9901171717
قیمت (تومان) : 885,000,000

باغچه 5200 متری در بنوار شامی

عرضه در بورس املاک
9812282000
قیمت (تومان) : 2,080,000,000
9811021020
قیمت (تومان) : 1,200,000,000
9810212011
قیمت (تومان) : 1,430,000,000
9810212011
قیمت (تومان) : 710,000,000
9810212011
قیمت (تومان) : 1,850,000,000

2 هکتار زمین کشاورزی در شوش

عرضه در بورس املاک
9811021020
قیمت (تومان) : 320,000,000
9805081445
قیمت (تومان) : 220,000,000
9810212011
قیمت (تومان) : 230,000,000

فروش باغ 900 متری در بن‌جعفر

عرضه در بورس املاک
9810212010
قیمت (تومان) : 396,000,000
9810141047
قیمت (تومان) : 2,000,000,000
9810090857
قیمت (تومان) : 2,500,000,000

فروش زمین کشاورزی 10800 متری در اسکندرآباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 3,132,000,000

فروش باغ ویلای 1000 متری بن جعفر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
6
قیمت (تومان) : 1,350,000,000
9810021649
قیمت (تومان) : 1,050,000,000
9809251749
قیمت (تومان) : 375,000,000
9809151855
قیمت (تومان) : 2,200,000,000
9809141049
قیمت (تومان) : توافقی
9808211743
قیمت (تومان) : 730,000,000
9808211113
قیمت (تومان) : 600,000,000
9808161245
قیمت (تومان) : 305,000,000
9808140914
قیمت (تومان) : 2,000,000,000
9807070953
قیمت (تومان) : 500,000,000
9807020803
قیمت (تومان) : 800,000,000
9806141406
قیمت (تومان) : 1,100,000,000
9806101310
قیمت (تومان) : 550,000,000
9805211237
قیمت (تومان) : 1,500,000,000

فروش 3.5 هکتار زمین کشاورزی

عرضه در بورس املاک
9804232022
قیمت (تومان) : 1,750,000,000
9803312344
قیمت (تومان) : 60,000,000,000
1
قیمت (تومان) : 300,000,000
1
قیمت (تومان) : 400,000,000
 
قیمت (تومان) : توافقی
قیمت (تومان) : 250,000,000
قیمت (تومان) : 270,000,000

فروش باغ 3200 متری در شهرک منتظری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,500,000,000
 

فروش باغ مرکبات 1000متری در زاویه حمودی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450,000,000
 

فروش باغچه 2500 متری در روستای زاویه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,100,000,000
 

فروش باغ درخت 1000متری در چهارراه آوج

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 570,000,000
 

فروش زمین کشاورزی1800 متری در جاده سنجر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 600,000,000
 

فروش باغچه 1200 متری در شهرک بن جعفر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش باعچه 1000 متری در جاده شمس آباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 550,000,000
 

فروش باغچه 1,100 متری در شهرک منتظری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی
 

فروش زمین کشاورزی 1000متری در بلوار ملاصدرا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 500,000,000
 

فروش باغچه های 1000 متری در شهرک منتظری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 430,000,000

فروش زمین کشاورزی 1000 متری در بن جعفر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 400,000,000

فروش باغچه 500 متری در جاده پوستی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 250,000,000

فروش باغچه 891 متری در شمس‌آباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 624,000,000

فروش باغچه 1000 متری در شهرک مطهری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین باغچه 1500 متری در جاده شوش

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 600,000,000

فروش باغچه 635 متری در جاده بن جعفر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 410,000,000

فروش زمین کشاورزی 3/6 متری در بندبال

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 7,200,000,000

فروش باغچه 1980 متری در بندبال

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 400,000,000

فروش زمین باغچه 2500 متری در زاویه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 450,000,000

فروش زمین کشاورزی 8350 متری در سنجر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,505,000,000

فروش زمین باغچه 1500 متری بندبال

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 375,000,000

فروش باغ نیم هکتاری در بنوار شامی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,000,000,000

