نتیجه جستجو

پیدا کردیم: 24 مورد در محل "منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول"
عنوان آگهی محله/منطقه زمان انتشار اجاره(تومان)قیمت(تومان)رهن(تومان)
9806141406

2000 متر زمین روبروی بقعۀ بن‌جعفر

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 هفته پیش---1,100,000,000---
9809141049

باغچه‌های 1420متری در شمس‌آباد

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 هفته پیش------
9809251749

1500 متر زمین در شهرک بندبال

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 هفته پیش---375,000,000---
9808161245

1800 متر زمین باغچه در زاویه مشعلی

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 هفته پیش---305,000,000---
9809240955

2000 متر زمین کشاورزی زاویه حاجیان

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 هفته پیش---500,000,000---
9809151855

4000 متر زمین کشاورزی جادۀ سنجر

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول3 روز پیش------
9810090857

8350 متر زمین کشاورزی در سنجر

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 هفته پیش------
9809211653

اجارۀ ویلاباغ 1000 متر جاده شمس‌آباد

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 هفته پیش---
9810021649

باغ 3000 متری در سیاه‌منصور

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 هفته پیش---1,050,000,000---
9810212011

باغچه 2650 متری در قمش حاجیان

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول6 روز پیش---1,850,000,000---
9812282000

باغچه 5200 متری در بنوار شامی

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول4 روز پیش---2,080,000,000---
9808211113

باغچه 1000 متری نزدیک پل غدیر

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 هفته پیش---600,000,000---
9901252322

باغچه 905 متری در سوارغیب بن‌جعفر

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول4 روز پیش---390,000,000---
9901252321

باغچه ساختمان‌دار 700 متری بن‌جعفر

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول4 روز پیش---465,000,000---
9805211237

باغ‌ویلا 1080 متری در شهرک نهال

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 هفته پیش---1,500,000,000---
9810212011

فروش باغچه 1000 متری در بن‌جعفر

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول5 روز پیش---710,000,000---
9810141047

فروش 2.5 هکتار زمین کشاورزی جاته

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 هفته پیش---2,000,000,000---
9807020803

فروش 2000 متر زمین کشاورزی در بن‌جعفر

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 هفته پیش---800,000,000---
9810172100

فروش باغ 2700 متری در بنوارحسین

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 هفته پیش---1,080,000,000---
9810212010

فروش باغ 900 متری در بن‌جعفر

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 هفته پیش---396,000,000---
9810212011

فروش باغچه 500 متری در بن‌جعفر

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 هفته پیش---230,000,000---
9806101310

فروش باغچه 850 متری در شمس‌آباد

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 هفته پیش---550,000,000---
9811031753

کارگاه 2500 متری شهرک صنعتی 2

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول6 روز پیش------
9809231419

کارگاهی-تجاری 700 متر ترمینال اهواز

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های روستائی و شهرک‌های دزفول1 هفته پیش---5,500,000,000---