52زمینrss
05فروش مسکونی-تجاری

زمین 258 متری در کوچۀ آزادی

عرضه در بورس املاک
9903222222
منطقه24- محلۀ مسجد
قیمت(تومان) : 3,600,000,000