فروش زمین کشاورزی 3 هکتاری درسه راه آوج

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 780,000,000
1
قیمت (تومان) : 900،000،000
9809240955
قیمت (تومان) : 500,000,000
1
قیمت (تومان) : 290,000,000

فروش زمین باغچه 500 متری بنجعفر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 95،000،000

فروش باغچه 1000 متری بنوارشمی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 330،000،000

فروش زمین کشاورزی 14000 متری شهرک صنعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین باغچه 10000 متری شهرک بندبال

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش باغچه 5000 متری دزفول

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش باغچه 700 متری بنجعفر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش باغچه 2200 متری بنجعفر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش باغ 3000 متری بن جعفر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین خام 825 متری سیاه منصور

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1

فروش زمین خام 825 متری سیاه منصور

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 66،500،000

فروش زمین کشاورزی 10000متری سرکانال شاهوری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین 5000 متری جاته

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2،650،000،000

فروش باغچه 700 متری چهارراه آوج

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 205،000،000

فروش باغچه 200 متری بن جعفر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش باغچه 600 متری نرسیده به اردوگاه اشرفی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش باغچه 2000 متری عباس آباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش 3/5 هکتار هویچ دولتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1،100،000،000

فروش زمین کشاورزی 4000 متری بن جعفر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1

فروش باغچه 988 متری بنوارحسین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین باغچه 1000 متری جاده خوشبختی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 500،000،000

فروش زمین کشاورزی 30000 متری قله نو

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش باغچه 1000 متری عباس آباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 600،000،000

فروش باغچه 1000متری سوارغیب

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش باغچه 1900 متری بنوار شامی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 900،000،000

فروش باغچه 500متری دزفول

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 200،000،000

فروش باغ 500 متری اطراف دانشگاه کشاورزی چیان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 900،000،000

فروش باغ مرکبات 1200 متری جاده شوهان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش باغ 2000 متری شوهان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش باغ 8000 متری شمس آباد روبروی تالارجانان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 4،600،000،000

فروش زمین 6000 متری شهرک جاته

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش باغچه 8000 متری عباس آباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,600,000,000

فروش زمین 500 متری جاده سوارغیب

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 90،000،000

فروش باغ 1000 متری شمس آباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش باغچه 1000 متری سنجر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 400،000،000

فروش زمین کشاورزی 10000متری جاده دانکده چیان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 2,400,000,000

فروش باغ 4000 متری عباس آباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش باغ 4000 متری عباس آباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش باغ مرکبات 10000 متری زاویه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش باغچه 500 متری جاده پوستی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 300،000،000

فروش باغچه 700 متری بندبال

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 175،000،000

فروش باغچه 700 متری جاده بن جعفر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش باغچه 1400 متری شمس آباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین باغچه 1500 متری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 345،000،000

فروش زمین ثبتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 4،500،000،000
WhatsApp Image 2019-11-11 at 17.20.07
قیمت (تومان) : 2,125,000,000
قیمت (تومان) : 800,000,000
۲۰۱۹۱۰۱۳_۱۲۴۶۵۳
قیمت (تومان) : توافقی
قیمت (تومان) : 250,000,000
قیمت (تومان) : 400،000،000
قیمت (تومان) : 2،500،000،000
20190502_174254
قیمت (تومان) : 650,000,000
20190502_174254
قیمت (تومان) : 650,000,000

باغچه

رایگان
7288EEA0-E753-43F9-979F-1AF26FA7A9FE
قیمت (تومان) : توافقی
IMG-20190730-WA0013
قیمت (تومان) : توافقی
۲۰۱۹۰۶۱۳_۲۰۲۴۵۰
قیمت (تومان) : 300,000,000

تذکر مهم:

با مطالعه‌ی «راهنمای خرید امن»، آسوده‌تر معامله کنید.

هشدار پلیس:

لطفاً پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا و یا خدمات ارائه‌شده، به‌صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.