72باغ و باغچهrss
07فروش کشاورزی

باغچه 5200 متری در بنوار شامی

عرضه در بورس املاک
9812282000
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 2,080,000,000
9810212011
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 710,000,000

باغچه 2650 متری در قمش حاجیان

عرضه در بورس املاک
9810212011
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 1,850,000,000
9810212011
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 230,000,000

فروش باغ 900 متری در بن‌جعفر

عرضه در بورس املاک
9810212010
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 396,000,000

باغ 3000 متری در سیاه‌منصور

عرضه در بورس املاک
9810021649
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 1,050,000,000
9809141049
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : توافقی

باغچه 1000 متری نزدیک پل غدیر

عرضه در بورس املاک
9808211113
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 600,000,000
9806101310
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول
قیمت(تومان) : 550,000,000