منطقه‌های حومه دزفول

عنوان آگهی محله/منطقه زمان انتشار قیمت(تومان)
9905141516

زمین 3500 متری ابتدای جادۀ زاویه

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های حومه دزفول4 روز پیش4,200,000,000
9903010203

مغازه 70 متری در خیابان نجار یک

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های حومه دزفول2 ماه پیش470,000,000
9803312335

گاراژ 1520متری جاده بن‌جعفر

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های حومه دزفول2 ماه پیش6,000,000,000
9811021020

2500 متر زمین در جاده خوشبختی

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های حومه دزفول2 ماه پیش900,000,000
9810241126

کارگاه450 متری شهرک صنعتی نجاران

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های حومه دزفول2 ماه پیش1,260,000,000
9808211743

1225 متر زمین باغچه ترمینال اهواز

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های حومه دزفول2 ماه پیش730,000,000
9808200934

گاراژ 503 متر نزدیک انبار سیمان سابق

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های حومه دزفول2 ماه پیشتوافقی
9808140914

5000 متر زمین در اتوبان خوشبختی

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های حومه دزفول2 ماه پیش2,000,000,000
9807041742

زمین کارگاهی-تجاری جادۀ آهن‌فروشان

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های حومه دزفول2 ماه پیش
9805081445

1000 متر زمین روبروی شهرک صنعتی

عرضه در بورس املاک
منطقه‌های حومه دزفول2 ماه پیش220,000,000