

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش155 متری ویلایی ناصرخسرو

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 640,000,000

فروش128 متری ویلایی کوی پیام نور

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 160,000,000

فروش128 متری ویلایی مصلی نماز جمعه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 480,000,000

فروش148 متری ویلایی کوی قلعه سید

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 220,000,000

فروش89 متری ویلایی ازادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 350,000,000

فروش ویلائی 77 متری طالقانی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 650,000,000

فروش خانه ویلایی115متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 270,000,000

فروش خانه ویلایی200متری میدان امام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 750,000,000

فروش165 متری ویلایی بلوار طباطبایی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش خانه ویلایی610متری حبیب بن مظاهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 610,000,000

فروش خانه ویلایی133متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 430,000,000

فروش100 متری ویلایی شمس اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش ویلایی 95 متری صفی اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 235,000,000
WhatsApp Image 2019-11-11 at 18.54.35
قیمت (تومان) : توافقی
قیمت (تومان) : 2,600,000,000
قیمت (تومان) : 1,065,000,000
قیمت (تومان) : 1,200,000,000
قیمت (تومان) : 650,000,000
قیمت (تومان) : 650,000,000
قیمت (تومان) : 915,000,000
۲۰۱۹۰۴۲۲_۲۰۳۳۱۳
قیمت (تومان) : 1,400,000,000
قیمت (تومان) : توافقی
قیمت (تومان) : توافقی
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروشی

رایگان
IMG_20190819_215413
قیمت (تومان) : توافقی
قیمت (تومان) : 700,000,000
قیمت (تومان) : توافقی
قیمت (تومان) : 1,260,000,000
قیمت (تومان) : 290,000,000
قیمت (تومان) : توافقی
9802112332
قیمت (تومان) : 750,000,000
آگهی نمونه
قیمت (تومان) : 580,000,000

تذکر مهم:

با مطالعه‌ی «راهنمای خرید امن»، آسوده‌تر معامله کنید.

هشدار پلیس:

لطفاً پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا و یا خدمات ارائه‌شده، به‌صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.